Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

PD - Ochrana proti vodě (střechy, spodní stavba) - webinář

PD - Ochrana proti vodě (střechy, spodní stavba) - webinář

Přednášející: Ing. Jaroslav Synek, PhD., Ing. Jan Klečka, Ing. Roman Vomlel

Anotace: Navazující a rozvíjející webinář problematiky Jakost projektové dokumentace.

Program:

 1. cíle
 2. vymezení prostředí - platné právní a technické předpisy ČR vztahující se k problematice
 3. příklady z praxe
 4. používané postupy kontroly jakosti
 5. výsledky kontrol a jejich zhodnocení
 6. výstupy z kontrol - nápravná opatření
 7. aplikace výstupů a jejich využití ve vztahu k platnému právnímu a technickému rámci
 8. závěr

Místo konání: online

Datum konání: 21.6.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

  Webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na webináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT účast zpoplatněna 500kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 21062021, do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Registrace nečlenů je možná do: 17.2.2021

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb⁄s
 • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
Celková kapacita
248
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
2 0602526 Bc. Ondřej Pešek
3 0013537 Ing. Josef Dvořák
4 1005839 Ing. Jana Lukášková
5 1006349 Ing. Michal Suchna
6 1104018 Ing. Robin Humelič
7 1103461 Ing. Martin Zaremba
8 0602468 Ing. Jiří Lašák
9 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
10 1006977 Ing. Tomáš Herman
11 0102032 Ing. Milan Vávra
12 0012566 Ing. Jan Prokop
13 0301559 Jiří Švestka
14 0014385 Ing. Miroslav Filip
15 0602780 Ing. Klára Podhájecká
16 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
17 0101168 Martin Kolouch
18 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
19 0402364 David Suchevič
20 0009956 Ing. Tomáš Frýdek
21 0202366 Ing. Martin Švehla
22 0013997 Ing. Petr Svoboda
23 0014486 Ing. Michal Netík
24 0001103 Ing. Luboš Kotlář
25 0102379 Radek Veselý
26 0402565 Jiří Martínek
27 0202347 Ing. Lucie Vídenská Ph.D.
28 0010933 Ing. Ivana Fialová
29 1301069 Jiří Vrbík
30 0601175 Jiří Hloušek
31 0101884 Ing. Václav Kozler
32 0002103 Ing. Miroslav Paták
33 0012103 Ing. Monika Najmanová
34 0013931 Ing. Hana Zdražilová
35 0013715 Ing. arch. Filip Müller
36 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
37 0008236 Miloslav Koubík
38 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
39 0602816 Ing. Josef Neubauer
40 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
41 0009541 Ing. Karel Kozel
42 0013311 Ing. Richard Ťoupek
43 0014559 Ing. arch. Jakub Mizera
44 0012866 Ing. Daniel Poláček
45 1007112 Ing. Ondřej Vlach
46 1302282 Ing. Martin Šeďa
47 1003308 Ing. Petr Češka
48 0301553 Bc. Zuzana Stuchlíková
49 0011858 Tomáš Kotrba
50 1000337 Ing. Soňa Ondráčková
51 1202327 Ing. Jaromír Lavička
52 0009552 Bohumil Soukup
53 1007162 Ing. Róbert Tomov
54 0102437 Ing. Tomáš Jedlička
55 1302244 Ing. Tomáš Ruth
56 0010434 Ing. Petr Kašík
57 0005064 Ing. Vítězslav Vacek CSc.
58 0010890 Ing. David Rezek
59 0102087 Ing. Lukáš Řepa
60 0202245 Ing. Pavel Janout
61 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
62 0102179 Ing. Josef Jambura
63 1103613 Michael Boček
64 0004919 Ing. Petr Unger
65 0002410 Ing. Jan Mužík
66 0009000 Ing. František Rulík
67 1104296 Rostislav Vaněk
68 0014531 Ing. Michal Moravec
69 1301877 Ing. Tomáš Foltýn
70 1005172 Ing. Zdeněk Des
71 0004348 Ing. Štěpánka Johnová
72 1004732 Ing. Monika Škutová
73 1100286 Dagmar Lančová
74 1000382 Ing. Lubomír Řezníček
75 0008539 Ing. Jan Hašek
76 1300930 Ing. Petr Skřivánek
77 0012122 Ing. Michaela Pecinová
78 1007056 Ing. Lucie Talašová
79 1104364 Ing. Roman Vojtíšek
80 0010294 Ing. Petr Škola
81 0701505 Ing. Luboš Laksar
82 1301530 Ing. Dalibor Bábíček
83 0012883 Ing. Tereza Rysová
84 0401567 Ing. Alena Benešová
85 1301987 Ing. Josef Brand
86 0006408 Ing. Pavel Kasal Ph.D.
87 0009416 Ing. Jiří Herzman
88 0102356 Ing. Dana Brožová
89 0401307 Kateřina Ryvolová
90 0000977 Ing. Bohdan Víra CSc.
91 0000641 Ing. Jana Hejnalová
92 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
93 0013318 Ing.arch. Kateřina Kaslová
94 1004506 Ing. Jan Doležal
95 0201693 Ing. David Malán
96 0011728 Ing. Tomáš Pecival
97 0014289 Ing. Jan Hercík
98 1006052 Ing. Svatoslav Blažek
99 1004315 Ing. Ivana Minářová
100 0013256 Tomáš Kopřiva
101 0012655 Ing. Petr Dvořák
102 0008374 Ing. David Vávra
103 0701297 Ing. Monika Baráková
104 0011878 Ing. Jiří Plánička
105 0011478 Ing. Helena Pavelková Dvořáková
106 1302001 Ing. Marek Jakub Řezáč
107 0602071 Ing. Aleš Petřík
108 1103381 Ing. Ivo Pavlík
109 0202255 Jaromír Jaren DiS.
110 1302034 Daniel Boucník
111 1006870 Ing. Miloslav Novotný
112 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
113 0301457 Ing. David Kolouch
114 0009816 Ing. Zdeněk Žiško
115 0701562 Ing. Jana Hemerková
116 0301027 Ing. Pavel Žemlička
117 1201057 Ing. Milan Ošťádal
118 1002350 Ing. Jiří Pospíšil
119 0012813 Ing. Pavel Havlena
120 1104060 Ing. Aleš Kytnar
121 0012630 Ing. Ivan Misar PhD.
122 1103966 Ing. Martin Kubečka
123 1103874 Ing. Ondřej Faldyna
124 0014534 Tomáš Kult
125 0300499 Jiří Vaněk
126 1004979 Ing. Ilona Janíková
127 0601962 Ing. Jan Souček
128 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
129 1101331 Ing. Jiří Jungmann
130 0008689 Ing. Zuzana Hlavová
131 0402572 Petr Kolář DiS.
132 0102636 Ing. Tomáš Brožek
133 0010459 Ing. Zdeněk Hrouda
134 0014607 Vít Kodeš DiS.
135 1100703 Ing. Petr Knop-Kostka
136 0401305 Ing. Josef Kastner
137 0501368 Ing. Věra Vanerová
138 0000836 Pavel Jenčík
139 1104100 Ing. Jiří Němec
140 0001104 Ing. Jiří Bednařík
141 0201683 Milan Rýdl
142 0006584 Ing. Roman Neuhort
143 0201540 Ing. Milena Straková
144 0014044 Ing. Jan Vecko
145 0014558 Ing. Jan Macura
146 0012250 David Tršo
147 0010767 Ing. Marián Múdry
148 0001970 Ing. Milan Molík
149 0102449 Ing. Alena Pinkerová
150 1201828 Pavel Háněl
151 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
152 1103796 Ing. Pavel Srkal
153 1005250 Ing. Petr Bardůnek Ph.D.
154 0004911 Ing. Miroslav Velechovský
155 0007695 Ing. Marie Wolfová
156 0014436 Petr Tomášek DiS.
157 0701229 Ing. Martin Vašina
158 1006897 Bc. Josef Bayer
159 0400316 Ing. Josef Paul
160 0014520 Ing. Daniel Sedláček
161 0012532 Ing. Radek Hrma
162 0012559 Ing. Ondřej Kaplan
163 0600731 Ing. Vladislav Jána
164 0011953 Ing. Richard Truxa
165 0007178 Ing. Ilona Líkařová
166 0014471 Ing. Jan Kutálek
167 0300781 Jiří Olšavský
168 1301537 Ing. Karel Vítek
169 0402516 Tomáš Roža
170 0701536 Ing. Daniela Klikarová
171 0008470 Martin Malý MSc,BA
172 0701635 Ing. Jana Pavlíková
173 0007776 Ing. Miroslav Ponikelský
174 1001908 Ing. Eva Janáčková
175 1103943 Ing. Jan Pokorný
176 1103262 Ing. Tomáš Czapka
177 1004424 Ing. Milan Pokorný
178 1007099 Ing. Jakub Král
179 0009015 Ing. Petr Chotěborský
180 1103216 Ing. Eva Venhudová
181 0005482 Ing. Tomáš Leiss
182 0013115 Ing. Michal Bubeníček Ph.D.
183 0001925 Ing. Radim Jiskra
184 0009562 Ing. František Bartoš
185 0013915 Ing. Josef Šálek
186 0012301 Ing. Petr Čeněk
187 0010412 Ing. Miroslav Zeman Ph.D.
188 0013513 Ing. Radek Šedivý
189 0013876 Ing. Stanislav Mikunda
190 0013359 Ing. Pavel Brejcha
191 0009045 Tomáš David
192 0008876 Ing. Eva Vitásková
193 0014430 Pavel Svačina
194 0006661 Ing. Radim Kotrbatý
195 0013406 Ing. Michal Bárta
196 0007864 Ing. Karel Vácha
197 0012429 Ing. Martin Lischka
198 0014255 Ing. Jan Šíma Ph.D.
199 0009308 Ing. Sylva Chmelová
200 0001157 Ing. Vladimír Podroužek
201 0013904 Ing. Jan Richter
202 0011504 Vladislav Charvát
203 0000863 Ing. Josef Prošek
204 0012916 Ing. Petr Šandera
205 0010321 Ing. Michal Lenoch
206 0602395 Ing. Martina Konášová
207 0007809 Ing. Jolana Váňová
208 0300875 Ing. Luboš Kadaně
209 0014565 Ing. arch. Šárka Bečková
210 0008275 Karel Horák
211 0010574 Ing. Jiří Jelínek
212 0009746 Ing. Pavel Kopta
213 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
214 0014537 Ing. Petr Ondráček
215 1006964 Ing. Oldřich Procházka
216 0013821 Ing. Michal Vozábal
217 0004898 Ing. Ladislav Dytrych
218 0012416 Ing. Petr Adam
219 1300564 Ing. Jaroslav Stuchlík
220 0013684 Ing. Martin Chromjak
221 0007660 Ing. Vít Lerl
222 0202354 Stanislav Beneš
223 1201746 Ing. Martin Černý
224 0601079 Ing. Jiří Vosáhlo
225 0201948 Ing. Václav Kuchynka
226 0402566 Jan Vitner
227 0014598 Ing. Michal Urban
228 0010836 Pavel Jakl
229 0101315 Ing. Vladimír Sedlák
230 0008435 Petr Matějka
231 1302111 Ing. Ivo Berka
232 1000392 Ing. Miloš Černý
233 1101121 Ing. Richard Žák
234 0102637 Ing. Tomáš Vrbka
235 1302110 Ing. Tomáš Kročil
236 1302522 Ing. Jaroslav Mikulín
237 0701411 Ing. David Jehlička
238 1400613 Ing. Lukáš Dvořáček
239 0402478 Ing. Jan Toman
240 1201635 Roman Vašina
241 0602259 Ing. Martin Vondráček
242 0300234 Ing. Přemysl Sladomel
243 0013134 Ing.arch. Lenka David
244 1200407 Ing. Libuše Kujová
245 0011556 Ing. Richard Laššák
246 1005897 Ing. Marek Dupčík
247 0014617 Jan Dvořák
248 0008508 Ing. Martin Kolář