Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odpovědnost autorizovaných osob - webinář

Odpovědnost autorizovaných osob - webinář

Webinář zahrne témata soukromoprávní a veřejnoprávní odpovědnosti, občanský zákoník, stavební zákon a trestní zákoník.


Hlavní odborné téma – program akce:

  • soukromoprávní odpovědnost;
  • občanský zákoník - § 5 (souvislosti s autorizačním zákonem), smlouva o dílo, odpovědnost za vady díla a za škodu;
  • veřejnoprávní odpovědnost;
  • stavební zákon – povinnosti stavebníka, stavbyvedoucího a stavebního dozoru, projektanta, přestupky na úseku stavebního řádu;
  • trestní zákoník.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
17. 10. 2022 od 14 hod. (délka trvání cca 3 - 4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 14. 10. 2022 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
180
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1104218 Ing. Robert Ivánek
2 1104216 Ing. Tomáš Kocich
3 0014277 Ing. Michal Minář
4 1101835 Ing. Šárka Koňakovská
5 1102991 Ing. Tomáš Ricka
6 1102792 Ing. Libor Filín
7 1104116 Ing. Kateřina Kubešová
8 1102589 Ing. Martin Poloch
9 1104392 Eduard Tomanek
10 0102589 Ing. Jaroslav Stanovič
11 1103080 Ing. Jan Peterek
12 0102539 Ing. Miroslav Marek
13 0013952 Ing. Jaroslav Oubram
14 1103203 Ing. Vojtěch Dubový Ph.D.
15 1006424 Ing. Jiří Kopecký
16 0012661 Jiří Vorlíček
17 0700673 Ing. Zdeněk Zikmunda
18 0009803 Věra Koutová
19 0010933 Ing. Ivana Fialová
20 0014576 Ing. Hana Buchnarová
21 0701540 Ing. Michal Pirkl
22 0014823 Ing. Milan Vaňas
23 0011315 Ing. Josef Vaňásek
24 1004424 Ing. Milan Pokorný
25 1400269 Ing. Petr Nekovář
26 1006962 Ing. Jan Procházka
27 0402650 Ing. Aleš Kraus
28 0012219 Ing. Jan Tvardík
29 0501355 Anna Löfflerová
30 1400774 Ing. Pavel Šťastný
31 0014945 Ing. Hana Smržová Ph.D.
32 0202264 Ing. Richard Horký
33 1104285 Ing. Josef Kupka
34 0602504 Ing. Martin Hynek
35 1202323 Tomáš Voldán
36 0402345 Martin Rynda
37 0012560 Ing. Jan Anděra
38 0401022 Jiří Buneš
39 0009541 Ing. Karel Kozel
40 0002918 Ing. Emanuel Kostar
41 0008278 Bohumil Bartuněk
42 0014261 Ivan Novák
43 0013590 Ing. Stanislav Mastný
44 0014388 Ing. Ondřej Mareš
45 0014075 Ing. Jan Předota
46 0013390 Ing. Ondřej Machek
47 1007109 Ing. Aleš Kupča
48 0400382 Miroslav Kareš
49 1202034 Ing. Jaromír Zouhar
50 0301570 Ing. Mirko Holásek
51 1006603 Ing. Petr Auf
52 1005802 Ing. Jan Machek
53 0701679 Ing. Milan Vopařil DiS.
54 0009507 Antonín Ballada
55 1104119 Ing. Rostislav Stallmach
56 1104134 Ing. Iva Výtisková
57 1400587 Petr Jaroš DiS.
58 0011067 Ing. Miroslav Větrovský
59 1103949 Petr Poledník
60 1004062 Ing. Drahomíra Matějáková
61 1400386 Pavel Jiřík
62 0011255 Ing. Radek Šťastný Ph.D.
63 0202006 Zdeněk Nový
64 0014922 Zdeněk Melichar
65 0101216 Jiří Urbánek
66 1202125 Ing. Tomáš Olša
67 0011227 Bc. Jan Švarc DiS.
68 1201181 Ing. Miloš Hobler
69 1004413 Ing. Petr Jelínek
70 1102546 Ing. Jan Smítal
71 0014886 Ing. Štěpán Zrostlík Ph.D.
72 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
73 1202122 Tomáš Kopečný
74 1006447 Bc. Milan Preisner
75 1202270 Ing. Tomáš Pumprla
76 1202388 Ing. Filip Stejskal
77 1104259 Ing. Miroslav Keberle
78 0011136 Ing. Radek Veselý
79 1007132 Ing. Radim Hubený
80 3000372 Ing. Peter Fiam
81 0700091 Ing. Jaroslav Bureš
82 1104460 Ing. David Prokop
83 1006288 Ing. Tomáš Chovanec
84 0014052 Ing. Aleš Pražák
85 0602767 Ladislav Sedláček
86 1004093 Ing. Lukáš Pelánek
87 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
88 0201791 Veronika Burianová DiS.
89 1006361 Ing. Tomáš Hübner
90 1103162 Ing. Ondřej Zeman
91 0700935 Ing. Ladislav Němec
92 1003186 Ing. Josef Březina
93 1001259 SIng. Jaromír Bartoněk
94 0700668 Jiří Lukšíček
95 1100207 Ing. Jan Blažík
96 0202149 Ing. Martin Mužík
97 1302410 Aleš Hrbáček
98 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
99 1300638 Ing. Oldřich Sobek
100 0402439 Šárka Jonová DiS.
101 1103134 Ing. Libor Habrnál
102 1000877 Hana Kocourková
103 1004354 Ing. Václav Rikan
104 0102582 Ing. Josef Tolkner
105 0600385 Ing. Jiří Vejvoda
106 1003997 Aleš Pražák
107 1302066 František Hruboň
108 1100656 Ing. Antonín Parys
109 1302269 Ing. Petr Zikmund
110 0701495 Vít Vojta
111 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
112 1007020 Filip Vaníček
113 0600186 Ing. Stanislav Janák
114 1001551 Ing. Aleš Suchánek Ph.D.
115 0600187 Josef Sucharda
116 1005035 Ing. Jaroslav Vlach
117 1400772 Tomáš Žoudlík
118 0701671 Ing. arch. Roman Kučírek
119 0701088 Josef Smolař
120 0301005 Ing. Jitka Briežniková
121 1006497 Ing. Mário Lenčéš
122 0602081 Ing. Tomáš Cerovský
123 1006751 Ing. Martin Valášek
124 0011268 Rudolf Rudňanský
125 0601652 Ing. Monika Kopecká
126 1100276 Ing. Otto Roháč Ph.D., MBA
127 1004749 Ing. Radoslav Molák
128 0401019 Ing. Bc. Jan Anýž
129 1103378 Ing. Ondřej Bojko
130 1301537 Ing. Karel Vítek
131 1007362 Ing. Pavel Nani
132 0700157 Ing. Jan Fiala
133 0701581 Lenka Straková
134 0701035 Petr Slezák
135 3000318 Ing. Peter Staš
136 1004489 Ing. Táňa Švecová
137 1006746 Jiří Hammerle
138 1007294 Ing. Martin Galeta
139 0202127 Jan Beneš
140 0402482 Ing. Tereza Vostrovská
141 0010699 Tomáš Pilík DiS.
142 0400963 Ing. Antonín Wachtel
143 0014536 Ing. Martin Valášek
144 0013829 Ing. Karol Laco
145 1200533 Ing. Pavel Grňa
146 1006412 Ing. Jan Michal
147 0014164 Ing. Lukáš Jůzl
148 0014048 Ing. Kateřina Kalapírová
149 0202332 Ing. Jiří Soukup
150 1101905 Ing. Radim Fojtík
151 1200938 Libor Lecián
152 1100339 Ing. Jiří Homolka
153 0400960 Ing. Stanislav Zaderlík
154 0601701 Ivo Navrátil
155 1104348 Ing. Kateřina Pěchuvková
156 1006611 Jakub Sladkovský
157 0015007 Tereza Macejková
158 1301489 Ing. Robert Vráblík
159 1301631 Ing. Miroslava Szvastics Šobáňová
160 1202033 Martin Gaďourek
161 0014181 Ing. Tomáš Marek
162 1004585 Jiří Kladivo
163 1102990 Ing. Kamil Jordan
164 1104201 Ing. Karel Oubělický
165 1104465 Ing. Lukáš Dlouhý Ph.D.
166 1006095 Ing. Milan Mitrič
167 0500867 Ing. Petr Mocák
168 1201524 Ing. Miroslav Jurka
169 1400641 Ing. Vojtěch Trnka
170 0012059 Ing. Vít Dolejší
171 1301425 Ing. Radek Bartošík
172 0014360 Ing. Oksana Kvachan
173 0013798 Michal Ručka
174 1201746 Ing. Martin Černý
175 0500499 Ing. Jiří Novotný
176 0011806 Ing. Michal Bilský
177 0701700 Ing. Vojtěch Motl
178 1400627 Ing. Mojmír Kouba
179 0601881 Ing. Libor Žilka
180 0301041 Ing. Michal Odvody
181 0013251 Kryštof Rotkovský
182 0014926 Ing. Martin Ujházi
183 1103148 Ing. Antonio Parisi
184 0011213 Ing. Tomáš Pelant
185 1006198 Ing. Miroslav Rozehnal
186 0401523 Ing. Vít Šabach
187 0200078 Ing. Jan Cikán
188 1102630 Ing. Zbyněk Novák
189 0009470 Ing. Jaroslav Plíva