Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Povolování záměrů podle stavebního zákona - webinář

Povolování záměrů podle stavebního zákona - webinář

Přednášející: JUDr. Aleš Mácha, Ph.D

Anotace: Webinář je zaměřen na postupy podle stavebního zákona a souvisejících předpisů při povolování stavebních záměrů. Za pomoci konkrétních příkladů stavebních záměrů budou posluchači provedeni procesem povolení stavebního záměru od chvíle, kdy stavebník pojme úmysl záměr realizovat po jeho kolaudaci. Důraz bude kladen také na podkladové správní akty podle zvláštních právních předpisů, např. z oblasti životního prostředí, zejména závazná stanoviska, a to i s ohledem na změny ve vydávání závazných stanovisek účinné od 1. 1. 2021.

Program:

 1. Úvod do problematiky povolování záměru
 2. Dotčené právní předpisy
 3. Posloupnost rozhodovacích procesů vedoucích k povolení záměru
 4. Posouzení souladu s územně plánovací dokumentací
 5. Závazná stanoviska dotčených orgánů
 6. Územní řízení
 7. Stavební řízení
 8. Kolaudace staveb
 9. Zvláštní povolovací režim některých staveb
 10. Účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona

Místo konání: online

Datum konání: 24. 6. 2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na webináři je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT účast zpoplatněna 500 Kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 24062021 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Registrace nečlenů je možná do: 22. 6. 2021 nebo do vyčerpání kapacity sálu.

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Kapacita webináře je omezena na 150 účastníků z důvodu mnoha dotazů na přednášející.

Termín
Celková kapacita
150
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0009956 Ing. Tomáš Frýdek
2 0009347 Ing. František Marek
3 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
4 0010933 Ing. Ivana Fialová
5 0601175 Jiří Hloušek
6 0012277 Ing. Jan Čiviš
7 1003401 Ing. Michal Gregor
8 0602324 Ing. Jiří Havrda
9 0011127 Ing. Václav Bartůněk
10 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
11 1003785 Ing. Jaroslav Urban Ph.D.
12 0701582 Ing. Pavel Kurka
13 0008236 Miloslav Koubík
14 1104047 Ing. Ondřej Klučka
15 1104353 Jan Nečesaný
16 0005027 Marie Vilímová
17 0007041 Ing. Jiří Procházka
18 0012263 Ing. Radek Šárovec
19 0001583 Lenka Zahoranská
20 0006027 Ing. Ivan Lefner
21 0013219 Ing. Mária Vaňková
22 0009541 Ing. Karel Kozel
23 0012543 Ing. Michal Štepánik Ph.D.
24 0102609 Ing. Jan Krlín
25 0402185 Pavel Šnejdar
26 0301186 Jana Kožíšková
27 0301553 Bc. Zuzana Stuchlíková
28 1301408 Ing. Pavel Soukup
29 1103574 Ing. Dalibor Vavroš
30 0012557 Ing. Karol Teicher
31 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
32 1301839 Martin Polách
33 0013218 Ing. et. Ing. Michal Hnát
34 0102379 Radek Veselý
35 1103800 Jiří Čerbák
36 0000362 Ing. Pavel Rous
37 1100286 Dagmar Lančová
38 1101973 Jiří Hegegy
39 0004348 Ing. Štěpánka Johnová
40 1104128 Ing. Štěpán Vodička
41 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
42 1400328 Ing. Jiří Veselý
43 1004089 Ing. Otakar Mikulka
44 0102356 Ing. Dana Brožová
45 1201368 Ing. František Malina
46 0700743 Ing. Dušan Sejbal
47 0009393 Ing.Bc. Světlana Sladká
48 1103750 Ing. Jaroslav Krupa
49 0011251 Ing. Ivana Laštovková
50 0000641 Ing. Jana Hejnalová
51 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
52 0401569 Pavel Matula
53 1300887 Ing. Alois Pokorný
54 0102323 Ing. Jiří Kaška
55 0014537 Ing. Petr Ondráček
56 0013590 Ing. Stanislav Mastný
57 0701616 Ing. Ondřej Kvaček
58 1100276 Ing. Otto Roháč Ph.D., MBA
59 0602563 Ing. Jan Sekanina
60 0202255 Jaromír Jaren DiS.
61 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
62 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
63 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
64 0201689 Ing. Aleš Kocábek
65 0201554 Zdeňka Kubešová
66 0701562 Ing. Jana Hemerková
67 0012813 Ing. Pavel Havlena
68 1104060 Ing. Aleš Kytnar
69 1103985 Ing. Radim Seidler
70 1103966 Ing. Martin Kubečka
71 1302143 Václav Hladil
72 1103134 Ing. Libor Habrnál
73 0014534 Tomáš Kult
74 0007708 Václav Klaboch
75 0001352 Ing. Jiří Bulis
76 0005779 Lubomír Kovařík
77 0012429 Ing. Martin Lischka
78 0014607 Vít Kodeš DiS.
79 0202361 Ing. Ivo Paulus
80 0013651 Ing. Tomáš Homola
81 0601823 Ing. Petr Molnár
82 0013710 Ing. Kateřina Vanišová
83 0000358 Ing. Marek Švanda
84 0013316 Ing. Radim Kříž
85 0001104 Ing. Jiří Bednařík
86 0201683 Milan Rýdl
87 0600566 Rudolf Marek
88 0601126 Ing. Jaroslava Marková
89 0201540 Ing. Milena Straková
90 0012522 Ing. Karel Kříž Ph.D.
91 0101815 Ing. Martin Dostál
92 0014558 Ing. Jan Macura
93 0001970 Ing. Milan Molík
94 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
95 1103925 Ing. Michal Branc Ph.D.
96 1302374 Bc. Oto Bachůrek
97 1005473 Jan Rolínek
98 0007695 Ing. Marie Wolfová
99 0402408 Ing. Zdeněk Latečka
100 0008609 Ing. Miroslav Böhm
101 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
102 0601868 Pavel Koutný
103 0402348 Ing. Jan Chocholouš
104 1101748 Josef Zahel
105 1400208 Jan Částka
106 1104170 Ing. Jiří Bednář
107 0300781 Jiří Olšavský
108 1301537 Ing. Karel Vítek
109 0013390 Ing. Ondřej Machek
110 0201776 Marcela Hořeňovská
111 1006121 Ing. Ondřej Bundil
112 0008174 Ing. Jaroslav Hejhal
113 0701635 Ing. Jana Pavlíková
114 1006726 Ing. Věra Krupanská
115 1001908 Ing. Eva Janáčková
116 1103262 Ing. Tomáš Czapka
117 0011136 Ing. Radek Veselý
118 1004424 Ing. Milan Pokorný
119 0102350 Ing. Jitka Holečková Ph.D.
120 0200970 Ing. Lubomír Klajsner
121 0013115 Ing. Michal Bubeníček Ph.D.
122 0006966 Ing. Bohumil Bydžovský
123 0013238 Ing. Jan Bažil
124 0000806 Ing. Josef Procházka CSc.
125 0006950 Ing. Miloš Novák
126 0009926 Ing. Václav Stříbrský
127 0014585 Ing. Norbert Glejdura
128 0013513 Ing. Radek Šedivý
129 0300087 Ing. Jaroslav Provazník
130 0013044 Ing. Martin Orlet
131 0007076 Ing. Stanislav Líbal
132 0006661 Ing. Radim Kotrbatý
133 0007864 Ing. Karel Vácha
134 0003318 Ing. Jaromír Bukovský CSc.
135 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
136 0008811 Ing. Jaromír Augusta
137 1104144 Ing. Jindřich Víteček
138 0012506 Ing. Miroslav Hendrich
139 0013904 Ing. Jan Richter
140 0012916 Ing. Petr Šandera
141 0011075 Ing. Martin Liška
142 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
143 0009746 Ing. Pavel Kopta
144 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
145 0013868 Ing. Vladimír Dedera
146 0012416 Ing. Petr Adam
147 0014598 Ing. Michal Urban
148 1104156 Ing. Ladislav Kubiczek
149 0014486 Ing. Michal Netík
150 1004666 Ing. Josef Klouda Ph.D.