Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Povinnosti a odpovědnost AO - zrušeno

Povinnosti a odpovědnost AO - zrušeno

SEMINÁŘ ZRUŠEN
Název akce: Povinnosti a odpovědnost autorizovaných osob při výkonu vybraných činností ve výstavbě ve vazbě na vybrané právní předpisy
Termín konání: čtvrtek 23. dubna 2020 v 15 hodin
Místo konání: FAST VUT v Brně
Přednášející: JUDr. Petra Adámková, Ph.D., Zkušební místo ČKAIT Brno
Počet kreditů: 1
Přihlášky:
www.ckait.cz, termínová listina Brno
e-m: brno@ckait.cz
tel.: 545 574 310

V případě naplnění kapacity nás prosím kontaktujte pro vypsání dalšího termínu.

Termín
Celková kapacita
35
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1006399 Ing. Miroslav Haluza Ph.D.
2 1005296 Ing. Martin Andrle
3 1004081 Ing. Martin Hlavoň
4 1002168 Ing. Pavel Rohánek
5 0012435 Jaromír Štursa
6 1006023 Jitka Bartošová
7 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
8 1006821 Ing. Petr Mráček Ph.D.
9 0012005 Ing. Milada Chytilová
10 1006447 Bc. Milan Preisner
11 1006747 Ing. Pavel Janás
12 0601823 Ing. Petr Molnár
13 1001076 Stanislav Pergler
14 1006530 Ing. Peter Fabian
15 1000877 Hana Kocourková
16 1006824 Ing. et Ing. Tomáš Vrána
17 1004949 Ing. Bohumír Vašek
18 1006622 Luděk Zabloudil
19 1006288 Ing. Tomáš Chovanec
20 1000869 Ing. Hynek Pigl
21 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
22 1005154 Ing. Jaroslav Kabriel
23 1006534 Ing. Pavel Kocanda Ph.D.
24 1005375 Ing. Petr Široký
25 1005195 David Novák
26 1001639 Ing. Vladimír Král
27 1006535 Martin Halva
28 1201678 Ing. Bc. Josef Velešík
29 1006779 Radomír Chudárek
30 1000247 Ing. Jaroslav Novotný
31 1004538 Ing. Václav Maršalík
32 1005746 Ing. Martin Blecha
33 1007005 Ing. Vojtěch Bednář
34 1006842 Ing. Ondřej Peňáz
35 1005023 Ing. Petr Hajduk