Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Postavení projektových společností v roce 2016 a výhled

Postavení projektových společností v roce 2016 a výhled

Objem projektových prací v roce 2016 vzroste o 5,6 %, v roce 2017 se očekává růst objemu zakázek o 3,1 %. Aktuálně jsou projektové společnosti vytížené na 94 %, a podle vyjádření ředitelů firem mají práci v průměru na 5,8 měsíce. Společnosti zaměřené na pozemní stavby mají zásobu zakázek na 5,6 měsíce, společnosti zaměřené na inženýrské stavitelství na 6,2 měsíce.

Z uvedeného vývoje je zřejmé, že projektové společnosti mají vytížené kapacity, přesto se s některými problémy potýkají:
  • chybí zkušení projektanti, jazykové vybavení
  • nedostává se kapacity subdodavatelů specialistů
  • částečným problémem stále zůstává cena - kvalita

Hlavním limitem v dalším rozvoji projektových společností je nekvalitní legislativa, nízké ceny realizovaných zakázek. Ceny projektových prací zůstaly na úrovni roku 2016, cenové požadavky subdodavatelů specialistů se zvedaly a někdy jsou mimo realitu.

Výběrová řízení jsou transparentní. Nové zakázky se neodmítají. Smlouvy – veškerá rizika jdou za projektantem. 1/3 investorů připravuje stavby hůř než v roce 2015.
Přijímání nových pracovníků připravuje více než čtvrtina společností, dvě třetiny firem hledají především projektanty.
Hlavní směry činnosti projektových společností:
  • prioritou bude i v roce 2017 získávání zakázek. U společností zabývajících se projektováním inženýrských staveb to bude další přijímání nových pracovníků,
  • nastává trend snižování energetické náročnosti při projektování
  • příprava na zavádění BIM
  • zvýšení kvality výstupů
  • zavedení elektronické evidence tržeb (EET). Pro provádění staveb a projektovou činnost je datum zavedení březen 2018.

Podkladem pro zpracování článku byla studie zpracovaná firmou CEEC RESEARCH a časopis EKONOM.

Zpracoval : Ing. Jiří Matúš, člen komise MaSP
Zlín, listopad 2016
22. 11. 2016