Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odstraňování staveb - webinář

Odstraňování staveb - webinář

Přednášející: Ing. Helena Štvánová

Anotace: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům konkrétní a odborné znalosti z oblasti stavebního řádu, ve které je upraveno odstraňování staveb. Budou vyloženy související pojmy stavebního zákona a rozdíl mezi nepovolenou a neoprávněnou stavbou. Bude popsán průběh řízení o povolení odstraněním stavby, o nařízení odstranění stavby provedené bez povolení nebo v rozporu s ním, o nařízení stavby provedené v rozporu s právními předpisy, řízení o odstranění dočasné stavby, řízení o dodatečném povolení stavby, a průběh těchto řízení u terénních úprav. Výklad bude dále zaměřen na konání kontrolních prohlídek stavby, na institut povolení změny stavby před jejím dokončením, na dokumentaci skutečného provedení stavby a pasport stavby a na způsoby výkonu rozhodnutí o nařízení odstranění stavby. Účastníci budou seznámeni se související judikaturou správních soudů.

Program:

  1. blok:  Úvod, seznámení s obsahem a cílem webináře.
  2. blok:  Pojmy stavebního zákona – stavba, vznik stavby, zánik stavby, výrobek plnící funkci stavby, terénní úpravy, zastavěný stavební pozemek.
  3. blok:  Povolení odstranění stavby – podklady, ohlášení, souhlas, správní řízení.
  4. blok:  Kontrolní prohlídky stavby – oprávnění stavebních úřadů, povinnosti projektantů a stavbyvedoucích.
  5. blok: Nepovolená a neoprávněná stavba, změna stavby před dokončením, dokumentace skutečného provedení stavby, pasport stavby. 
  6. blok:  Řízení o odstranění stavby prováděné bez povolení nebo v rozporu s ním, řízení o dodatečném povolení stavby, řízení o odstranění nepovolených terénních úprav, obnovení předcházejícího stavu stavby.
  7.  blok: Řízení o odstranění stavby provedené v rozporu s jinými právními předpisy. 
  8. blok:  Řízení o odstranění stavby prováděné podle povolení, které bylo zrušeno a o odstranění stavby dočasné.
  9. blok: Výkon rozhodnutí – možné postupy. 
  10. blok:  Dotazy, diskuze

Místo konání: online

Datum konání: 10. 6. 2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na webináři je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 500kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 10062021 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Registrace nečlenů je možná do: 7.6.2021

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Přihlašování: Internetový odkaz bude zaslán na váš mail den před konáním akce (proto je e-mail při přihlašování povinný)

Technické požadavky:
- Datová linka: > 1Mb/s
- Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
- Reproduktory /sluchátka.

Termín
Celková kapacita
171
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
2 0401680 Martin Kyselovič
3 1006447 Bc. Milan Preisner
4 0003224 Eva Jakubková
5 0202366 Ing. Martin Švehla
6 0701051 Ing. Kamil Urbánek
7 0012716 Tomáš Křepela
8 1005680 Ing. Karel Vlček
9 0402478 Ing. Jan Toman
10 0402565 Jiří Martínek
11 0013537 Ing. Josef Dvořák
12 0500812 Ing. Radoslav Rygál
13 0010933 Ing. Ivana Fialová
14 0602324 Ing. Jiří Havrda
15 0002103 Ing. Miroslav Paták
16 0202043 Ing. Václav Bohatý
17 0701297 Ing. Monika Baráková
18 0013715 Ing. arch. Filip Müller
19 0601652 Ing. Monika Kopecká
20 0700107 Ing. Radomír Janů
21 0602504 Ing. Martin Hynek
22 1104047 Ing. Ondřej Klučka
23 0012864 Ing. Pavel Košťálek
24 1006820 Ing. Martin Kužela
25 1104353 Jan Nečesaný
26 0013219 Ing. Mária Vaňková
27 0009541 Ing. Karel Kozel
28 0014521 Ing. arch. Jiří Kočí
29 0301186 Jana Kožíšková
30 1007112 Ing. Ondřej Vlach
31 1301443 Ing. Zdeněk Zábojník
32 1103809 Lukáš Miketa
33 0202297 Ing. Jakub Halík
34 1103312 Ing. David Adámek
35 0102437 Ing. Tomáš Jedlička
36 0004651 Ing. Pavel Janků
37 0003064 Ing. Radko Neumann
38 1103613 Michael Boček
39 0004919 Ing. Petr Unger
40 0009000 Ing. František Rulík
41 1104346 Ing. Šárka Juřeníková
42 1302353 Ing. Jiří Balvín
43 0010401 Igor Stařecký
44 1301530 Ing. Dalibor Bábíček
45 0010294 Ing. Petr Škola
46 0009416 Ing. Jiří Herzman
47 0012993 Ing. Robert Mikšík
48 0102356 Ing. Dana Brožová
49 3000292 Ing. Juraj Štrbák
50 1301698 Ing. Ivana Sušilová
51 0000642 Josef Hejnal
52 0001437 Ing. Jan Březina
53 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
54 0011556 Ing. Richard Laššák
55 0102524 Ing. Tomáš Marchal
56 0200795 Ing. Petr Šatra
57 0011251 Ing. Ivana Laštovková
58 1103339 Ing. Luděk Venclík
59 0701616 Ing. Ondřej Kvaček
60 1100276 Ing. Otto Roháč Ph.D., MBA
61 0008374 Ing. David Vávra
62 0011478 Ing. Helena Pavelková Dvořáková
63 0201554 Zdeňka Kubešová
64 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
65 0000419 Ing. Lubomír Kylar
66 1006359 Ing. Pavel Uher
67 0701562 Ing. Jana Hemerková
68 1201057 Ing. Milan Ošťádal
69 1104060 Ing. Aleš Kytnar
70 0600352 Ing. Jaroslav Fejfar
71 0011007 Ing. Martin Laub
72 1103966 Ing. Martin Kubečka
73 1103261 Ing. Petr Schneider
74 0007708 Václav Klaboch
75 1004979 Ing. Ilona Janíková
76 0001352 Ing. Jiří Bulis
77 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
78 1101331 Ing. Jiří Jungmann
79 0501368 Ing. Věra Vanerová
80 0000836 Pavel Jenčík
81 1103073 Ing. Lenka Ondráčková
82 0601823 Ing. Petr Molnár
83 1006252 Ing. Josef Vávra
84 0201683 Milan Rýdl
85 0500347 Ing. Jiří Vaněk
86 1102989 Ing. Miroslav Knápek
87 0201540 Ing. Milena Straková
88 0012129 Ing.arch. Jan Linhart
89 1201828 Pavel Háněl
90 1302374 Bc. Oto Bachůrek
91 0002824 Ing. Pavel Talíř
92 1201199 Ing. Petr Kurejko
93 1005250 Ing. Petr Bardůnek Ph.D.
94 1103816 Ing. Jakub Čech
95 0007695 Ing. Marie Wolfová
96 1007094 Ing. Martin Klempíř
97 0014486 Ing. Michal Netík
98 0402408 Ing. Zdeněk Latečka
99 0701229 Ing. Martin Vašina
100 1103378 Ing. Ondřej Bojko
101 0008609 Ing. Miroslav Böhm
102 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
103 0012559 Ing. Ondřej Kaplan
104 0601868 Pavel Koutný
105 1104031 Ivo Bůžek
106 0701122 Ing. Šárka Stačinová
107 0300781 Jiří Olšavský
108 1301537 Ing. Karel Vítek
109 1300571 Ing. Radoslav Žour
110 0013390 Ing. Ondřej Machek
111 1301566 Ing. Pavel Srba
112 1006121 Ing. Ondřej Bundil
113 0006634 Ing. Miloš Neuman
114 0400842 Vladislav Kašper
115 0007776 Ing. Miroslav Ponikelský
116 0009472 Ing. Josef Malušek
117 1201746 Ing. Martin Černý
118 1006586 Ing. Jan Výšek
119 0101994 Ing. Ondřej Paulát
120 1007133 Ing. Radim Kučera
121 0011136 Ing. Radek Veselý
122 1004424 Ing. Milan Pokorný
123 1007099 Ing. Jakub Král
124 1006282 Ing. Ondřej Perháč
125 0008664 Ing. Petr Řehák
126 1302173 Ing. Ladislav Chlopčík
127 0300801 Ing. Pavel Korima
128 0012812 Ing. Jakub Stejskal
129 1003619 Ing. Jana Bendová
130 0006965 Ing. František Stejskal
131 0000636 Vladimír Vrbka
132 1302434 Tomáš Morbicer
133 0601079 Ing. Jiří Vosáhlo
134 0201827 Pavel Novák
135 0000806 Ing. Josef Procházka CSc.
136 0012015 Ing. Richard Montag
137 0014179 Ing. Martin Másilko
138 0300087 Ing. Jaroslav Provazník
139 0013044 Ing. Martin Orlet
140 0008876 Ing. Eva Vitásková
141 1202122 Tomáš Kopečný
142 0007076 Ing. Stanislav Líbal
143 0012991 Ing. Michal Čížek
144 0006669 Ing. Tomáš Kratochvíl
145 0010760 Ing. Petr Bílek
146 0008811 Ing. Jaromír Augusta
147 0001104 Ing. Jiří Bednařík
148 0014474 Ing. Dagmar Kubová Ph.D.
149 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
150 0014255 Ing. Jan Šíma Ph.D.
151 0002036 Ing. Tomáš Šebelle
152 0402108 Radek Smetana
153 1002272 Ing. Jana Sedláčková
154 1000392 Ing. Miloš Černý
155 0009826 Ing. Petra Trajerová
156 0014170 Ing. Martin Jírovský
157 0009308 Ing. Sylva Chmelová
158 0012916 Ing. Petr Šandera
159 0004708 Ing. Ludvík Čech
160 0602395 Ing. Martina Konášová
161 0701294 Ing. Vlastislav Smutný
162 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
163 0201257 Ing. Zbyněk Nový
164 0009781 Ing. Pavel Čačík
165 1104172 Ing. Adam Kermes
166 0003302 Ladislav Johanides
167 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
168 0013868 Ing. Vladimír Dedera
169 0501319 Ing. Pavel Nechanický
170 0010573 Jan Ansl
171 0201776 Marcela Hořeňovská