Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Povolování záměrů podle stavebního zákona - webinář

Povolování záměrů podle stavebního zákona - webinář

Přednášející:  JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.

Anotace: Přednáška je zaměřena na postupy podle stavebního zákona a souvisejících předpisů při povolování stavebních záměrů. Za pomoci konkrétních příkladů stavebních záměrů budou posluchači provedeni procesem povolení stavebního záměru od chvíle, kdy stavebník pojme úmysl záměr realizovat po jeho kolaudaci. Důraz bude kladen také na podkladové správní akty podle zvláštních právních předpisů, např. z oblasti životního prostředí, zejména závazná stanoviska, a to i s ohledem na změny ve vydávání závazných stanovisek účinné od 1. 1. 2021. Přednáška se zaměří i na změny, které přináší nový stavební zákon.

Program: 

 1. Úvod do problematiky povolování záměru
 2. Dotčené právní předpisy
 3. Posloupnost rozhodovacích procesů vedoucích k povolení záměru
 4. Posouzení souladu s územně plánovací dokumentací
 5. Závazná stanoviska dotčených orgánů
 6. Územní řízení
 7. Stavební řízení
 8. Kolaudace staveb
 9. Zvláštní povolovací režim některých staveb
 10. Účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona

Místo konání: online

Datum konání: 8.12. 2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT účast zpoplatněna 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 08122022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

 

 • Kapacita webináře je omezena na 200 účastníků z důvodu mnoha dotazů na přednášející. PO VYČERPÁNÍ KAPACITY SE JIŽ NELZE PŘIHLÁSIT NA WEBINÁŘ.
Termín
Celková kapacita
200
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0010933 Ing. Ivana Fialová
2 0013127 Ing. Marian Vašut MBA
3 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
4 0014298 Ing. et Ing. arch. Zuzana Čabalová
5 0014594 Ing. Vladimír Koutník
6 1103262 Ing. Tomáš Czapka
7 1103203 Ing. Vojtěch Dubový Ph.D.
8 0301544 Ing. Martin Staněk
9 0301555 Ing. Josef Macke
10 1202065 Radek Matela
11 0012059 Ing. Vít Dolejší
12 1102431 Ing. Pavla Štábová
13 1104018 Ing. Robin Humelič
14 0602276 Tomáš Hudec
15 0009541 Ing. Karel Kozel
16 0300158 Ing. Jan Hruška
17 0701401 Ing. Martin Šindelář
18 1101121 Ing. Richard Žák
19 0012745 Ing. Miroslav Stráník
20 1201710 Ing. Daniela Diblíková Vláčilová
21 0201111 Ing. Martin Karafiát
22 1002168 Ing. Pavel Rohánek
23 0009347 Ing. František Marek
24 1006805 Jan Odlas
25 0402055 Ing. Miroslav Jícha
26 0012786 Ing. Richard Osang
27 1005561 Ing. Jan Jelínek
28 1005349 Zdeněk Nasadil
29 0015056 Ing. Daniel Petrů
30 1302078 Ing. Lenka Dudková
31 0701411 Ing. David Jehlička
32 0401314 Ing. Pavel Štětka
33 0201981 Ing. Tomáš Horejš
34 0500491 Günter Hanisch
35 0013251 Kryštof Rotkovský
36 0402325 Jan Kupec
37 1006876 Ing. Martin Major
38 0012263 Ing. Radek Šárovec
39 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
40 0013590 Ing. Stanislav Mastný
41 0102172 Jan Urválek
42 0301457 Ing. David Kolouch Ph.D.
43 0014374 Mag. arch. Jaroslav Trávníček
44 0012991 Ing. Michal Čížek
45 0602662 Ing. Kateřina Hon
46 1005887 Ing. Miloš Petr
47 0602767 Ladislav Sedláček
48 0010556 Ing. Radek Paier
49 1301339 Eva Blažková
50 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
51 1004979 Ing. Ilona Janíková
52 1302405 Marek Fiala DiS.
53 1007087 Ing. Petr Komínek
54 1006834 Mgr. Petr Bláha
55 0701171 Ondřej Balihar
56 1103746 Ing. Jan Tureček Ph.D.
57 0102582 Ing. Josef Tolkner
58 0012912 Ing. Jiří Lávic
59 1005504 Ing. Tomáš Černý
60 1006373 Bc. Tomáš Karský
61 1202033 Martin Gaďourek
62 1003373 Ing. Vítězslav Hráček
63 1006494 Ing. Tomáš Šimáček
64 0102379 Radek Veselý
65 1007321 Ing. Robin Zelinka
66 0402242 Tomáš Rezek
67 1103756 Ing. Jan Stuchlík
68 0011402 Josef Slabihoudek
69 0014749 Martin Vanický
70 1005096 Ing. Luděk Rohovský
71 1200656 Alois Večeřa
72 1400682 Jan Zezula
73 0010151 Ing. Ivana Jakoubková
74 0602401 Ing. Tomáš Holub
75 0202173 Ing. Iva Šrámková
76 0501432 Ing. Petr Frančík
77 0013742 Ing. Daniel Švec
78 1302138 David Liška
79 0701668 Ing. Lukáš Kovář
80 0009908 Ing. Vladimír Svárovský
81 1202125 Ing. Tomáš Olša
82 1005174 Ing. Petr Konvalina
83 1006438 Martin Cibulka
84 0402456 Stanislav Hyksa
85 0012769 Ing. Prokop Galatík
86 0301553 Bc. Zuzana Stuchlíková
87 0700829 Ing. Milan Petr
88 0013390 Ing. Ondřej Machek
89 1100045 Ing. Petr Kotlán
90 0202082 Ing. Vít Pospíšil
91 1300878 Ing. Jana Motyčková
92 1005107 Ing. Roman Čadeni
93 1100781 Ing. Jan Krömer
94 1300640 Ing. Josef Kavan
95 0003224 Eva Jakubková
96 0014246 Ing. Lucie Vašíčková
97 0401569 Pavel Matula
98 1400543 Richard Matula
99 0202243 Pavel Šíma
100 1300486 Ing. Marek Hasoň
101 1400780 Ing. Radim Bajer
102 0701396 Ing. Martin Hrdina
103 0014326 Ing. Petr Holan
104 0701607 Ing. Jiří Herynek
105 1101918 Ing. Vítězslav Dvorský
106 0013318 Ing. arch. Kateřina Kaslová
107 0501373 Blanka Hájková
108 0013320 Ing. arch. Michal Dohnal
109 0007971 Petr Bárta
110 0003121 Jiří Procházka
111 0006966 Ing. Bohumil Bydžovský
112 1004201 Ing. Jan Matějíček
113 1103800 Jiří Čerbák
114 1302215 Ing. Jan Jirkovský
115 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
116 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
117 0002219 Ing. Petr Barák
118 0008529 Ing. Jaroslav Kalina
119 1201524 Ing. Miroslav Jurka
120 0101981 Ing. Petr Smolen
121 0010058 Ing. Martin Nečas
122 0014761 Jan Hodný
123 1301940 Ing. Ladislav Vávra
124 0701470 Ing. Otakar Vašák
125 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
126 0102237 Mgr. Pavel Pupík
127 1004424 Ing. Milan Pokorný
128 1005732 Ing. Petr Mikulášek
129 0602504 Ing. Martin Hynek
130 0014860 Ing. arch. Martin Eibner
131 1007248 Ing. Slavomír Lačňák
132 1104256 Václav Veselík
133 1300093 Ing. Jiří Novák
134 0009125 Vladimír Hubač
135 1103714 Ing. Petr Blažek
136 0001605 Ing. Jaroslav Macoun
137 1201975 Václav Bajtek
138 0013904 Ing. Jan Richter
139 0011525 Ing. arch. Petr Gregor
140 0600389 Petr Bártík
141 0014703 Ing. Daniel Picka Ph.D.
142 0014940 Ing. David Kučera
143 0015049 Ing. Lukáš Machač
144 0014663 Tomáš Kupka DiS.
145 0014738 Martin Bauš
146 0010996 Bc. Josef Král
147 0006669 Ing. Tomáš Kratochvíl
148 0013227 Dušan Čepil
149 0002943 Ing. Alena Kultová
150 0015014 Ing. arch. Jakub Sedláček
151 0014344 Ing. Kateřina Musílková
152 0013423 Petr Ton
153 0012666 Ing. Jan Bízek
154 0011555 Ing. Jaroslav Burian
155 0013135 Ing. arch. Kateřina Kolářová
156 0010767 Ing. Marián Múdry
157 0014933 Ivan Strnad
158 0011220 Miroslav Kubík
159 0102627 Zdeněk Valenta
160 0008200 Ing. Veronika Marešová
161 0011077 Ing. Jakub Dušátko
162 0201121 Ing. Irena Potužáková
163 1003128 Ing. Pavel Hrabánek
164 0014400 Bc. Pavel Čejka
165 0015060 Ing. Martin Padevět
166 0015046 Ing. Radoslav Hašlík
167 1007101 Ing. Jaroslav Pospíšil
168 0301446 Ing. Jan Altman
169 0009294 Ing. Jiří Houda
170 1000860 Václav Vraný
171 0009064 Ing. Jolana Neradová Bydžovská
172 0007800 Ing. Petr Pleskač
173 0000911 Ing. Libor Vlachovský
174 0602695 Ing. Martin Oliva
175 0008811 Ing. Jaromír Augusta
176 0011550 Ing. Rudolf Mach
177 1302559 Ing. Jaromír Naiser
178 1100742 Ing. Josef Waclawek
179 1004614 Ing. Jaromír Skoupil Ph.D.
180 1400691 Ing. Mirek Fučík
181 1301504 Ing. Vladimír Vavřín
182 0012543 Ing. Michal Štepánik Ph.D.
183 0402610 Michal Benešovský
184 0010464 Ing. Ivana Matějková
185 0013453 Daniel Kolář
186 0012566 Ing. Jan Prokop
187 0002058 Jan Tomášek
188 0015072 Ing. Petra Líbalová
189 1003558 Libor Piták
190 0009176 Ing. David Keller
191 0005383 Ing. Evžen Nesrovnal
192 1300564 Ing. Jaroslav Stuchlík
193 0402376 Pavel Boháček DiS.
194 0101525 Milan Blažek
195 1200407 Ing. Libuše Kujová
196 0501466 Ing. Jiří Kočí
197 1400187 Ing. František Komínek
198 1005071 Ing. Milan Navrátil