Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu 2023 – konference

Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu 2023 – konference

Nové technologie jsou aktuálním tématem i v památkové péči, proto se jim věnuje letošní konference. Přednášky budou zaměřeny na problematiku instalací nových technologií a výrobků v historických budovách, resp. v památkových územích našich sídel.

Uplatňování moderních technologií a příslušných výrobků v centrech měst a vesnic budou prezentovat erudovaní odborníci. Představí i v obecné rovině vlastní úhly pohledů na problematiku dnešních moderních technologických trendů v širším kontextu, a to s jejich plusy i mínusy.

Konference je pořádána pod záštitou Ministerstva kultury ČR a Národního památkového ústavu a zahájí ji Ing. arch. Naděžda Goryczková.

MÍSTO KONÁNÍ:
Přednáškový sál Krajské knihovny Vysočiny, Žižkova 4344, Havlíčkův Brod (mapa)

TERMÍN KONÁNÍ:
22. 11. 2023, 9 – 16 hod.

Poznámka: Informace jsou průběžně doplňovány.


REGISTRACE:

Na webu konference.

Termín