Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Položkový rozpočet nemusí být autorizován

Položkový rozpočet nemusí být autorizován

Po oprávněných a opakujících se dotazech na povinnost autorizovat položkový rozpočet autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem dle zákona č. 360/1992 Sb., odeslal předseda ČKAIT podnět řediteli Státního fondu podpory investic (SFPI) k upřesnění výkladu této povinnosti uvedené v příručkách pro žadatele o podporu. Ing. Daniel Ryšávka, ředitel SFPI, k tomuto podnětu uvedl, že dojde k upřesnění výkladu v příručkách, razítko bude z požadavků zcela vypuštěno a položkový rozpočet bude obsahovat jméno a podpis projektanta.

26. 07. 2023