Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odstraňování staveb a dodatečné povolení

Odstraňování staveb a dodatečné povolení

Přednášející:  JUDr. Eva Kuzmová

Anotace: Webinář bude zaměřen na objasnění a vysvětlení základních principů a procesu odstraňování staveb z moci úřední, zejména nepovolené stavby a možnosti jejího dodatečného povolení. Bude porovnána současná a nová právní úprava v této oblasti. Bude podán přehled výkonu stavebního dozoru ze strany stavebního úřadu, prostředky stavebního úřadu, kterými je reagováno na stav zjištěný při kontrolní prohlídce. Budou zmíněny práva a povinnosti jednotlivých subjektů ve výstavbě a krátce rovněž problematika výjimek z požadavků na výstavbu a mimořádná opatření.

Program:

 • důvody pro nařízení odstranění stavby
 • projednání nepovolených staveb dle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona
 • podmínky dodatečného povolení stavby
 • projednání dalších staveb
 • obsah rozhodnutí o odstranění stavby
 • odstranění stavby nařízené soudem – stavba neoprávněná
 • porovnání problematiky odstraňování staveb a dodatečného povolení podle současného a nového stavebního zákona
 • závazná stanoviska dotčených orgánů
 • kontrolní prohlídky dle stavebního zákona – právní úprava, cíl, průběh a náplň kontrolní prohlídky, úkony prováděné při kontrolní prohlídce
 • vybraná nařízení – nařízení neodkladného odstranění stavby, nutných zabezpečovacích prací na stavbě, nezbytných úprav na stavbě, stavebním pozemku, údržba stavby, vyklizení stavby, opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
 • řízení o výjimce dle § 169 stavebního zákona

Místo konání: online

Datum konání: 13.11. 2023

Začátek webináře: 09:30 hod.

Technická podpora: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: ČKAIT Ostrava, tel.: 555 508 432, e-mail: ostrava@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 13112023, do poznámky: OK Ostrava, jméno účastníka, webinář. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na ostrava@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních  zdarma. 

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
Celková kapacita
1000
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0014832 Jiří Nechuta
2 0102589 Ing. Jaroslav Stanovič
3 0013257 Ing. Petr Müller
4 1103976 Ing. Jan Chalcař
5 0012875 Bc. Jan Jirsa DiS.
6 0013883 Ing. Josef Holub
7 1102625 Ing. Jana Grygerová Hellebrandová
8 0401314 Ing. Pavel Štětka
9 1103689 Ing. Zdeněk Kostka
10 1104414 Ing. Petr Daňhel
11 0701499 Ing. Jana Vogelová
12 0701052 Ing. Helena Padyšáková
13 0202212 Ing. František Chalupný
14 1104254 Ing. Daniela Navrátilová
15 1103159 Ing. Jaroslav Chalupa
16 0000641 Ing. Jana Hejnalová
17 1102356 Ing. Jan Havlíček
18 0014995 Ing. Roman Weiser
19 1104100 Ing. Jiří Němec
20 1302166 Ing. Josef Cabák
21 0602806 Ing. Eva Valterová
22 0100537 Ing. Vladimír Konrád
23 1006257 Ing. Luděk Matyáš
24 1103544 Ing. Lukáš Kosub
25 0013135 Ing. arch. Kateřina Kolářová
26 1005267 Zdeněk Zbořil
27 0701581 Lenka Straková
28 1103470 Ing. Ivana Máchová
29 1103461 Ing. Martin Zaremba
30 1006210 Ing. Radoslav Ulrich
31 1004748 Ing. Petr Gottwald
32 0501466 Ing. Jiří Kočí
33 0014943 Ing. Filip Jakl
34 0500347 Ing. Jiří Vaněk
35 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
36 0501292 Tomáš Brixi
37 1102364 Ing. Stanislav Ostruška
38 1103966 Ing. Martin Kubečka
39 0007313 Ing. Stanislav Müller
40 0013537 Ing. Josef Dvořák
41 0009541 Ing. Karel Kozel
42 1103855 Ing. Luboš Ruttkay
43 0010598 Josef Vencl
44 0012642 Ing. Vladislav John
45 0402230 Ing. Luděk Sahulka
46 0602720 Ing. Jan Hejcman
47 0201594 Jiří Toman
48 0010881 Ing. Petr Zajíc
49 1006162 Ing. Lukáš Luža
50 0600356 Ing. Jan Hák
51 1004424 Ing. Milan Pokorný
52 1007041 Ing. Michal Příkazský
53 1103054 Ing. Petr Krajčí
54 1007112 Ing. Ondřej Vlach
55 0501368 Ing. Věra Vanerová
56 0007588 Václav Kopřiva
57 0700884 Ing. Aleš Hřib
58 0701117 Ivana Šafránková
59 1103948 Ing. Romana Grómanová
60 1102643 Vratislav Bajgar
61 0402433 Pavel Sedláček
62 1006052 Ing. Svatoslav Blažek
63 1006841 Ing. Jerzy Stebel
64 1007539 Ing. Jindřich Galata
65 1007462 Miroslav Syřiště
66 1100781 Ing. Jan Krömer
67 0008133 Ing. Jan Mrzílek
68 0701493 Roman Bednář
69 0401613 Radek Hrdina
70 1104296 Rostislav Vaněk
71 1104525 Ing. Michal Sglunda
72 0701567 Ing. Vladimír Dulík
73 1302253 Ing. David Zapletal
74 0300772 Petr Pařízek
75 0102182 Ing. Pavel Beran
76 0202378 Ing. Petr Suchánek
77 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
78 0301553 Bc. Zuzana Stuchlíková
79 1400356 Ing. Zuzana Kotenová
80 1102226 Ing. Lenka Ščupáková
81 1104134 Ing. Iva Výtisková
82 0004997 Ing. Aleš Voženílek
83 1003178 Ing. Petr Strnad
84 0013390 Ing. Ondřej Machek
85 0701701 Ing. Iveta Kopřivová
86 0700636 Tomáš Grubner
87 1103097 Ing. Petr Ščotka
88 1005107 Ing. Roman Čadeni
89 1104270 Ing. Lukáš Kohut
90 0012263 Ing. Radek Šárovec
91 0012719 Ing. Roman Květoň
92 0700892 Yvona Náglová
93 1006324 Ing. Jiří Vranečka
94 1006994 Ing. Jaromír Zouhar
95 0402127 Ing. Eliška Řezáčová
96 0006224 Jan Žižka
97 0015229 Ing. Jiří Horálek
98 1101248 Petr Konečný
99 1101837 Ing. Jaromíra Müllerová
100 0202017 Alice Netrvalová Dipl. tech.
101 1006925 Ing. Petr Čevela
102 0004719 Ing. Miroslav Dobeš
103 0401569 Pavel Matula
104 1103714 Ing. Petr Blažek
105 0400905 Ing. Milan Spurný
106 1001908 Ing. Eva Janáčková
107 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
108 1202013 Ondřej Kuba
109 0201818 Lukáš Hořínek
110 0101446 Ing. Pavel Zeman
111 1004884 Ing. Miroslav Plaček
112 0301048 Ing. Zbyněk Pouzar
113 1301756 Ing. Tomáš Hubík
114 1000632 Ing. Jiří Filip
115 1006652 Ing. Dominik Hochman
116 1102142 Ing. Ivana Gromotovičová
117 0202483 Vojtěch Novotný
118 1103443 Ing. Jiří Zavadil Ph.D.
119 1103701 Ing. Irina Drchalová
120 1302049 Ing. Vojtěch Šrámek
121 1007101 Ing. Jaroslav Pospíšil
122 1301310 Josef Šmatla
123 0401842 Ing. Pavel Komenda
124 0300902 Ing. Jana Řezníková
125 0700673 Ing. Zdeněk Zikmunda
126 3000376 Ing. Ľubomír Foriška
127 0402700 Aleš Müller DiS.
128 0600371 Ing. Miroslav Možíš
129 0101151 Milan Baloun
130 1400755 Ing. Daniel Volf
131 1003316 Ing. Zuzana Bandochová
132 0009816 Ing. Zdeněk Žiško
133 0600389 Petr Bártík
134 0301505 Miroslav Mrázek
135 0012232 Marek Varga
136 0202476 Gabriela Boušová
137 0300897 Ing. Michal Dufek
138 1005611 Ing. Radim Hájek
139 1102442 Ing. Zdeněk Polach
140 0602960 Ing. Andrea Podlužanská
141 1100737 Ing. Otakar Galas
142 0002720 Tomáš Voborský
143 0401924 Petr Staněk
144 1200594 Ing. Milan Ertl
145 0010760 Ing. et Ing. Petr Bílek Ph.D.
146 1102726 Ing. Iva Polochová
147 1103533 Ing. Michal Kawulok
148 1007294 Ing. Martin Galeta
149 0402376 Pavel Boháček DiS.
150 0102449 Ing. Alena Štádlík Pinkerová
151 0602150 Ing. Josef Matoušek
152 0012429 Ing. Martin Lischka
153 1103552 Ing. Jakub Rakus
154 1102342 Ing. Pavel Slíva
155 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
156 1006346 Ing. Jan Špatný
157 0301567 Ing. Luděk Ferenc
158 0202432 Jaroslav Kasl
159 0201785 Ing. Tomáš Křivanec
160 0014764 Ing. Michaela Kenížová
161 0202469 Martin Havránek DiS.
162 1201191 Zdeněk Hybš
163 1301361 Ing. Jaroslav Mikulík
164 1004256 Ing. Jan Eisner
165 1007494 Ing. Pavel Blažek
166 0015100 Ing. Zuzana Rácová Ph.D.
167 1103280 Ing. Martin Langer
168 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
169 0102499 Bc. Tomáš Plachý
170 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
171 1103666 Ing. Gabriela Kozdrová
172 1102352 Barbora Kysučanová
173 0202361 Ing. Ivo Paulus
174 1201368 Ing. František Malina
175 1000660 Alena Danielová
176 0700579 Ing. Pavel Slezák
177 1302348 Ing. Marek Lukács
178 0602939 Lukáš Myslivec
179 0014134 Ing. Roman Skalický
180 0007734 Ing. Jan Kamarád
181 1101561 Ing. Vladimír Slonka
182 0300946 Roman Moravec
183 1005203 Ing. Vladimíra Tomalová
184 0102707 Ing. Josef Kuba
185 1003689 Ing. Jiří Reitknecht
186 1007467 Ing. Martin Kameníček
187 0402637 Pavel Leiblinger
188 0007864 Ing. Karel Vácha
189 1103496 Ing. Renata Zdařilová Ph.D.