Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Plátci DPH proti neuhrazení faktury

Plátci DPH proti neuhrazení faktury

Již od začátku fungování zákona o DPH je odvod DPH vztažen k tzv. dni uskutečnění zdanitelného plnění. Je tedy nutné odvést DPH již k tomuto dni, kterým může být např. dodání zboží, den poskytnutí služby nebo den vystavení daňového dokladu. Není možné s odvodem DPH čekat až na přijetí platby. I v současné době, kdy vláda v souvislosti s COVID zavádí různá opatření k zamezení ekonomických dopadů, je nutné toto dodržovat. Ministerstvo financí zatím nepřipravuje v souvislosti s tímto žádnou změnu.

Na tuto situaci existuje částečné řešení i v současné době – vystavení tzv. zálohové faktury před uskutečněním plnění, která nepodléhá odvodu DPH.

V okamžiku přijetí platby se vystaví daňový doklad k přijaté platbě a až v tomto okamžiku se odvádí DPH. A teprve po uskutečnění plnění se vystaví konečná faktura – daňový doklad s DPH, kde se odečtou případné částky z daňového/vých dokladu/ů k platbě (částečné úhrady) a odvede se zbytek DPH.

Má to jeden háček. Pokud existuje nějaká smlouva, ze které vyplývají lhůty k fakturaci, tak je potřeba vše přesně popsat. Není možné ve smlouvě mít např. napsáno, že zdanitelné plnění nastává v okamžiku vystavení dokladu nebo uzavření smlouvy, ale je nutné mít uvedeno, že bude vystavena zálohová faktura před uskutečněním plnění.
 

21. 04. 2020