Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odstraňování staveb a dodatečné povolení - webinář

Odstraňování staveb a dodatečné povolení - webinář

Hlavní odborné téma – program akce:

 • důvody pro nařízení odstranění stavby;
 • projednání nepovolených staveb dle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona;
 • podmínky dodatečného povolení stavby;
 • projednání dalších staveb;
 • obsah rozhodnutí o odstranění stavby;
 • odstranění stavby nařízené soudem – stavba neoprávněná;
 • porovnání problematiky odstraňování staveb a dodatečného povolení podle současného a nového stavebního zákona;
 • závazná stanoviska dotčených orgánů;
 • kontrolní prohlídky dle stavebního zákona – právní úprava, cíl, průběh a náplň kontrolní prohlídky, úkony prováděné při kontrolní prohlídce;
 • vybraná nařízení – nařízení neodkladného odstranění stavby, nutných zabezpečovacích prací na stavbě, nezbytných úprav na stavbě, stavebním pozemku, údržba stavby, vyklizení stavby, opatření na sousedním pozemku nebo stavbě;
 • řízení o výjimce dle § 169 stavebního zákona.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT – Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT – Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
14. 11. 2022 od 14 hod. (délka trvání cca 3 – 4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 11. 11. 2022 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
145
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0601881 Ing. Libor Žilka
2 1007356 Ing. Pavel Peřina
3 1104134 Ing. Iva Výtisková
4 0202363 Ing. Ludvík Nesnídal
5 0102356 Ing. Dana Brožová
6 0402650 Ing. Aleš Kraus
7 1001908 Ing. Eva Janáčková
8 1004358 Ing. Pavel Marek
9 1007109 Ing. Aleš Kupča
10 0007734 Ing. Jan Kamarád
11 0010633 Ing. Jan Vacík
12 0013063 Ing. Stanislav Kozák
13 1302299 Ing. Martin Pohanka
14 0008275 Karel Horák
15 0009562 Ing. František Bartoš
16 0013218 Ing. et. Ing. Michal Hnát
17 0014385 Ing. Miroslav Filip
18 0008770 Ing. Libor Nikodem
19 0601652 Ing. Monika Kopecká
20 1005189 Ing. Petr Michálek
21 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
22 1301339 Eva Blažková
23 0400316 Ing. Josef Paul
24 0300897 Ing. Michal Dufek
25 0402259 Ing. Lukáš Fidler
26 0401469 Ing. Zdislav Mazur
27 0009541 Ing. Karel Kozel
28 1101462 Roman Otisk
29 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
30 1004979 Ing. Ilona Janíková
31 1202125 Ing. Tomáš Olša
32 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
33 0501373 Blanka Hájková
34 1007217 Ing. Lukáš Kozumplík
35 1202018 Ing. Pavel Novotný
36 0011693 Ing. Antonín Novák
37 1100281 Otmar Ligocki
38 1102799 Ing. Barbora Marenčáková
39 1400123 Ing.arch. Tomáš Neugebauer
40 0300501 Ing. František Pospíšil
41 0701565 Ing. František Doubravský
42 0600674 Ing. Radko Novotný
43 0000641 Ing. Jana Hejnalová
44 0007018 Pavel Kuška
45 0301570 Ing. Mirko Holásek
46 1103005 Ing. Karel Korbiel
47 1001243 Ing. Pavel Kaderka
48 0600324 Ing. Zbyněk Matura
49 1103134 Ing. Libor Habrnál
50 0004373 Ing. Jitka Rückerová
51 1102442 Ing. Zdeněk Polach
52 0014922 Zdeněk Melichar
53 0101064 Ing. Zdeňka Stuchlíková
54 0010933 Ing. Ivana Fialová
55 1007038 Ing. Dušan Hradil
56 1202067 Ing. Radomír Baršč
57 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
58 0402242 Tomáš Rezek
59 1005293 Ing. Roman Skoták
60 0004919 Ing. Petr Unger
61 0101168 Martin Kolouch
62 0013829 Ing. Karol Laco
63 1104075 Ing. Petr Agel Ph.D.
64 1104075 Ing. Petr Agel Ph.D.
65 1002949 Ing. Antonín Pokorný
66 0013390 Ing. Ondřej Machek
67 0013256 Tomáš Kopřiva
68 0501368 Ing. Věra Vanerová
69 1101835 Ing. Šárka Koňakovská
70 0014726 Ing. Dušan Novotný
71 1007321 Ing. Robin Zelinka
72 0300158 Ing. Jan Hruška
73 1006834 Mgr. Petr Bláha
74 0400354 Ing. František Podliska
75 0402439 Šárka Jonová DiS.
76 0009308 Ing. Sylva Chmelová
77 1200158 Jaroslav Sedláček
78 0012666 Ing. Jan Bízek
79 1202085 Ing. Šárka Kočnarová
80 3000315 Ing. Vojtech Kollár
81 0600371 Ing. Miroslav Možíš
82 0100031 Ing. Jan Kocmich
83 0402602 Ing. Jan Bičovský
84 1300571 Ing. Radoslav Žour
85 1103746 Ing. Jan Tureček Ph.D.
86 1300805 Ing. Petr Dufka
87 1301877 Ing. Tomáš Foltýn
88 0015007 Tereza Macejková
89 0400668 Josef Kašpárek
90 1104031 Ivo Bůžek
91 1004089 Ing. Otakar Mikulka
92 0202365 Miroslav Hes DiS.
93 1004576 Ing. Karel Škára
94 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
95 0003972 Ing. Vilém Bečka
96 1006248 Ing. Miroslav Šatánek
97 0003861 Ing. Bohuslav Vykouk
98 0700041 Ing. Vladimír Ent
99 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
100 1005968 Ing. Lucie Vyskočilová
101 0010397 Ing. Monika Votoček
102 1301756 Ing. Tomáš Hubík
103 1006746 Jiří Hammerle
104 0014246 Ing. Lucie Vašíčková
105 0102449 Ing. Alena Štádlík Pinkerová
106 1104414 Ing. Petr Daňhel
107 1006622 Luděk Zabloudil
108 1006807 Ing. Markéta Střížová
109 1003128 Ing. Pavel Hrabánek
110 1201746 Ing. Martin Černý
111 1100737 Ing. Otakar Galas
112 0602071 Ing. Aleš Petřík
113 1101121 Ing. Richard Žák
114 0012307 Martin Masopusta
115 1301255 Ing. Rostislav Bajza
116 0601963 Ing. Radek Adam
117 0400825 Ing. Rudolf Seidl
118 0501478 Ing. Tomáš Lufinka
119 1302066 František Hruboň
120 1103405 Ing. Petr Chroboček
121 0013191 Ing. Petra Plhalová
122 1101748 Josef Zahel
123 1301361 Ing. Jaroslav Mikulík
124 1005331 Ing. Jelena Balíková
125 1002735 Ing. František Žák
126 0008929 Ing. Jan Lukšo
127 1302329 Ing. Jiří Kuňák
128 0006965 Ing. František Stejskal
129 1400755 Ing. Daniel Volf
130 1004391 Ing. Patrik Štancl Ph.D.
131 0014891 Ing. Michal Vaňkát
132 0202243 Pavel Šíma
133 1201710 Ing. Daniela Diblíková Vláčilová
134 1003818 Ing. Jiří Kolínský
135 0102037 Martin Královec
136 0501333 Ing. arch. Lenka Bartošová
137 0014942 Ing. Jan Tillinger
138 0602720 Ing. Jan Hejcman
139 1004748 Ing. Petr Gottwald
140 0003295 Alena Česká
141 0500491 Günter Hanisch
142 1301504 Ing. Vladimír Vavřín
143 0500347 Ing. Jiří Vaněk
144 0009771 Ing. Jaroslava Šudová
145 1301631 Ing. Miroslava Szvastics Šobáňová
146 0300699 Ing. Milan Štefanov
147 1301844 Ing. Tomáš Macík
148 0500867 Ing. Petr Mocák
149 1104148 Pavel Bobek
150 1104150 Bc. Miroslav Durčák
151 1002483 Ing. Eva Sapáková