Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odpovědnost autorizovaných osob - webinář

Odpovědnost autorizovaných osob - webinář

ANOTACE: Webinář zahrne témata soukromoprávní a veřejnoprávní odpovědnosti, občanský zákoník, stavební zákon a trestní zákoník.


Hlavní odborné téma – program akce:

  • Soukromoprávní odpovědnost
  • Občanský zákoník - § 5 (souvislosti s autorizačním zákonem), smlouva o dílo, odpovědnost za vady díla a za škodu
  • Veřejnoprávní odpovědnost
  • Stavební zákon – povinnosti stavebníka, stavbyvedoucího a stavebního dozoru, projektanta, přestupky na úseku stavebního řádu
  • Trestní zákoník

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
07. 12. 2020, od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb⁄s
  • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 04. 12. 2020 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
575
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
2 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
3 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
4 1004067 Ing. Hana Bubeníková
5 0501427 Ing. Miroslav Kubín
6 1400269 Ing. Petr Nekovář
7 1400269 Ing. Petr Nekovář
8 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
9 1202000 Ing. Zdeněk Vitásek
10 1103945 Ing. Petr Chytil
11 0012405 Ing. Lukáš Grűnwald
12 1003495 Ing. Pavel Šrámek
13 0012534 Ing. Antonín Fuksa
14 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
15 1006834 Mgr. Petr Bláha
16 1002628 Lubomír Daníček
17 0000641 Ing. Jana Hejnalová
18 1005023 Ing. Petr Hajduk
19 1302382 Ing. Tomáš Dospíšil
20 0102309 Ing. Věra Slunečková
21 0000836 Pavel Jenčík
22 0002669 Ing. František Šafránek
23 0005482 Ing. Tomáš Leiss
24 0003487 František Čermák
25 0008278 Bohumil Bartuněk
26 0012215 Ing. Jan Jiruška
27 0011285 Ing. Jan Čadílek
28 0007786 Miloš Calda
29 0010760 Ing. Petr Bílek
30 0007967 Ing. Jaroslava Mildorfová
31 0011023 Ing. Jan Blažek
32 0013219 Ing. Mária Vaňková
33 0012143 Ing. Roman Kliment
34 0012533 Ing. Barbora Pilcová
35 0013438 Ing. Jaroslav Langhans
36 0013187 Ing. Petr Chovanec
37 0011708 Ladislav Krešne
38 0013710 Ing. Kateřina Vanišová
39 0012665 Ing. Marek Pelant
40 0009989 Ing. David Kupilík
41 0013651 Ing. Tomáš Homola
42 0014427 Ing. Radek Čížek
43 0013404 Pavel Kolář
44 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
45 0011255 Ing. Radek Šťastný Ph.D.
46 0200840 Ing. Jan Černý
47 0002410 Ing. Jan Mužík
48 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
49 0014075 Ing. Jan Předota
50 0300875 Ing. Luboš Kadaně
51 0012256 Ing. Jan Nerad
52 0008706 Ing. Markéta Hamplová
53 0014157 Bc. Svatopluk Chrastina
54 0014456 Ing. Kateřina Burešová
55 0401987 Ing. Karel Opatrný
56 0501268 Ing. Jan Drechsler
57 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
58 1001259 Ing. Jaromír Bartoněk
59 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
60 1302282 Ing. Martin Šeďa
61 1103338 Ing. Ivo Masárech
62 0301186 Jana Kožíšková
63 1103028 Ing. Jan Buchta
64 1103477 Ing. Martin Kaleta
65 1100749 Ing. Jaroslav Bárta
66 1006399 Ing. Miroslav Haluza Ph.D.
67 0010045 Milan Krušina
68 1104117 Jaroslav Haltof
69 0601666 Ing. Pavel Hodek
70 1103910 Ing. Jiří Mašek
71 0009000 Ing. František Rulík
72 1103043 Ing. Stanislav Smiga
73 1103151 Ing. Tomáš Kovařčík
74 1103312 Ing. David Adámek
75 1103308 Radim Zembol
76 1202327 Ing. Jaromír Lavička
77 1301408 Ing. Pavel Soukup
78 1103396 Ing. Blanka Křižková
79 1005379 Ing. Ivo Špendlík
80 0013635 Ing. Tomáš Babica
81 0701532 Ing. Ladislav Roušar Ph.D.
82 0500348 Ing. Aleš Vacek
83 1302290 Ing. Michal Bezruč
84 1006459 Ing. Marek Horák Ph.D.
85 1005025 Ing. Karel Kovář
86 1100742 Ing. Josef Waclawek
87 0400509 Ing. Pavel Slabyhoud
88 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
89 0402223 Tomáš Hladík
90 0202262 Ondřej Fryč
91 1006551 Ing. Petr Málek
92 0301005 Ing. Jitka Briežniková
93 0701362 Ing. Vít Moštěk
94 1103633 Bc. Pavel Němčanský
95 0013911 Ing. Michal Soukup
96 1102775 Ing. Petr Kývala
97 1201723 Miroslav Králík
98 0102118 Bc. Lucie Blažková DiS.
99 1003894 Ing. Ivo Pavlík
100 1104296 Rostislav Vaněk
101 0602487 Ing. Petr Bek
102 1103607 Ing. Milan Barák
103 0601874 Jaromír Bubeníček
104 1202285 Ing. Petr Slouka
105 0014145 Ing. Lukáš Bendík
106 0601652 Ing. Monika Kopecká
107 1103093 Ing. Vojtěch Štrba
108 1005421 Ing. Jan Zelinka
109 1007099 Ing. Jakub Král
110 1005944 Ing. Martin Jaroš
111 0003433 Ing. Zora Šlapánková
112 0014443 Filip Soudek
113 1302374 Bc. Oto Bachůrek
114 0006224 Jan Žižka
115 1301839 Martin Polách
116 1005720 Ing. Ivo Pospíchal
117 1100720 Ing. Dana Peikertová
118 1006359 Ing. Pavel Uher
119 1104103 Ing. Radek Kreisl
120 1201724 Radek Benýšek
121 0202055 Ing. Michal Dub
122 1005667 Ing. Petr Válek
123 1201706 Martin Jahoda
124 1006409 Ing. Filip Burjanek
125 0701318 Ing. Miroslav Mergl
126 1100219 Ing. Jiří Pavelka
127 0600978 Miloslav Hanuš
128 1301485 Ing. Martin Jiříček
129 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
130 1004021 Ing. Dušan Doležal
131 1006144 Ing. Jan Krejčí
132 0701582 Ing. Pavel Kurka
133 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
134 1004358 Ing. Pavel Marek
135 3000340 Ing. Ľuboš Kelčík
136 1102355 Ing. Iveta Dřevjaná
137 0014096 Ing. Tomáš Zlámal
138 0102437 Ing. Tomáš Jedlička
139 0700675 Jiří Bartoň
140 0014118 Ing. Václav Jezbera
141 1100140 Ing. Miroslav Hruška
142 1002933 Ing. Miroslav Tomala
143 1004817 Michal Stehlík
144 1006257 Ing. Luděk Matyáš
145 0402413 Ing. Jiří Opalecký
146 0301019 Ing. Martin Šafařík
147 0500872 Ing. Petr Veselý
148 1302269 Ing. Petr Zikmund
149 1006447 Bc. Milan Preisner
150 1007113 Ing. Jan Nováček Ph.D.
151 0300372 Ing. Stanislav Lesák
152 1104075 Ing. Petr Agel Ph.D.
153 0700145 Ing. Pavel Kvaček
154 0602331 Ing. Kamila Kuťáková
155 0009381 Ing. Petr Kalenda
156 1003640 Ing. Iva Mejzlíková
157 1004884 Ing. Miroslav Plaček
158 0009871 Lucie Klímová
159 1006517 Ing. David Dohnal
160 1006905 Ing. Vladimír Tesař
161 1400676 Ing. Marek Šťastný
162 1005609 Petr Handlíř
163 1103077 Ing. Kateřina Niklová
164 1004009 Ing. Marek Šulák
165 1201976 Ing. Jan Langer
166 1102569 Ing. Dagmar Klajmonová
167 0602705 Ing. Jan Mařík Ph.D.
168 0402282 Ing. Miroslav Souček
169 0401841 Ing. Tomáš Vrátil
170 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
171 1005264 Michal Günther
172 1201231 Ing. Luděk Ježek
173 1000337 Ing. Soňa Ondráčková
174 0701630 Pavel Pilař
175 0600782 Ing. Miloš Martinec
176 1104014 Bc. Ing. Věra Gřundělová
177 0013324 Ing. Jozef Harčarík
178 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
179 1001464 Ing. Hana Rusková
180 0300343 Vladimír Kouba
181 1101640 Ing. Jan Dvořák
182 1004864 Ing. Milan Cifr
183 0013680 Ing. Jan Jacko
184 0402105 Ing. Michal Novák
185 0500839 Ing. Jarmila Tavodová
186 0012419 Antonín Hegenbart
187 1003088 Ing. Jiří Matoušek
188 0010125 Ing. Petr Vyskočil
189 1102365 Ing. Petr Mičulka
190 0011967 Zuzana Baláčková
191 0013266 Tomáš Sucháček
192 0202360 Marek Bořík
193 1300291 Ing. Vlastimil Čegan
194 0201883 Ing. Kateřina Boříková
195 1201678 Ing. Bc. Josef Velešík
196 0701387 Ing. Jan Brichta
197 1301848 Jaroslav Baránek
198 1104324 Ing. Roman Wilkonský
199 0004905 Jan Tuček
200 1104090 Ing. Daniel Jezerský
201 0009852 Ing. Martin Burýšek
202 1004841 Bc. Zdeněk Švarc
203 1005477 Ing. Radek Benc
204 1006106 Ing. Jan Máca
205 0009312 Ing. Milan Landsman
206 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
207 1301720 Ing. Přemysl Zlobický
208 0011280 Jaroslav Vajrauch
209 0013935 Ing. Josef Zikeš
210 0013655 Michal Slabý
211 1103613 Michael Boček
212 1102643 Vratislav Bajgar
213 1005457 Ing. Simona Aberlová
214 0008664 Ing. Petr Řehák
215 0701314 Ing. Miloš Pluhař
216 3000218 Ing. Miroslava Stašová
217 1006994 Ing. Jaromír Zouhar
218 0002656 Ing. Ivan Němec
219 0500048 Ing. Jiří Čermák
220 0012932 Milan Krupka
221 1002282 Ing. Martin Pospíšil
222 0012662 Ing. Milan Klíma
223 0013959 Vladislav Vondra
224 0006471 Ing. Ota Kárník
225 1004561 Ing. Zbyšek Pietrus
226 1201828 Pavel Háněl
227 0014436 Petr Tomášek DiS.
228 1006322 Mgr. Pavel Holešinský
229 1201524 Ing. Miroslav Jurka
230 0011075 Ing. Martin Liška
231 1201979 Ing. Jan Březina
232 1400424 Ing. Petr Bláha
233 0013402 Ing. Pavel Nováček
234 0011961 Ing. Martin Čermák
235 1005399 Ing. Lukáš Hejný Ph.D.
236 0301027 Ing. Pavel Žemlička
237 0011033 Ing. Aleš Kopřiva
238 3000186 Ing. Róbert Lenčucha
239 0202119 Ing. arch. Václav Kosnar
240 1302138 David Liška
241 0201506 Vlastimil Šatra
242 0202280 Milan Krbec
243 0013045 Ing. David Mareček
244 0008801 Ing. Karel Šimůnek
245 1103790 Ing. Petr Hrubý
246 0600389 Petr Bártík
247 4000224 Ing. Anton Čačo
248 0011136 Ing. Radek Veselý
249 0101525 Milan Blažek
250 0010069 Ing. Dušan Čepička Ph.D.
251 1005268 Ing. Jaroslav Vévoda
252 1201992 Petr Padalík
253 1006843 Ing. Ludmila Jarolímová
254 1006389 Ing. Vladimír Montag
255 0003257 Ing. Magda Piroutková
256 1102896 Ing. Petr Pchálek
257 0500077 Ing. Vladislav Bambuch
258 0014233 Vojtěch Brázda
259 1004034 Ing. Pavel Mrňa
260 1200594 Ing. Milan Ertl
261 1301698 Ing. Ivana Sušilová
262 0101859 Ing. Jan Kratochvíla
263 0501054 Ing. Marek Nový
264 1006256 Ing. Jan Grossmann
265 0102609 Ing. Jan Krlín
266 0006090 Jiří Baštář
267 1006652 Ing. Dominik Hochman
268 0012797 Ing. Libor Kouřík
269 0011623 Ing. Michal Uhrin
270 1101748 Josef Zahel
271 1104036 Ing. Petr Horký
272 0202105 Ing. Luděk Jelínek
273 0201861 Ing. Petr Šindler
274 0009541 Ing. Karel Kozel
275 0003296 Ing. Erika Malá
276 1005813 Ing. Jiří Urban
277 1005333 Ing. Oldřich Kabelka
278 1201543 Petr Zdráhal
279 0102182 Ing. Pavel Beran
280 0102554 Ing. Michal Haman
281 1104081 Ing. Petr Magnusek
282 0003747 Ing. Antonín Fara
283 1004413 Ing. Petr Jelínek
284 1202116 Bc. Vít Malý
285 1104054 Libor Drahoňovský
286 0009725 Milan Svoboda
287 1007054 Ing. Tomáš Lasek
288 1101197 Ing. František Šindýlek
289 0602009 Ing. Tomáš Feygl
290 0014261 Ivan Novák
291 0010249 Miroslav Beran
292 0002473 Ing. Zdeněk Viták
293 1101904 Ing. Stanislav Wilczek
294 0201987 Pavel Linka
295 0301283 Karel Melzer
296 0200824 Ing. Jan Šabata
297 1300003 Ing. Petr Chytil
298 1102240 Jiří Němec
299 0001352 Ing. Jiří Bulis
300 0602658 Ing. Petr Košťál
301 0401459 Ing. Tomáš Macas
302 0202336 Ing. Petr Thoma
303 0602602 Ing. Eva Blažková
304 0013424 Ing. Radslav Pivoňka
305 1000877 Hana Kocourková
306 0701039 Ing. Marcel Ošlejšek
307 1104067 Ing. Tomasz Lasota
308 1201831 Ing. Dušan Gadas
309 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
310 1005283 Ing. Ruben Pippal
311 0201577 Ing. Josef Rojt
312 0000207 Ing. Ivan Horák
313 1005537 Ing. Jaromír Hájek
314 0400553 Ing. Zdeněk Karásek
315 1100690 Ing. Stanislav Rada
316 1104186 Ing. Tomáš Kolovrat
317 1201593 Ing. Ivo Vzatek
318 1003856 Ing. Martin Koráb
319 1103552 Ing. Jakub Rakus
320 0007695 Ing. Marie Wolfová
321 1006095 Ing. Milan Mitrič
322 1101282 Ing. Petr Weczerek
323 1200383 Ing. Zdeněk Březa
324 0011456 Ing. Michal Herda
325 0010923 Ing. Martin Karpinský
326 1005009 Ing. Tomáš Reli
327 1103756 Ing. Jan Stuchlík
328 0501077 Ing. Jan Šimůnek
329 0601868 Pavel Koutný
330 1400521 Ondřej Marek
331 0013590 Ing. Stanislav Mastný
332 0010933 Ing. Ivana Fialová
333 0014426 Ing. Jakub Strnad
334 1400515 Ing. Jakub Smejkal
335 1005746 Ing. Martin Blecha
336 0012473 Ing. Miloš Jirásek
337 0301507 Ing. Jan Andreovský Ph.D.
338 1104194 Ing. Jiří Havlíček
339 0013937 Ing. David Šulák
340 0301486 Ing. Zdeněk Netopilík
341 0007492 Ing. Petr Lukáš
342 1103965 Ing. Jan Krchňák
343 0007588 Václav Kopřiva
344 1301489 Ing. Robert Vráblík
345 1006200 Milan Reichert
346 1006592 Ing. Zdeněk Koudela
347 3000292 Ing. Juraj Štrbák
348 0402070 Lukáš Benda
349 3000108 Ing. Richard Gábor
350 1006390 Tomáš Stehlík
351 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
352 1006259 Ing. Ondřej Krejza
353 1001466 Ing. Šárka Prachařová
354 1005721 Ing. Luděk Krba
355 1101555 Ing. František Kořistka
356 0300692 Alena Lehečková
357 0012760 Ing. Jitka Ondráčková
358 1202221 Ing. Martin Kopečný
359 1006634 Vlastimil Ondrišík
360 0501354 Miroslav Molnár
361 0202284 Ing. Alena Štemberová Petráňová
362 0202332 Ing. Jiří Soukup
363 1102442 Ing. Zdeněk Polach
364 0014414 Michal Cimbál
365 1005252 Bc. Marek Gerec
366 0701565 Ing. František Doubravský
367 0014169 Kristina Lucká DiS.
368 1005420 Ing. Dušan Vyskočil
369 0007758 Ing. Miloš Karpíšek
370 1301422 Ing. Libor Pavelka
371 1201480 Ladislav Pavlíček
372 0012279 Ing. Marek Zděradička
373 1301478 Ing. Miroslav Rochovanský
374 1103744 Ing. Martin Chrástek
375 1006823 Josef Křenek
376 0008623 Radovan Hubáček
377 0602412 Pavel Víša DiS.
378 1006820 Ing. Martin Kužela
379 1301634 Ing. Josef Plášek
380 0012570 Ing. Ondřej Perlinger
381 1103796 Ing. Pavel Srkal
382 0401800 Ing. Jan Jirásek
383 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
384 0301048 Ing. Zbyněk Pouzar
385 1003636 Ing. Vladimír Fouček
386 1104024 Ing. Libor Štefek
387 0202173 Ing. Iva Šrámková
388 1005473 Jan Rolínek
389 1006382 Ing. Marcela Otáhalová
390 0014316 Vít Křepinský
391 1202067 Ing. Radomír Baršč
392 1103505 Ing. Lukáš Volný
393 1004897 Ing. David Lapčík
394 1302025 Ing. Petr Klobáska
395 0002103 Ing. Miroslav Paták
396 0012871 Ing. Michal Němec
397 0000806 Ing. Josef Procházka CSc.
398 0101168 Martin Kolouch
399 1302326 Ing. Radek Olšák
400 0000028 Ing. Jindřich Pater
401 1301072 Ing. Libor Tkáč
402 0401049 Ing. Renáta Formánková
403 0007708 Václav Klaboch
404 0013470 Ing. Jiří Bacony
405 0602150 Ing. Josef Matoušek
406 1104144 Ing. Jindřich Víteček
407 0202195 Ing. Jakub Švehla
408 1202108 Ing. Tomáš Jureček
409 1006210 Ing. Radoslav Ulrich
410 1000860 Václav Vraný
411 1103991 Ing. Ondřej Stuchlík
412 0009573 Ing. Miloš Němec
413 0301379 Bc. Michal Pašava
414 0102614 Ing. Pavel Kalina
415 1201746 Ing. Martin Černý
416 0005154 Ing. Marie Ohnesorgová
417 0701401 Ing. Martin Šindelář
418 1202310 Ing. Marek Pavel
419 1302415 Jaromír Šašinka
420 3000306 Ing. Miroslav Martinka
421 1001144 Ing. Pavla Mezerová
422 1003719 Ing. Ladislav Martínek
423 0008931 Josef Brejl
424 1005835 Ing. Miroslav Palacka
425 0300140 Ing. Josef Kameník
426 0004178 Ing. Jiří Parpel
427 0007076 Ing. Stanislav Líbal
428 0301399 Petr Sobotka
429 1103574 Ing. Dalibor Vavroš
430 0013328 Ing. Pavel Přibyl
431 1200720 Ing. Miroslav Novák
432 1400504 Vladimír Doležal
433 1005839 Ing. Jana Lukášková
434 1104123 Martin Petřík
435 0101287 Ing. Karel Jandourek
436 1103728 Michal Raška
437 1001859 Ing. Vladimír Holič
438 0601799 Ing. Petr Vaňásek
439 1004746 Ing. Dominik Adler
440 0011681 Ing. Marian Palúch
441 0013298 Ing. Petr Kasl
442 0011224 Ing. Pavol Koba
443 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
444 0005253 Ing. Viktor Kouřílek
445 0100368 Ing. Vladimír Soukup
446 1200088 Ing. Václav Podzemný
447 0012255 Ing. Olga Lusková
448 0008868 Jaroslav Pilař
449 1201784 Ing. Petr Andrýsek
450 0011324 Ing. Václav Beránek
451 0013455 Bc. Petr Šmejkal
452 0402505 Michal Gaj
453 0009182 Ing. Libor Zedník
454 1400701 Ing. Jiří Nahodil
455 1103881 Ing. Roman Tietz
456 0200235 Ing. Petr Zítek
457 1104162 Ing. Daniela Trnková
458 0011644 Ing. Jiří Křivský
459 1006089 Ing. Josef Bíško
460 0701560 Andrea Lehrausová
461 1005382 Ing. Milan Šeda
462 1006176 Ing. Leonard Šopík Ph.D.
463 1201665 Ing. Aleš Ledvina
464 1102915 Milan Rybovič
465 0012795 Ing. Jiří Drbohlav
466 1103715 Ladislav Kašuba
467 1201515 Ing. Kamil Skala
468 0701376 Ing. Milan Svoboda
469 1000392 Ing. Miloš Černý
470 0006941 Ing. Jaroslav Čech
471 0001113 Leoš Krejčín
472 1104244 Ing. Petr Slezák
473 0014486 Ing. Michal Netík
474 0014514 Hynek Nešpor
475 1301834 Ing. Pavlína Štachová
476 0701279 Petr Janoš
477 1201819 Ing. Miroslav Ziegler
478 1100527 Ing. Ladislav Lorenc
479 0602189 Ing. Martin Táborský
480 0013600 Ing. Jan Němejc
481 1004489 Ing. Táňa Švecová
482 1200766 Ing. Milan Hanták
483 0501270 Luboš Stříbrný
484 1200633 Ing. Luděk Chum
485 1202291 Ing. Michal Březina
486 1104285 Ing. Josef Kupka
487 0700878 Ing. Jan Tomek
488 1300078 Ing. Petr Nykodým
489 0010315 Ing. Martin Siksta
490 0011213 Ing. Tomáš Pelant
491 0008969 Ing. Jaroslav Zákostelecký
492 0014360 Ing. Oksana Kvachan
493 0014412 Ing. Michal Bolek Ph.D.
494 1400237 Radek Studený
495 0202065 Martin Uhlíř
496 0014458 Ing. Kristýna Kasýková
497 0008371 Ing. Pavel Šindelář
498 0004917 Ing. Vladimír Kneissl
499 1103797 Ing. Petr Greguš
500 1103977 Ing. Petr Tobola
501 1103782 Ing. Martin Hájek
502 0013922 Alexandr Čagánek
503 1006346 Ing. Jan Špatný
504 0007455 Ing. Martin Vinš
505 0400267 Ing. Karel Kotyza
506 0009414 Milan Stránský
507 0010412 VIng. Miroslav Zeman Ph.D.
508 0011568 Ing. Jiří Satke
509 1006926 Ing. František Vychodil
510 0202159 Karel Ulman
511 1300816 Ing. Stanislav Julíček
512 0100181 Ing. Břetislav Marek
513 0500888 Michal Čaloun
514 0013829 Ing. Karol Laco
515 1302340 Ing. Milan Martinka
516 1104100 Ing. Jiří Němec
517 1301844 Ing. Tomáš Macík
518 0701229 Ing. Martin Vašina
519 0013702 Ing. arch. Jiří Kopecký
520 1302467 Ing. Michal Křížek
521 1301255 Ing. Rostislav Bajza
522 0014329 Ing. Jan Farkaš
523 0700198 Ing. Milan Nágl
524 1004023 Ing. Jaroslav Brestič
525 1007005 Ing. Vojtěch Bednář
526 0400105 Ing. Jiří Vaněček
527 1103763 Ing. Kateřina Šípková
528 0301183 Pavel Novotný
529 1104209 Ing. Jiří Winkler
530 0602694 Ing. Martin Fátor
531 0011431 Ing. Viktor Lomoz
532 0009410 Ladislav Vodička
533 0102517 Ing. Jan Basík
534 1100118 Ing. Jaroslav Lacheta
535 0012854 Ing.arch. Aneta Stružková
536 0102032 Ing. Milan Vávra
537 0601823 Ing. Petr Molnár
538 0009930 Petr Jiřičný
539 1004520 Ing. Zdeněk Horníček
540 0300801 Ing. Pavel Korima
541 0005799 Ing. Tomáš Doležal
542 0402083 Ing. Pavel Šimůnek
543 0011273 Viktor Hrbáček
544 0011315 Ing. Josef Vaňásek
545 1005310 Ing. Radek Zezula Ph.D.
546 0102438 Ing. Zuzana Hejlová
547 3000231 Ing. Tomáš Špitko
548 1302434 Tomáš Morbicer
549 0602461 Daniel Jerie DiS.
550 1103962 Ing. Jan Kabot
551 0401818 Marcela Zmatlíková
552 0008215 Pavel Havlíček
553 1100682 Ing. Pavel Jarošek
554 0402231 Ing. Jaroslava Cvaková
555 0601661 Emil Faltejsek
556 0202331 Ing. Petr Rospopčuk
557 1004280 Ing. Adam Kurdík
558 0602614 Jiří Grešák
559 0013251 Kryštof Rotkovský
560 0009306 Martin Červený
561 0602594 Martina Kodetová
562 0102453 Bc. Tomáš Janda DiS.
563 1400707 Petr Ambrož
564 0011331 Jiří Růžička
565 1201154 Ing. Jan Slivka
566 0012661 Jiří Vorlíček
567 0003988 Ing. Jaromír Svatoš
568 0014023 Michal Hrnčíř
569 1104251 Ing. Josef Hrabec
570 1101186 Ing. Jiří Lampa
571 0009602 Ing. Jaroslava Vítovcová
572 0102188 Jiří Jokl
573 0014000 Ing. Jan Kolařík
574 1002168 Ing. Pavel Rohánek
575 0401739 Jaroslav Pokorný
576 0008209 Ing. Jana Břicháčová
577 0301305 Bc. Michal Weinfurter
578 1006787 Ing. Petr Pavlíček
579 1003674 Ing. Jiří Laštovička