Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odpovědnost za vady a náhrada škody ve výstavbě - webinář

Odpovědnost za vady a náhrada škody ve výstavbě - webinář

Přednášející: JUDr. Alena Bányaiová, CSc.

Anotace: Přednáška poskytne výklad problematiky odpovědnosti účastníků výstavby, zhotovitelů stavby a projektantů, za výsledky jejich práce. Zaměří se na jednotlivé druhy odpovědnosti, a to na odpovědnost za vady díla a za škodu způsobenou vadným dílem. Vysvětlí rozdíly v jednotlivých druzích odpovědnosti, předpoklady jejich vzniku, jakož i formy a rozsah poskytovaných náhrad.

Program:

Přednáška 4 hodiny včetně diskuse k jednotlivým programovým blokům – Odpovědnost za vady – rozsah odpovědnosti, vznik odpovědnosti, uplatňování práv z vad včetně lhůt pro uplatnění práv,

Odpovědnost za škodu způsobenou vadným dílem (stavbou nebo projektem) – odlišení odpovědnosti za škodu od odpovědnosti za vady, rozsah odpovědnosti, lhůty pro uplatnění práva na náhradu škody, škoda způsobená zřícením stavby

Místo konání: online

Datum konání: 22.6.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 

Webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na webináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT účast zpoplatněna 500kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 22062021 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Registrace nečlenů je možná do: 18.5.2021

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
Celková kapacita
213
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0009306 Martin Červený
2 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
3 0101168 Martin Kolouch
4 1003856 Ing. Martin Koráb
5 0602058 Ing. Jaroslav Kosinka
6 0402007 Michal Volbrecht
7 0006941 Ing. Jaroslav Čech
8 0402185 Pavel Šnejdar
9 0012417 Oto Papoušek
10 1004882 Milan Nejez
11 1007112 Ing. Ondřej Vlach
12 0008667 Ing. Jan Havlíček
13 3000056 Ing. Pavol Ondruš
14 1006154 Mario Pakes
15 1103028 Ing. Jan Buchta
16 0002810 Ing. Ivan Rudiš
17 1104014 Bc. Ing. Věra Gřundělová
18 0014360 Ing. Oksana Kvachan
19 0008914 Ing. David Štochl
20 1004200 Ing. Tomáš Racek
21 0010434 Ing. Petr Kašík
22 1006816 Ing. David Tejkal
23 0010456 Ing. Kateřina Tokarová
24 0402208 Ing. David Ryč
25 1301839 Martin Polách
26 0102379 Radek Veselý
27 1003042 Ing. Jiří Hadrava
28 0013962 Ondrej Zahoranský
29 1002949 Ing. Antonín Pokorný
30 1006215 Ing. Libor Helán
31 0301283 Karel Melzer
32 1102485 Ing. Kateřina Kurečková
33 1201354 Ing. Lenka Zapletalová
34 1102083 Ing. Jindřich Arlet
35 1004732 Ing. Monika Škutová
36 1003691 Ing. Petr Pospíšil
37 0602676 Ing. Jan Berger
38 0701582 Ing. Pavel Kurka
39 0012053 Ing. Pavel Štěpán
40 1200200 Ing. Karel Hübl
41 0601893 Ing. Jiří Kaplan
42 1001007 Ing. Aleš Čeleda
43 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
44 0011693 Ing. Antonín Novák
45 1004744 Ing. Roman Brůžička
46 1301530 Ing. Dalibor Bábíček
47 0102356 Ing. Dana Brožová
48 0301232 Ing. Pavel Borák
49 1006495 Ing. Šárka Justová
50 1005444 Ing. Radek Weigner
51 0000641 Ing. Jana Hejnalová
52 0102524 Ing. Tomáš Marchal
53 0009393 Ing. Bc. Světlana Sladká
54 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
55 0600360 Ing. Marek Pavlíček
56 0402197 Hana Möbiusová
57 0014289 Ing. Jan Hercík
58 0009124 Martin Červený
59 0014096 Ing. Tomáš Zlámal
60 1201625 Ing. Petr Mojzík
61 0013590 Ing. Stanislav Mastný
62 0700091 Ing. Jaroslav Bureš
63 0701616 Ing. Ondřej Kvaček
64 0010114 Ing. Zbyněk Froněk
65 0011878 Ing. Jiří Plánička
66 0101598 Roman Franěk
67 1302034 Daniel Boucník
68 1101282 Ing. Petr Weczerek
69 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
70 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
71 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
72 0201554 Zdeňka Kubešová
73 1006359 Ing. Pavel Uher
74 0701562 Ing. Jana Hemerková
75 0202134 Petr Smetana
76 0003296 Ing. Erika Malá
77 0012869 Martina Otradovcová
78 1002350 Ing. Jiří Pospíšil
79 0012813 Ing. Pavel Havlena
80 1002745 Ing. Ivo Pavlíček
81 0600352 Ing. Jaroslav Fejfar
82 0102225 Jaroslav Pojar
83 1102569 Ing. Dagmar Klajmonová
84 1103906 Ing. Pavel Hanyk
85 3000218 Ing. Miroslava Stašová
86 3000186 Ing. Róbert Lenčucha
87 0201902 Pavel Novák
88 0011738 Bc. Pavel Kerber
89 1103966 Ing. Martin Kubečka
90 1005379 Ing. Ivo Špendlík
91 1103134 Ing. Libor Habrnál
92 1006089 Ing. Josef Bíško
93 1101462 Roman Otisk
94 0501177 Martin Cimburek
95 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
96 0300499 Jiří Vaněk
97 1006210 Ing. Radoslav Ulrich
98 1301072 Ing. Libor Tkáč
99 0602651 Ing. Jana Bulenová
100 1400728 Karel Svoboda
101 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
102 0011572 Ing. Milan Vávra
103 0000686 Ing. Roman Rajm CSc.
104 0201506 Vlastimil Šatra
105 1004945 Ing. Vladan Henek MBA
106 0602705 Ing. Jan Mařík Ph.D., Ing.Paed.IGIP
107 1201795 Ing. Pavel Malenda
108 0402364 David Suchevič
109 0501368 Ing. Věra Vanerová
110 0000836 Pavel Jenčík
111 0201680 Zdeněk Wiener diplomovaný technik
112 0601823 Ing. Petr Molnár
113 1006252 Ing. Josef Vávra
114 0000815 Ing. Aleš Prause
115 1007109 Ing. Aleš Kupča
116 1001464 Ing. Hana Rusková
117 1003818 Ing. Jiří Kolínský
118 0010933 Ing. Ivana Fialová
119 1302374 Bc. Oto Bachůrek
120 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
121 0102032 Ing. Milan Vávra
122 0005482 Ing. Tomáš Leiss
123 1005250 Ing. Petr Bardůnek Ph.D.
124 0010574 Ing. Jiří Jelínek
125 0014436 Petr Tomášek DiS.
126 0014486 Ing. Michal Netík
127 0014585 Ing. Norbert Glejdura
128 0701229 Ing. Martin Vašina
129 1103378 Ing. Ondřej Bojko
130 1103548 Ing. Václav Šimek
131 0014520 Ing. Daniel Sedláček
132 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
133 0014396 Bohdan Sobotka DiS.
134 1004832 Ing. Tomáš Jakl
135 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
136 1301537 Ing. Karel Vítek
137 1100094 Ing. Ivo Čech
138 0013390 Ing. Ondřej Machek
139 1006980 Ing. Martin Kulík
140 1005254 Ing. Jan Malec
141 0701536 Ing. Daniela Klikarová
142 0012454 Ing. Tomáš Věchtík
143 0005778 Ing. Jan Narovec
144 1201809 Ing. Pavel Hopjan
145 0007776 Ing. Miroslav Ponikelský
146 0013757 Ing. David Svoboda
147 0011690 Ing. Milan Kotrč CSc.
148 1004424 Ing. Milan Pokorný
149 1007099 Ing. Jakub Král
150 0011066 Ing. Petr Vlasák
151 0102350 Ing. Jitka Holečková Ph.D.
152 1103466 Ing. Ivan Kudra
153 0010924 Karel Švejda
154 0006965 Ing. František Stejskal
155 0003351 Miroslav Kmínek
156 0001497 Ing. Martin Šmolík
157 0013115 Ing. Michal Bubeníček Ph.D.
158 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
159 0011212 Ing. Michal David
160 0006751 Ing. Roman Sedláček
161 0000806 Ing. Josef Procházka CSc.
162 0012035 Ing. Pavel Koudelka
163 0009045 Tomáš David
164 0012991 Ing. Michal Čížek
165 0007864 Ing. Karel Vácha
166 0200078 Ing. Jan Cikán
167 0009308 Ing. Sylva Chmelová
168 1005916 Ing. Aleš Kudláč
169 0009836 Ing. Pavel Libora
170 0013383 Ing. Pavel Maršík
171 1005721 Ing. Luděk Krba
172 0001352 Ing. Jiří Bulis
173 0004708 Ing. Ludvík Čech
174 0012877 Ing. Michal Mišina
175 0012936 Ing. Ondřej Uhlarik
176 0001098 Ing. Eva Rosová
177 0300875 Ing. Luboš Kadaně
178 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
179 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
180 0009746 Ing. Pavel Kopta
181 0009781 Ing. Pavel Čačík
182 0501319 Ing. Pavel Nechanický
183 0012868 Milan Bártů
184 0012442 Pavel Krištiak
185 1103801 Ing. Radislav Poledník
186 0014103 Jan Prislinger
187 0007660 Ing. Vít Lerl
188 0001780 Ing. Karel Pánek
189 1201746 Ing. Martin Černý
190 1002272 Ing. Jana Sedláčková
191 0014663 Tomáš Kupka DiS.
192 0012760 Ing. Jitka Ondráčková
193 0601928 Ing. Hynek Seiner
194 1200512 Vladimír Štěpánek
195 1200511 Lubomír Večeřa
196 1101121 Ing. Richard Žák
197 1302110 Ing. Tomáš Kročil
198 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
199 1302522 Ing. Jaroslav Mikulín
200 0301305 Bc. Michal Weinfurter
201 0202065 Martin Uhlíř
202 1400613 Ing. Lukáš Dvořáček
203 1301665 Ing. Radek Pazdera
204 0008613 Ing. Pavel Herega
205 1301425 Ing. Radek Bartošík
206 0009736 Ing. Pavel Beránek
207 0014617 Jan Dvořák
208 1100611 Ing. Stanislav Rec
209 0014164 Ing. Lukáš Jůzl
210 0008456 Ing. Jaroslav Sedmidubský
211 1102993 Ing. Martin Síč
212 0009541 Ing. Karel Kozel