Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odpovědnost ve výstavbě - webinář

Odpovědnost ve výstavbě - webinář

Anotace:

Rozhodující účastníci výstavby mají odpovědnost nejen vůči stavebníkovi, ale i vůči veřejnosti. Ochranu veřejných zájmů ověřuje státní správa především činností stavebních úřadů a dotčených dozorových orgánů. Odpovědnost vůči stavebníkovi/budoucímu vlastníkovi stavby jsou dány vzájemnými smluvními vztahy.
Požadavky na výstavbu vyplývají nejen ze Stavebního zákona, ale z celé řady dalších složkových zákonů a k nim vydávaných prováděcích právních předpisů.
Porušení zákonných povinností ve výstavbě může mít tvrdý dopad na rozhodující účastníky ve výstavbě v podobě aplikace Trestního řádu.
Webinář si klade za cíl upozornit rozhodující účastníky výstavby na jejich základní povinnosti tak, aby riziko odpovědnosti porušením zákonných předpisů bylo co nejmenší.

Osnova:

  • Pojem odpovědnosti (úmysl, nedbalost, zavinění)
  • Odpovědnost porušením zákona (pracovněprávní, občanskoprávní, správní, trestní)
  • Požadavky na stavby a požadavky na výstavbu
  • Odpovědnost rozhodujících účastníků výstavby (stavebník, vlastník stavby, projektant/hlavní projektant, TDS, ADP, koordinátor BOZP na staveništi)
  • Výtahy z rozhodujících zákonů (Stavební zákon, Autorizační zákon, Zákoník práce a další až po Trestní řád)
  • Diskuze, praktické ukázky, PROFESIS 21

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, autorizovaný inženýr TZS, TPS a EA

ORGANIZACE:
oblastní kancelář ČKAIT Plzeň - Hana Hričinová, email: plzen@ckait.cz, tel.: 734 860 963

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
19. 01. 2021 od 9 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb⁄s
  • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 18. 01. 2021 v 15:00 hodin. 
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

 

 

Termín
Celková kapacita
50
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0102519 Ing. Martin Knapík
2 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
3 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
4 0010401 Igor Stařecký
5 1005382 Ing. Milan Šeda
6 1202333 Radovan Macourek
7 1103776 Lukáš Gaj
8 0202127 Jan Beneš
9 0202304 Ing. Oldřich Hřib
10 0201987 Pavel Linka
11 0202153 Renata Plevačová
12 0201597 David Parvonič
13 0201511 Jaroslav Karkoš
14 0202308 Ing. Václav Heis
15 0201849 Ing. Viktor Vaidiš
16 0202046 Ing. Václav Peřina
17 0201204 Ing. Miroslav Duchek
18 0202080 Miroslav Musil
19 0201509 Václav Fiala
20 0202274 Ing. Jaroslav Čechura
21 0200815 Ing. Vladimír Fárek
22 0200603 Zbyněk Milota
23 0200021 Ing. Adolf Křížek
24 0202356 Bc. Jan Kavalír
25 0200970 Ing. Lubomír Klajsner
26 0201705 Ing. Martin Vlach
27 0201753 Bohdan Pokorný
28 0201946 Ing. Rudolf Vacovský
29 0200797 Ing. Petr Kocman
30 0202109 Ing. Lukáš Vőtter
31 0201880 Petra Kunešová
32 0200273 Ing. Zdeněk Šteflík
33 0200069 Luděk Jirásek
34 0201441 Jiří Beran
35 0200315 Marek Lazna
36 0202231 Aleš Dubský
37 0202310 Martin Chocholatý
38 0201660 Josef Holub
39 0014156 Ing. Petr Hofman
40 0202294 Ing. Marek Hořan
41 0102517 Ing. Jan Basík
42 0201772 Ing. Petr Šimáček
43 0201594 Jiří Toman
44 1005680 Ing. Karel Vlček
45 0200697 Zdeňka Barchánková
46 0201814 Ing. Růžena Vicherová
47 1400074 Ing. Miloslav Štěpánek
48 0202351 Ing. Jan Batík
49 0202334 Ing. Antonín Brnušák FEng.
50 0202244 Ing. Václav Mašek
51 0201791 Veronika Burianová DiS.
52 0200885 Ing. Milan Krejcar