Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odpovědi na dotazy, položené porotě soutěže POROTHERM DŮM 2009 k datu 17.4.2009

Odpovědi na dotazy, položené porotě soutěže POROTHERM DŮM 2009 k datu 17.4.2009


Dotaz:
Jak má odevzdaná dokumentace vypadat? O fotografiích píšete max. formát A4. Má tedy vše být A4? Chcete jednotlivé listy a plány volně, nebo např. svázat v brožuru? Nebo volné listy v deskách? Nebo nalepit na nějaký panel?

Odpověď:
Pokud jde o soutěž "Nejlepší realizované stavby" předložená výkresová dokumentace pro soutěž bude složena na formát A4 a dodaná volně v deskách.
Pokud jde o formát fotografií, může být max. A4, tedy může být i menší, avšak ve velikosti, která umožní porotě posoudit vzhled a charakter stavby a její architektury.
Pokud jde o architektonickou soutěž "Rodinný dům budoucnosti", veškerá plánová dokumentace musí být na jednom soutěžním panelu o předepsané velikosti. Způsob grafického ztvárnění panelu (tisk, koláž, kresba) je ponechán na vůli soutěžícího. Panel je jediný, žádné další výkresy nebudou přikládány, pouze průvodní zpráva. Rozsah výkresů je určen podmínkami soutěže.
Dotaz:
Žádám tímto zdvořile o zodpovězení dále uvedených dotazů k soutěži "Porotherm dům 2009"
 1. Jsou požadovány nebo předepsány další podmínky, které musí návrh splňovat, vyjma požadavků uvedených v bodech 1.1, 1.2 a 7.1 soutěžních podmínek? ( např. je stanoveno: tvar pozemku, požadavek na zastavěnou plochu, počet osob, řešení parkování vozidel etc. ...?)
 2. Bude považováno za porušení soutěžních podmínek, bude-li návrh vyobrazen perspektivním zákresem (vizualizací) do konkrétní situace (fotografie existujícího místa) , nebude-li současně nikde uvedeno název či adresa místa ani jiné symboly, které by vedly k jeho identifikaci (např. parcelní číslo).
 3. Bude považováno za porušení soutěžních podmínek vyobrazení konstrukčních detailů (řezů), v měřítku menším než 1:50, které budou dokládat využití systému porotherm?
 4. Bude považováno za porušení soutěžních podmínek vyobrazení "prostorového provozního - dispozičního schématu" navrhované stavby?
Odpověď:
 1. pokud v soutěžních podmínkách nejsou stanoveny další požadavky, pak není nutné je uvádět
 2. jakýkoli identifikující znak /název/, včetně konkrétní fotografie bude považován za porušení podmínek
 3. ne, nebude
 4. ne, nebudeDotaz: Jsou vodorovné prvky Vašeho systému vhodné i pro "zelené střechy".

Odpověď:
Systém POROTHERM umožňuje provedení "zelené střechy". Stropní prvky je možno pro "zelenou střechu" použít. Záleží na skladbě a celkovém zatížení. Pro veliká zatížení se používá větší počet nosníků (2,3) mezi keramické vložky.
Dotaz:
Múžu do soutežního návrhu uvést název - pojmenování rodinného domu /napr. Dům kubus apod.../ případne skupinu lidí pro kterou bude dům navrhován /dům pro běžnou rodinu a pod.../. Nebo to má být uvedeno až v tech. zprávě?

Odpověď:
Pojmenování rodinného domu uvádět nelze, obecné určení cílové skupiny uživatelů, např. "dům pro běžnou rodinu" lze uvést v průvodní zprávě.
Dotaz:
Chtěl bych se zeptat jestli se veřejné anonymní architektonické soutěže na téma: Rodinný dům budoucnosti mohou zúčastnit i studenti Vysoké školy? A jestli se musí podat závazná přihláška nebo stačí pouze doručit do daného data požadované materiály.

Odpověď:
Soutěže se mohou zúčastnit studenti VŠ, účast v soutěži vzniká odevzdáním soutěžního návrhu do data stanoveného soutěžními podmínkami.
Dotaz: Tímto bych se chtěl zeptat na dvě věci, které mi nejsou jasné ohledně soutěže POROTHERM dům 2009. Za prvé by mne zajímalo zda je třeba se do soutěže předem zapsat (zda jsem již něco neprošvihl).
Druhá věc, která by mne zajímala se týká výkresové dokumentace. Veškerá výkresová dokumentace, která je zadána, bude umístěna na jednom zmíněném panelu 700x1000mm? A již žádné jiné výkresy nebudou přikládány?
Předem děkuji za zotpovězení mých dotazů.

Odpověď:
 1. účast v soutěži vzniká odevzdáním soutěžního návrhu.
 2. veškerá výkresová dokumentace bude umístěna na jednom zmíněném panelu 700x1000mm, umístění dalších výkresů na tento panel je věcí soutěžícího a není důvodem k vyloučení ze soutěže.Dotaz:
Měli bychom pár dotazů k soutěži POROTHERM DŮM 2009 na téma Rodinný dům budoucnosti:
 1. Lokalita, parcela a umístění v zástavbě může být libovolné, popřípadě vymyšlené?
 2. V jakém rozsahu je nutné vypracovat výkresy (půdorysy, řezy, pohledy)?
 3. Je potřeba vypracovat nějaký výpis použitých Porotherm prvků? Není, mám jasné, jak se určí využití systému Porotherm.
 4. Na panelu 700/1000mm musí být všechny předepsané části výkresové dokumentace, nebo je možné umístit libovolné množství obrázků a výkresů?
 5. Na panel (Kapaplast nebo Forex) se musí tisknout nebo ho lze ztvárnit jinak graficky?

Odpověď:
 1. lokalita, parcela a umístění v zástavbě mohou být libovolné, nelze však uvádět jejich název či jinou identifikaci.
 2. výkresy musí dostatečným způsobem dokumentovat návrh. Viz soutěžní podmínky.
 3. použití systému Porotherm by mělo být dostatečně znázorněno ve výkresové dokumentaci (základní modulace a rozměry) a popsáno v konstrukční části průvodní zprávy.
 4. Rozsah výkresové dokumentace je určen podmínkami. Na panelu 700/1000mm musí být všechny předepsané části výkresové dokumentace a navíc je na něj možné umístit libovolné množství dalších obrázků a výkresů, pokud se vejdou.
 5. Na panel bude výkresová dokumentace nalepena. Viz soutěžní podmínky - obsah je dán, ztvárnění je libovolné.Dotaz:
 1. nedočetl jsem se jestli se má posílat nějaká přihláška do soutěže POROTHERM DŮM 2009. To znamená, že žádná být nemusí?
 2. umístění domu je libovolné? (situace).
 3. musí se používat pouze stavební prvky Porotherm, Terca a Wienerberger?
  Uvedu příklad. Druhé patro bude předsazené oproti prvnímu. Proto by se musela použít nějaká výztuž do podlahy 2 patra. Lze toto použít?
  Dále je možné využití dřeva k obložení části stěn? Nebo je nutno používat pouze vašich produktů?
 4. bude se výherní dům realizovat? Pokud ano, bude to masivnější výstavba? Z toho odvodím tvar a umístění domu. Pokud by se nerealizoval zvolil bych zajímavější umístění domu.

Odpověď:
 1. účast v soutěži vzniká odevzdáním soutěžního návrhu
 2. umístění domu je věcí soutěžícího
 3. viz soutěžní podmínky. Stavební prvky systému Porotherm včetně doplňkového sortimentu (obkladové pásky, malty, omítky apod.) by měly být použity v maximální míře, použití dalších konstrukcí a materiálů, vč. např. dřeva je však možné. Míra využití systému Porotherm bude jedním z kriterií při posuzování návrhu.
 4. vítězství v ideové soutěži neznamená realizaci návrhu.Dotaz:
Rád bych se zůčastnil soutěže Porotherm dům 2009.
Chtěl bych se proto zeptat, jaký je rozdíl v soutěžích POROTHERM DŮM STUDENT 2009 (který je zveřejněný na stránkách ČVUT http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/souteze/porotherm.pdf) a tou kterou máte na stránkách - POROTHERM DŮM 2009 Také bych rád věděl které se můžu jako student Střední stavební školy zůčastnit.

Odpověď:
Určení každé ze soutěží je popsáno v soutěžních podmínkách. Rozdíl mezi soutěžemi je dán již v jejich v názvu. Soutěž Porotherm dům Student je určena pro studenty vyjmenovaných vysokých škol. Jako student Střední stavební školy se můžete zúčastnit soutěže Porotherm dům 2009.
Dotaz:
Z podmienok vyplyva, ze:
 • navrhovany rodinny dom ma byt urceny pre byvanie rodiny / bude sa ratat štvor-clenna rodina + host?
 • pozemok na, ktorom bude navrhnuty dom osadeny si zvolim sam / alebo je nejaka parcela priamo urcena vasou spolocnostou?

Odpověď:
Kapacita RD je na úvaze soutěžícího. Velikost rodiny a volba pozemku nejsou stanoveny a jsou věcí soutěžícího. Rodina může být libovolně veliká, prostory pro hosty jsou přípustné.
14. 05. 2009