Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Petice OD Ještěd

Petice OD Ještěd

ZÁSTAVBA DOLNÍHO CENTRA – SOUKENNÉ NÁMĚSTÍ V LIBERCI
DEMOLICE BUDOVY OD JEŠTĚD – TESCO

P E T I C E
ARCHITEKTŮ A VEŘEJNOSTI


Projekt nizozemských investorů zastoupených firmou Multi Development Corporation na stavbu nového obchodního a zábavního komplexu FÓRUM LIBEREC v místě dolního centra města Liberce počítá s demolicí Obchodního domu Tesco (Ještěd).
Objekt OD Ještěd navržený v roce 1968 architekty Miroslavem Masákem a Karlem Hubáčkem z tehdejší projekční kanceláře SIAL Liberec, otevřený veřejnosti v roce 1975 patří dnes k významným architektonickým budovám nejen města Liberce, ale i celé České republiky a je nedílnou součástí vývoje a historie města Liberce.
Vzhledem k těmto nesporným architektonickým a historickým kvalitám stavby Obchodního domu Ještěd jsme zásadně proti jeho demolici a vyzýváme všechny zodpovědné a zainteresované osoby a instituce ke zvážení a přehodnocení výše uvedeného záměru.

Petice zveřejněna www.artikl-lbc.cz

kontaktní místo shromažďování petice:
Studio ARTIKL, Moskevská 28
460 01 Liberec 1, tel.fax:485113183
CZECH REPUBLIC

Materiál je v ČKAIT distribuovaný prostřednictvím Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI.
31. 01. 2005