Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Poradenství pro bezbariérové řešení staveb

Poradenství pro bezbariérové řešení staveb

V oblastní kanceláři ČKAIT Ostrava bude probíhat poradenství v oblasti bezbariérového řešení staveb. Tato nabídka určená především autorizovaným osobám bude nabízena pravidelně od 23. 2. 2011, a to každou poslední středu v měsíci v době od 14.00 - 16.00 hodin.
Předmětem konzultací jsou úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se zabezpečením podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a příslušných českých technických norem.
Jedná se zejména o:
- obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb
- technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství
- technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání objektů pozemních staveb a to z pohledu užívání osob s pohybovým, zrakovým a sluchovým postžením.
Poradenství bude zajišťovat Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. a Vaše dotazy můžete před smluvenou konzultací zasílat na e-mail: renata.zdarilova@vsb.cz. Na této adrese lze získat také další informace.

25. 01. 2011