Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Povolování záměrů podle stavebního zákona - webinář

Povolování záměrů podle stavebního zákona - webinář

Přednášející: JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.

Anotace: Přednáška je zaměřena na postupy podle stavebního zákona a souvisejících předpisů při povolování stavebních záměrů. Za pomoci konkrétních příkladů stavebních záměrů budou posluchači provedeni procesem povolení stavebního záměru od chvíle, kdy stavebník pojme úmysl záměr realizovat po jeho kolaudaci. Důraz bude kladen také na podkladové správní akty podle zvláštních právních předpisů, např. z oblasti životního prostředí, zejména závazná stanoviska, a to i s ohledem na změny ve vydávání závazných stanovisek účinné od 1. 1. 2021. Přednáška se zaměří i na změny, které přináší nový stavební zákon.

Program: 

 1. Úvod do problematiky povolování záměru
 2. Dotčené právní předpisy
 3. Posloupnost rozhodovacích procesů vedoucích k povolení záměru
 4. Posouzení souladu s územně plánovací dokumentací
 5. Závazná stanoviska dotčených orgánů
 6. Územní řízení
 7. Stavební řízení
 8. Kolaudace staveb
 9. Zvláštní povolovací režim některých staveb
 10. Účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona

Místo konání: online

Datum konání: 10.11.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
 • Kapacita webináře je omezena na 150 účastníků z důvodu mnoha dotazů na přednášející. PO VYČERPÁNÍ KAPACITY SE JIŽ NELZE PŘIHLÁSIT NA WEBINÁŘ.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT účast zpoplatněna 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 10112022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč.

Termín
Celková kapacita
157
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1004744 Ing. Roman Brůžička
2 0010933 Ing. Ivana Fialová
3 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
4 1103876 Ing. Richard Skopal
5 0014807 Ing. Libor Sychra
6 1104014 Bc. Ing. Věra Gřundělová
7 1103537 Ing. Pavla Holečková
8 0012006 Ing. Radomil Noll
9 0701175 Martin Šíša
10 0013952 Ing. Jaroslav Oubram
11 0009816 Ing. Zdeněk Žiško
12 0014016 Ing. Zuzana Kvapilová
13 0015026 Ing. Tomáš Vejražka
14 0012059 Ing. Vít Dolejší
15 1104300 Ing. Robert Malchárek
16 0402408 Ing. Zdeněk Latečka
17 1104259 Ing. Miroslav Keberle
18 1400767 Pavel David
19 0014516 Ing. Zdeněk Černohorský
20 1104201 Ing. Karel Oubělický
21 1000724 Ing. Igor Smola
22 0102037 Martin Královec
23 0010307 Ing. Jana Kuřitková
24 0600632 Ing. Libor Špatenka
25 1103261 Ing. Petr Schneider
26 0011545 Ing. Daniel Machander
27 0014259 Ing. Aleš Mňuk
28 0013219 Ing. Mária Vaňková
29 0005163 Karel Burian
30 0012642 Ing. Vladislav John
31 0102350 Ing. Jitka Holečková Ph.D.
32 0011689 Martin Langr
33 0001104 Ing. Jiří Bednařík
34 1005812 Ing. Radka Roubcová
35 0014157 Bc. Svatopluk Chrastina
36 1301401 Karel Beneš
37 1006438 Martin Cibulka
38 0402259 Ing. Lukáš Fidler
39 0009541 Ing. Karel Kozel
40 0501354 Miroslav Molnár
41 1000247 Ing. Jaroslav Novotný
42 0602568 Miroslav Vokáč DiS.
43 0014638 Zdeněk Prejza
44 1004979 Ing. Ilona Janíková
45 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
46 0501373 Blanka Hájková
47 1102737 Ing. Jan Gemela
48 1003636 Ing. Vladimír Fouček
49 0300501 Ing. František Pospíšil
50 0010910 Ing. Dita Hejzlarová
51 1102442 Ing. Zdeněk Polach
52 0011665 Ing. Ladislav Čabrádek
53 1300052 Ing. Petr Koukolíček
54 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
55 0402631 Ing. Filip Strasser
56 0602872 Ing. Jiří Kaplan
57 0602658 Ing. Petr Košťál
58 0401569 Pavel Matula
59 0300902 Ing. Jana Řezníková
60 1002391 Ing. Miloš Petrnek
61 1100094 Ing. Ivo Čech
62 0014718 Ing. Jan Prchal
63 0001155 Ing. Renata Govoruchinová
64 0013390 Ing. Ondřej Machek
65 0014726 Ing. Dušan Novotný
66 1007321 Ing. Robin Zelinka
67 0402555 Ing. Vít Prusík
68 0202019 Ing. Jan Cikán
69 0301234 Dipl.-Ing. Pavel Kopčo
70 0402642 Ing. Jaroslav Čižmodij Dušek
71 0013829 Ing. Karol Laco
72 0001352 Ing. Jiří Bulis
73 0015004 Ing. Jakub Kořán
74 0402222 Ing. Jakub Hejtman
75 0004862 Ing. Petr Listík
76 0402606 Ing. Filip Augusta
77 1202085 Ing. Šárka Kočnarová
78 0012909 Ing. Jana Abrhamová
79 0014995 Ing. Roman Weiser
80 0600371 Ing. Miroslav Možíš
81 0000786 Ing. Petr Dudík
82 0100031 Ing. Jan Kocmich
83 1202239 Ing. Petr Šedivý
84 0701691 Jakub Šimek
85 0014174 Josef Gabrhel
86 1103746 Ing. Jan Tureček Ph.D.
87 1300805 Ing. Petr Dufka
88 1100338 Ing. Petr Tomeš
89 0202055 Ing. Michal Dub
90 0602349 Ing. Luboš Režný
91 0202411 Ing. Lukáš Svoboda
92 1302565 Jiří Janíček
93 1104031 Ivo Bůžek
94 0014946 Ing. Jan Suchánek
95 0014935 Ing. Pavel Tomek
96 1005189 Ing. Petr Michálek
97 0009422 Ing. Ludmila Pánková
98 0014598 Ing. Michal Urban
99 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
100 0014206 Ing. arch. Lukáš Tůma
101 0401531 Ing. Marie Rysková
102 0012991 Ing. Michal Čížek
103 1004614 Ing. Jaromír Skoupil Ph.D.
104 0011225 Ing. Martin Semanský
105 0011550 Ing. Rudolf Mach
106 0008617 Ing. Tomáš Žáček
107 1400328 Ing. Jiří Veselý
108 1007103 Ing. Rastislav Kvasňovský
109 0009976 Ing. Pavla Hrudňáková
110 0501470 Ing. Štěpán Matěcha
111 0015007 Tereza Macejková
112 1103051 Ing. Tomáš Brückner
113 1006259 Ing. Ondřej Krejza
114 0401997 Ondřej Janák DiS.
115 0402615 Ing. Filip Kail
116 0010369 Ing. Jan Bartušek
117 1004631 Ing. František Kokorský
118 1003128 Ing. Pavel Hrabánek
119 1201746 Ing. Martin Černý
120 1302429 Ing. Petr Jurák
121 0014643 Ing. arch. Jakub Jakubec
122 1007248 Ing. Slavomír Lačňák
123 1100737 Ing. Otakar Galas
124 1002168 Ing. Pavel Rohánek
125 1101121 Ing. Richard Žák
126 0012307 Martin Masopusta
127 0011067 Ing. Miroslav Větrovský
128 0014246 Ing. Lucie Vašíčková
129 0002246 Miroslav Bečvář
130 0101522 Ing. Luděk Líkař
131 1301844 Ing. Tomáš Macík
132 1103405 Ing. Petr Chroboček
133 0013191 Ing. Petra Plhalová
134 0202178 Jiří Jaroš
135 1101748 Josef Zahel
136 0008929 Ing. Jan Lukšo
137 0013797 Ing. arch. Tomáš Nedbal
138 0006965 Ing. František Stejskal
139 1000660 Alena Danielová
140 0014891 Ing. Michal Vaňkát
141 0013251 Kryštof Rotkovský
142 0009182 Ing. Libor Zedník
143 0014534 Tomáš Kult
144 0701718 Zbyněk Ryzner
145 0701665 Ing. David Šrom
146 0014576 Ing. Hana Buchnarová
147 0202243 Pavel Šíma
148 1006820 Ing. Martin Kužela
149 0602391 Ing. Stanislav Mareček
150 1007231 Ing. Martin Hačka
151 1400325 Ing. Milan Pavlištík
152 0011331 Jiří Růžička
153 0007681 Ing. Tomáš Bryčka
154 0004108 Zdeněk Pýcha
155 0014608 Ing. Jan Novák
156 0602720 Ing. Jan Hejcman
157 1006346 Ing. Jan Špatný