Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Polská komora autorizovaných inženýrů

Polská komora autorizovaných inženýrů

Polska Izba Inzynierow Budownictwa
Adresa
Ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa, Poland
Zástupce
Mariusz Dobrzeniecki - president
Telefon
00 48 22 828 31 89
Email
buiro@piib.org.pl
www
http://www.piib.org.pl/
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ ORGANIZACE V ZAHRANIČÍ