Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Placení členských poplatků za rok 2010

Placení členských poplatků za rok 2010

Podle usnesení shromáždění delegátů (SD 2009/A) a Profesního a etického řádu (PEŘ §6/3a) je stanovena výše členského poplatku pro rok 2010 3000,- Kč s termínem zaplacení do 31 .3. 2010. Číslo účtu: 109270792/0300, v.s.: vaše rodné číslo.


SOUHRN VŠECH POPLATKŮ HRAZENÝCH ČKAIT

 1. Členský poplatek
  • řádného člena na rok 2010 splatný 31. 3. 2010 - 3.000,- Kč/rok
  • usazené osoby na rok 2010 - 3.000,- Kč/rok

 2. Poplatek za udělení autorizace (zákon č. 360/92 Sb.) - 500,- Kč
  Zápis do registru usazených a hostujících osob - 2.000,- Kč


 3. První členský poplatek - příspěvek - 6.000,- Kč

 4. Snížená výše poplatků:
  • členský poplatek pro invalidy na základě žádosti, která obsahuje kopii dokladu o invaliditě - 1.000,- Kč
  • členský poplatek pro seniory na základě žádosti, kterou mohou podat AO pobírající řádný starobní důchod a jejichž příjmy z činnosti AO jsou nižší než 50.000,- Kč/rok - 1.000,- Kč

 5. Jiné poplatky
  • náhrada autorizačního razítka nebo aut. osvědčení - 500,- Kč

 6. Osvobození od poplatků
  od členského poplatku jsou osvobozeny:
  • autorizované osoby starší 70 let (na základě žádosti s prohlášením o ukončení aktivní činnosti AO), tyto osoby nebudou na další činnost pojištěny, ale bude za ně uhrazeno tzv. "Udržovací pojištění" s krytím jejich činnosti 3 roky zpět
  • ženy na mateřské dovolené (na základě žádosti, která obsahuje kopii rodného listu dítěte - žádost nutno každoročně obnovit)
  • čestní členové ČKAIT
03. 03. 2008