Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odstraňování staveb - webinář

Odstraňování staveb - webinář

Přednášející: Ing. Vladimíra Helebrantová

Anotace: Právní úprava týkající se „černých staveb“, resp. řízení vedených podle § 129 stavebního zákona, upozornění na problematickou aplikaci některých ustanovení této části zákona a na nejčastějších vady v řízení vedených podle tohoto ustanovení, praktické příklady, aktuální judikatura.

Program:

  • pojmy stavebního zákona
  • nepovolená a neoprávněná stavba,
  • typy správních řízení podle § 129 stavebního zákona
  • správná identifikace „černé stavby“
  • správní řízení
  • judikatura soudů
  • praktické příklady
  • informace o úpravě problematiky „černých staveb“ v nově připravovaném stavebním zákoně

Místo konání: online

Datum konání: 8.9.2020

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Přihlašování: Internetový odkaz bude zaslán na váš mail den před konáním akce (proto je e-mail při přihlašování povinný)

Technické požadavky:
- Datová linka: > 1Mb/s
- Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
- Reproduktory /sluchátka.

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0000836 Pavel Jenčík
2 0013328 Ing. Pavel Přibyl