Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odstraňování staveb - seminář

Odstraňování staveb - seminář

Přednášející - Ing. Vladimíra Helebrantová

Anotace: Právní úprava týkající se „černých staveb“, resp. řízení vedených podle § 129 stavebního zákona, upozornění na problematickou aplikaci některých ustanovení této části zákona a na nejčastějších vady v řízení vedených podle tohoto ustanovení, praktické příklady, aktuální judikatura.

Program:

  • pojmy stavebního zákona,
  • nepovolená a neoprávněná stavba,
  • typy správních řízení podle § 129 stavebního zákona,
  • správná identifikace „černé stavby“,
  • správní řízení,
  • judikatura soudů,
  • praktické příklady,
  • informace o úpravě problematiky „černých staveb“ v nově připravovaném stavebním zákoně.

Místo konání: Dům ČKAIT

Datum konání: 8.9.2020

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Odborný garant: Ing. Ladislav Bukovský
Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
70
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 58
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0002246 Miroslav Bečvář
2 0010389 Michal Souček
3 0013537 Ing. Josef Dvořák
4 0004651 Ing. Pavel Janků
5 0013130 Bc. Petr Sochora
6 0001103 Ing. Luboš Kotlář
7 0007351 Ing. Petr Prýmek
8 0002129 Ing. Aleš Beran
9 0005910 Martin Flanderka
10 0011315 Ing. Josef Vaňásek
11 0008236 Miloslav Koubík
12 0014506 Ing. Jiří Kutil