Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odborný seminář k problematice mostních konstrukcí

Odborný seminář k problematice mostních konstrukcí

Místo:         Aula SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice – vchod z Klavíkovy ulice
Čas:             9:00 – 15:00 hod.

Program:
 9:00–9:20    Příjezd a prezence účastníků
 9:20–9:35    Zahájení a informace o programu (Ing. Pumpr)
 9:35–9:45    Úvodní slovo zástupkyně MD ČR (Ing. Pavla Březnická)
 10:10-11:35 Blok přednášek s názvem Navrhování a provádění mostů ve světle jejich následné údržby s dílčími tématy:
                             - Základní teze správy a údržby mostů z hlediska jejich udržitelnosti
                             - Aktuální a výhledový stav v postupech provádění údržby mostů v ČR
                             - Základní principy a problémy projektové přípravy mostů
                             - Základní principy a problémy realizace staveb mostů (Ing. Tomáš Míčka, Ing. Michal Drahorád)
11:35–12:00    Přestávka s občerstvením
12:00–12:40    Kamenné a cihelné mostní stavby (Doc. Ing. Jan Tomek CSc.)
12:40–13:10    Diagnostika mostních konstrukcí  (Ing. Martin Krejcar)
13:10–13:35    Novela Metodického pokynu MD pro prohlídky mostů (Doc. Ing. Jan Tomek CSc. )
13:10–13:30    Stav ve správě a údržbě mostů v JČK  (Mgr. Václav Škopek)
Od 13:30    Diskuze k tématům přednášek (v průběhu diskuze bude účastníkům promítnut a okomentován průlet dronem nad staveništěm D3, úsek Roudné – Dolní Třebonín).

Předpokládaný konec akce kolem 15:00 hodin.

Přihlášky:    Jihočeská pobočka Unie mostařů ČR tel. 799 505 271, dopravniainzenyrskesluzby@seznam.cz
ČKAIT: tel.. 386 352 881, cb@ckait.cz 
Pořadatel:    Jihočeská pobočka Unie mostařů ČR ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT České Budějovice.
Akce je organizována pod záštitou Odboru liniových staveb MD ČR.
Akce je zařazena do projektu CŽV ČKAIT a je hodnocena 1 bodem.

Termín
Přístup do zabezpečené části (nustnost pro provední přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0101362 Ing. Jindřich Jileček
2 0101815 Ing. Martin Dostál
3 1007341 Ing. Michal Špiroch
4 0102583 Ing. Pavel Bauer
5 0102394 Bc. Ondřej Jileček
6 0101445 Ing. Josef Skok
7 0101621 Ing. František Košán
8 0013451 Ing. Jiří Janků
9 0102007 Ing. Milan Hojgr
10 0102364 Martin Tůma DiS.
11 0202303 Martina Černá
12 0100069 Ing. Lubomír Hlom
13 0102148 Kamil Červenka
14 0014790 Daniel Balla DiS.