Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Opakované havárie betonových vazníků z pohledu odborníků ČKAIT

Opakované havárie betonových vazníků z pohledu odborníků ČKAIT

Připravujeme tiskovou konferenci Opakované havárie betonových vazníků z pohledu odborníků ČKAIT

Dům ČKAIT, 5. 12. 2018, čas konání od 10.00 do 11.00 hodin.

Program:
Úvodní slovo: Ing. Pavel Křeček, FEng., předseda ČKAIT
Odborná část:
Ing. Robert Špalek - Opakované havárie betonových předpínaných vazníků
prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., dr.h.c., FEng.
Závěrečné slovo: Ing. Pavel Křeček, FEng., předseda ČKAIT

 

Další informace najdete v pozvánce

Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz

01. 12. 2018