Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odpověd ministra zemědělství

Odpověd ministra zemědělství

Mezinárodní konference Městské inženýrství 2013 v Karlových Varech byla na téma "Povodeň a město" a poskytla přínosné závěry. Český svaz stavebních inženýrů s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků odeslali ministrovi společný pohled na budování systému protipovodňových opatření v České republice s využitím závěrů konference. V příloze najdete odpověď ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky.

11. 06. 2014