Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Povolování záměrů podle stavebního zákona - webinář

Povolování záměrů podle stavebního zákona - webinář

Přednášející: JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.

Anotace: Přednáška je zaměřena na postupy podle stavebního zákona a souvisejících předpisů při povolování stavebních záměrů. Za pomoci konkrétních příkladů stavebních záměrů budou posluchači provedeni procesem povolení stavebního záměru od chvíle, kdy stavebník pojme úmysl záměr realizovat po jeho kolaudaci. Důraz bude kladen také na podkladové správní akty podle zvláštních právních předpisů, např. z oblasti životního prostředí, zejména závazná stanoviska, a to i s ohledem na změny ve vydávání závazných stanovisek účinné od 1. 1. 2021. Přednáška se zaměří i na změny, které přináší nový stavební zákon.

Program: 

 1. Úvod do problematiky povolování záměru
 2. Dotčené právní předpisy
 3. Posloupnost rozhodovacích procesů vedoucích k povolení záměru
 4. Posouzení souladu s územně plánovací dokumentací
 5. Závazná stanoviska dotčených orgánů
 6. Územní řízení
 7. Stavební řízení
 8. Kolaudace staveb
 9. Zvláštní povolovací režim některých staveb
 10. Účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona

Místo konání: online

Datum konání: 15.9.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

 

 • Kapacita webináře je omezena na 150 účastníků z důvodu mnoha dotazů na přednášející. PO VYČERPÁNÍ KAPACITY SE JIŽ NELZE PŘIHLÁSIT NA WEBINÁŘ.
Termín
Celková kapacita
150
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0010933 Ing. Ivana Fialová
2 0402345 Martin Rynda
3 0009423 Ing. Lenka Tomanová
4 1103134 Ing. Libor Habrnál
5 0007649 Ing. Václav Kosinka
6 0003224 Eva Jakubková
7 0602651 Ing. Jana Bulenová
8 0101168 Martin Kolouch
9 0501466 Ing. Jiří Kočí
10 0007264 Hana Dědičová
11 0010114 Ing. Zbyněk Froněk
12 0300657 Ing. Josef Janů
13 0602526 Bc. Ondřej Pešek
14 0601497 Ing. Pavel Korda
15 0401314 Ing. Pavel Štětka
16 1102951 Ing. Eva Kostialová
17 0014360 Ing. Oksana Kvachan
18 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
19 1400708 Bc. Rostislav Růžička
20 0012062 Milan Valeš
21 0012059 Ing. Vít Dolejší
22 1005358 Ing. František Mozga
23 1004358 Ing. Pavel Marek
24 0602739 Ing. Petr Chmátal
25 0201573 Monika Klimentová
26 0202301 Ing. Jan Bihary
27 1100636 Ing. Dušan Dedek
28 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
29 0013660 Ing. Stanislav Rýznar
30 0013829 Ing. Karol Laco
31 1201554 Ing. Martin Množil
32 0008608 Ing. Karel Hocke
33 1301504 Ing. Vladimír Vavřín
34 0701709 Ing. Miroslava Abbrentová
35 0011622 Ing. Michal Kopecký
36 0014656 Ing. Miroslav Pokorný
37 0013048 Ing. Tomáš Kaplan
38 0007882 Ing. Petr Sláma MBA
39 0402411 Ing. Vít Ondráček
40 0014013 Ing. Stanislav Melichar
41 1102643 Vratislav Bajgar
42 0013981 Ing. Jiří Souček
43 0012103 Ing. Monika Najmanová
44 1007231 Ing. Martin Hačka
45 1201577 Ing. Jiří Flašar
46 0011776 Ing. Tomáš Syrůček
47 0013383 Ing. Pavel Maršík
48 1103860 Ing. Jiří Šafránek
49 1102993 Ing. Martin Síč
50 1102318 Ing. Karin Motyčková
51 1104189 Ing. Jakub Ducháč
52 1103262 Ing. Tomáš Czapka
53 1400748 Ing. Barbora Čapková
54 1302453 Ing. Roman Jelínek
55 0202264 Ing. Richard Horký
56 0011767 Bc. Karel Trojan
57 1104388 Ing. Libor Vaněk
58 0602676 Ing. Jan Berger
59 1006576 Ing. Pavel Křepela
60 0004641 Ing. Karel Franke
61 1000337 Ing. Soňa Ondráčková
62 0007313 Ing. Stanislav Müller
63 0501292 Tomáš Brixi
64 0010767 Ing. Marián Múdry
65 0012189 Jaroslav Majner
66 0012506 Ing. Miroslav Hendrich
67 0014047 Jiří Marek
68 0014313 Ing. arch. Nikolay Brankov
69 0100702 Ing. Václav Houška
70 0012557 Ing. Karol Teicher
71 0010276 Ing. Jan Vybíral
72 1400723 Patrik Augustin
73 0012642 Ing. Vladislav John
74 1400328 Ing. Jiří Veselý
75 1202032 Ing. Pavel Šindler
76 0402076 Ing. Jiří Müller
77 1006733 Ing. Radim Doležal
78 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
79 1004144 Ing. Miroslav Klos
80 0501348 Ing. Daniel Fadrhonc
81 0202378 Ing. Petr Suchánek
82 1104361 Ing. Jakub Guňka
83 0013429 Ing. Markéta Šedivá
84 0202442 Ing. Martin Pleskač
85 1006424 Ing. Jiří Kopecký
86 1202292 Bc. Martin Kolařík
87 1006726 Ing. Věra Krupanská
88 1003640 Ing. Iva Mejzlíková
89 0501347 Ing. Jaromír Hartych
90 1007056 Ing. Lucie Talašová
91 1006551 Ing. Petr Málek
92 0202280 Milan Krbec
93 1103261 Ing. Petr Schneider
94 0102051 Miroslav Běle
95 1102848 Miroslava Ivicová Vaculíková
96 1104134 Ing. Iva Výtisková
97 0008878 Zuzana Šmirousová
98 0006216 Ing. Jiří Dobiáš
99 0701386 Ing. Peter Turan
100 1100781 Ing. Jan Krőmer
101 0300772 Petr Pařízek
102 0006821 Milan Bartoloměj
103 0602389 Ing. Radek Řičař
104 1003541 Ing. Barbora Kopecká
105 0501373 Blanka Hájková
106 0014536 Ing. Martin Valášek
107 1005968 Ing. Lucie Vyskočilová
108 1103447 Ing. Richard Šulák
109 1006116 Ing. Jiří Kocourek
110 0009562 Ing. František Bartoš
111 0602767 Ladislav Sedláček
112 1400595 Ing. Vladimír Smrčka
113 0501368 Ing. Věra Vanerová
114 0006123 Ing. Jiří Coufal
115 1301987 Ing. Josef Brand
116 0601910 Ing. Petr Vrábel
117 0009959 Vladislav Staněk
118 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
119 0008374 Ing. David Vávra
120 0701455 Michal Tereska
121 0004316 Ing. Evžen Kučera
122 0006966 Ing. Bohumil Bydžovský
123 1007154 Bc. Filip Řezník
124 0014113 Ing. Vladimír Vayhel
125 1302414 Jiří Vylímec
126 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
127 0001352 Ing. Jiří Bulis
128 0102449 Ing. Alena Pinkerová
129 0009541 Ing. Karel Kozel
130 0014344 Ing. Kateřina Musílková
131 1005107 Ing. Roman Čadeni
132 1000860 Václav Vraný
133 0102339 Ing. Aleš Schier
134 0602563 Ing. Jan Sekanina
135 0700579 Ing. Pavel Slezák
136 0013390 Ing. Ondřej Machek
137 1004424 Ing. Milan Pokorný
138 0401569 Pavel Matula
139 0301379 Bc. Michal Pašava
140 1007101 Ing. Jaroslav Pospíšil
141 0005154 Ing. Marie Ohnesorgová
142 0011136 Ing. Radek Veselý
143 0602810 Ing. Jan Možíš
144 0601823 Ing. Petr Molnár
145 0011708 Ladislav Krešne
146 0200761 Ing. Dalibor Frank
147 0401983 Petra Nekolová
148 0101867 Miroslav Borovanský
149 0004997 Ing. Aleš Voženílek
150 0011331 Jiří Růžička