Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Poruchy nosných konstrukcí staveb při tornádu na Jižní Moravě – seminář

Poruchy nosných konstrukcí staveb při tornádu na Jižní Moravě – seminář

Cílem semináře je poskytnutí základních informací o chování stavebních konstrukcí při tornádu, popsání charakteru a rozsahu vzniklých poruch.

Seminář je zaměřen zejména na:

  • kvantifikaci účinků tornáda;
  • typické poruchy staveb při tornádu;
  • práce statika na místě mimořádné události;
  • obnovu staveb;
  • oblasti preventivních opatření z hlediska mechanické odolnosti stavebních objektů;
  • další okolnosti mající vliv na kvalitu nosných konstrukcí staveb.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Ivan Koudelka, Ing. Rostislav Bílek, Ing. Jan Kasan

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ:
posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ:
6. 10. 2022 od 14 hod. (délka trvání cca 3 - 4 hod.)


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 5. 10. 2022 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
60
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 60
ID Členské číslo Autorizovaná osoba