Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Povolování záměrů podle stavebního zákona - webinář

Povolování záměrů podle stavebního zákona - webinář

Přednášející: JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.

Anotace: Přednáška je zaměřena na postupy podle stavebního zákona a souvisejících předpisů při povolování stavebních záměrů. Za pomoci konkrétních příkladů stavebních záměrů budou posluchači provedeni procesem povolení stavebního záměru od chvíle, kdy stavebník pojme úmysl záměr realizovat po jeho kolaudaci. Důraz bude kladen také na podkladové správní akty podle zvláštních právních předpisů, např. z oblasti životního prostředí, zejména závazná stanoviska, a to i s ohledem na změny ve vydávání závazných stanovisek účinné od 1. 1. 2021. Přednáška se zaměří i na změny, které přináší nový stavební zákon.

Program: 

 1. Úvod do problematiky povolování záměru
 2. Dotčené právní předpisy
 3. Posloupnost rozhodovacích procesů vedoucích k povolení záměru
 4. Posouzení souladu s územně plánovací dokumentací
 5. Závazná stanoviska dotčených orgánů
 6. Územní řízení
 7. Stavební řízení
 8. Kolaudace staveb
 9. Zvláštní povolovací režim některých staveb
 10. Účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona

Místo konání: online

Datum konání: 15.9.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

 

 • Kapacita webináře je omezena na 150 účastníků z důvodu mnoha dotazů na přednášející. PO VYČERPÁNÍ KAPACITY SE JIŽ NELZE PŘIHLÁSIT NA WEBINÁŘ.
Termín
Celková kapacita
150
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 102
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0010933 Ing. Ivana Fialová
2 0402345 Martin Rynda
3 0009423 Ing. Lenka Tomanová
4 1103134 Ing. Libor Habrnál
5 0007649 Ing. Václav Kosinka
6 0003224 Eva Jakubková
7 0602651 Ing. Jana Bulenová
8 0101168 Martin Kolouch
9 0501466 Ing. Jiří Kočí
10 0007264 Hana Dědičová
11 0102539 Ing. Miroslav Marek
12 0010114 Ing. Zbyněk Froněk
13 0300657 Ing. Josef Janů
14 0602526 Bc. Ondřej Pešek
15 0601497 Ing. Pavel Korda
16 0401314 Ing. Pavel Štětka
17 1102951 Ing. Eva Kostialová
18 0014360 Ing. Oksana Kvachan
19 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
20 1400708 Bc. Rostislav Růžička
21 0012062 Milan Valeš
22 0012059 Ing. Vít Dolejší
23 1005358 Ing. František Mozga
24 1004358 Ing. Pavel Marek
25 0602739 Ing. Petr Chmátal
26 0201573 Monika Klimentová
27 0202301 Ing. Jan Bihary
28 1100636 Ing. Dušan Dedek
29 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
30 0013660 Ing. Stanislav Rýznar
31 0013829 Ing. Karol Laco
32 1201554 Ing. Martin Množil
33 0008608 Ing. Karel Hocke
34 1301504 Ing. Vladimír Vavřín
35 0701709 Ing. Miroslava Abbrentová
36 0011622 Ing. Michal Kopecký
37 0014656 Ing. Miroslav Pokorný
38 0013048 Ing. Tomáš Kaplan
39 0007882 Ing. Petr Sláma MBA
40 0402411 Ing. Vít Ondráček
41 0014013 Ing. Stanislav Melichar
42 1102643 Vratislav Bajgar
43 0013981 Ing. Jiří Souček
44 0012103 Ing. Monika Najmanová
45 1007231 Ing. Martin Hačka
46 1201577 Ing. Jiří Flašar
47 0011776 Ing. Tomáš Syrůček
48 0013383 Ing. Pavel Maršík