Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pojištění neaktivních AO

Pojištění neaktivních AO

Rozhodnutím představenstva ČKAIT byli od 09/2014 vráceni na seznam pojištěných osob Rámcovou pojistnou smlouvou ČKAIT i neaktivní členové ČKAIT. Neaktivní člen ČKAIT je autorizovaná osoba, která z nějakých důvodů nevykonává autorizovanou činnost - má pozastavenou autorizaci, osoba starší 70 let, která ukončila aktivní činnost a je osvobozena od placení členských poplatků.

Osoby, které přestaly být členy ČKAIT, mohou své pojištění řešit individuálně udržovacím pojištěním. To pro případ, kdy by byl proti nim vznesen oprávněný nárok na náhradu újmy z doby, kdy ještě autorizovanou činnost vykonávaly.

17. 02. 2015