Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Povolování záměrů podle stavebního zákona - webinář

Povolování záměrů podle stavebního zákona - webinář

Přednášející:  JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.

Anotace: Přednáška je zaměřena na postupy podle stavebního zákona a souvisejících předpisů při povolování stavebních záměrů. Za pomoci konkrétních příkladů stavebních záměrů budou posluchači provedeni procesem povolení stavebního záměru od chvíle, kdy stavebník pojme úmysl záměr realizovat po jeho kolaudaci. Důraz bude kladen také na podkladové správní akty podle zvláštních právních předpisů, např. z oblasti životního prostředí, zejména závazná stanoviska, a to i s ohledem na změny ve vydávání závazných stanovisek účinné od 1. 1. 2021. Přednáška se zaměří i na změny, které přináší nový stavební zákon.

Program: 

 1. Úvod do problematiky povolování záměru
 2. Dotčené právní předpisy
 3. Posloupnost rozhodovacích procesů vedoucích k povolení záměru
 4. Posouzení souladu s územně plánovací dokumentací
 5. Závazná stanoviska dotčených orgánů
 6. Územní řízení
 7. Stavební řízení
 8. Kolaudace staveb
 9. Zvláštní povolovací režim některých staveb
 10. Účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona

Místo konání: online

Datum konání: 26.5.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 26052022, do poznámky: pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Registrace nečlenů je možná do: 24.5.2022

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
Celková kapacita
100
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0010933 Ing. Ivana Fialová
2 0013390 Ing. Ondřej Machek
3 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
4 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
5 0101848 Ing. Pavel Vyskočil
6 0012377 Ing. Iva Bradićová
7 0600403 Ing. Jaroslav Novotný
8 0701174 Robert Novotný
9 1007243 Ing. Radim Švajda
10 0013654 Ing. Květoslav Syrový
11 0602852 Ing. Samuel Balcar
12 0007971 Petr Bárta
13 0100385 Václav Mráz
14 1102596 Ing. František Fiala
15 0007076 Ing. Stanislav Líbal
16 1102811 Ing. Lumír Peterek
17 1301408 Ing. Pavel Soukup
18 0011225 Ing. Martin Semanský
19 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
20 1103708 Ing. Pavel Krupička
21 0701404 Ing. Jakub Hurčík
22 1103714 Ing. Petr Blažek
23 0501054 Ing. Marek Nový
24 0009312 Ing. Milan Landsman
25 0500635 Zdeněk Melichar
26 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
27 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
28 1100742 Ing. Josef Waclawek
29 1004034 Ing. Pavel Mrňa
30 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
31 0013360 Ing. Pavel Šimůnek
32 0100838 Ing. Josef Šťastný
33 0601823 Ing. Petr Molnár
34 0401569 Pavel Matula
35 0000806 Ing. Josef Procházka CSc.
36 0701654 Ing. Jan Chreno
37 0501354 Miroslav Molnár
38 1302414 Jiří Vylímec
39 0401526 Ing. Mgr. David Jedinák
40 0009541 Ing. Karel Kozel
41 0001352 Ing. Jiří Bulis
42 1400251 Michal Vorel
43 0008793 Ing. Stanislav Staněk Ph.D.
44 0600186 Ing. Stanislav Janák
45 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
46 1302143 Václav Hladil
47 0301041 Ing. Michal Odvody
48 3000315 Ing. Vojtech Kollár
49 0012432 Ing. arch. Tamara Pokorná
50 0014443 Filip Soudek
51 0014126 Ing. David Niče
52 1104361 Ing. Jakub Guňka
53 0500180 Ing. Jiří Žižka
54 1400328 Ing. Jiří Veselý
55 0200795 Ing. Petr Šatra
56 0701088 Josef Smolař
57 0005154 Ing. Marie Ohnesorgová
58 1004576 Ing. Karel Škára
59 0009347 Ing. František Marek
60 0004997 Ing. Aleš Voženílek
61 0010734 Ing. Dana Wetzsteinová
62 0013018 Ing. Ľudovít Pozdech
63 0010690 Ing. Jakub Jirák
64 0000217 Ing. Josef Tlustý
65 0012745 Ing. Miroslav Stráník
66 0013724 Ladislav Havrda
67 0012652 Ing. Pavel Rek
68 0014534 Tomáš Kult
69 0005779 Lubomír Kovařík
70 0701581 Lenka Straková
71 0401842 Ing. Pavel Komenda
72 0014047 Jiří Marek
73 0007711 Ing. Pavel Doležil
74 1103015 Jan Grohman
75 1005671 Ing. Jakub Kapsa
76 0014565 Ing. arch. Šárka Bečková
77 0501243 Ing. Jiří Pařízek
78 0012416 Ing. Petr Adam
79 0009672 Ing. Michal Rulc
80 1100192 Ing. Aleš Ryšán
81 1005835 Ing. Miroslav Palacka
82 0500861 Ing. Josef Mocák
83 0013513 Ing. Radek Šedivý
84 0301553 Bc. Zuzana Stuchlíková
85 0102519 Ing. Martin Knapík
86 0000641 Ing. Jana Hejnalová
87 0002246 Miroslav Bečvář
88 1202319 Radek Hrbáček DiS.
89 0014458 Ing. Kristýna Kasýková
90 1100904 Ing. Dagmar Šeděnková
91 0002410 Ing. Jan Mužík
92 0014169 Kristina Lucká DiS.
93 1400601 Ing. Jiří Angelis
94 0008689 Ing. Zuzana Hlavová
95 1102682 Ing. Mir Ahmad Shirzad Ph.D.
96 0009129 Ing. Ivana Řídká
97 1006746 Jiří Hammerle
98 1201746 Ing. Martin Černý
99 0013802 Ing. Radek Cerman
100 1004332 Ing. Petr Pokorný
101 1301844 Ing. Tomáš Macík
102 0010830 Daniel Šafařík
103 1301504 Ing. Vladimír Vavřín
104 0000260 Ing. Jiří Štěchovský
105 1202033 Martin Gaďourek
106 1102142 Ing. Ivana Gromotovičová
107 0014516 Ing. Zdeněk Černohorský
108 0102419 Michal Voldřich
109 0012062 Milan Valeš