Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požadavky na BOZP, PO a VTZ z pohledu stávajícího a nového SZ - webinář

Požadavky na BOZP, PO a VTZ z pohledu stávajícího a nového SZ - webinář

Požadavky na BOZP, PO a VTZ z pohledu stávajícího a nového SZ a změnového zákona včetně požadavků na kvalifikaci účastníků výstavby v této oblasti

Přednášející:  Ing. Jindřich Pater

Anotace: Shrnutí požadavků BOZP, PO a VTZ podle současných i budoucích planých zákonů včetně prováděcích předpisů. Upozornění na kvalifikaci požadovanou BOZP, PO a VTZ

Program: 

  1. Přehled nejdůležitějších předpisů ve výstavbě
  2. Stávající SZ versus nový SZ
  3. Změnový zákon k novému SZ
  4. Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP - koordinátor, plán a oznámení BOZP
  5. Zákon o požární ochraně - kategorizace staveb 0 - I - II - III. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
  6. Prováděcí předpisy k oblasti BOZP, PO a VTZ

 

Místo konání: online

Datum konání: 22.11.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Technická podpora: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218 webinare@ckait.cz

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 22112023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce: webinář. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA  administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0500347 Ing. Jiří Vaněk
2 0014592 Ing. Tomáš Hanikýř
3 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
4 0301005 Ing. Jitka Briežniková
5 0001352 Ing. Jiří Bulis
6 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
7 1103855 Ing. Luboš Ruttkay
8 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
9 0010598 Josef Vencl
10 0015060 Ing. Martin Padevět
11 1004424 Ing. Milan Pokorný
12 1103532 Tomáš Jurošek
13 0202243 Pavel Šíma
14 0602767 Ladislav Sedláček
15 0012828 Libor Kapoun
16 1102057 Ing. Roman Vitásek
17 0008133 Ing. Jan Mrzílek
18 1104411 Ing. Radek Nikel
19 1302244 Ing. Tomáš Ruth
20 1200656 Alois Večeřa
21 0102182 Ing. Pavel Beran
22 0102051 Miroslav Běle
23 1103671 Ing. Renáta Gutovská
24 0701044 Josef Čech
25 0101981 Ing. Petr Smolen
26 0013390 Ing. Ondřej Machek
27 1003619 Ing. Jana Bendová
28 1003466 Ing. Miroslav Kolář
29 1102299 Ing. Hana Bendová
30 1103097 Ing. Petr Ščotka
31 0013710 Ing. Kateřina Vanišová
32 0011456 Ing. Michal Herda
33 1002949 Ing. Antonín Pokorný
34 0700892 Yvona Náglová
35 1400794 Ing. Iva Vechetová
36 0102379 Radek Veselý
37 1005876 Ing. Michal Valenta
38 0500992 Ing. Milan Kohout
39 0015290 Ing. Jakub Maleček
40 0014728 Ing. Juraj Mrázik
41 0202019 Ing. Jan Cikán
42 0202198 Karel Rota
43 0014896 Vladislav Šplíchal
44 0009541 Ing. Karel Kozel
45 0012510 Ing. Mojmír Bartoň
46 0100484 Ing. Jiří Trnka
47 1301756 Ing. Tomáš Hubík
48 0011728 Ing. Tomáš Pecival
49 1104460 Ing. David Prokop
50 0002179 Ing. Tomáš Melichar
51 0009826 Ing. Petra Trajerová
52 0202483 Vojtěch Novotný
53 0014239 Ing. Martin Novák
54 0004905 Jan Tuček
55 0102352 Eliška Příhodová
56 0401096 Josef Veselý
57 0402572 Petr Kolář DiS.
58 0009908 Ing. Vladimír Svárovský
59 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
60 1103466 Ing. Ivan Kudra
61 0008184 Roman Šilar
62 0014511 Ing. Michal Pávek
63 0015156 Ing. Martin Podzimek
64 0009007 Ing. Petr Kouba
65 0012952 Ing. Václav Forman
66 1100094 Ing. Ivo Čech
67 1104251 Ing. Josef Hrabec
68 0010249 Miroslav Beran
69 0010709 Ing. Karel Kuklík
70 0005475 Ing. Radek Tolar Ph.D.
71 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
72 0013655 Michal Slabý
73 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
74 0012688 Ing. Tomáš Langer
75 0005085 Ing. Stanislav Návoj
76 0008577 Ing. Zdeněk Volf
77 0101097 Ing. Jana Kulková
78 1102442 Ing. Zdeněk Polach
79 1006834 Mgr. Petr Bláha
80 0009000 Ing. František Rulík
81 1004717 Ing. Jan Hlavatý
82 0003064 Ing. Radko Neumann
83 1103794 Ing. Martin Bebčák
84 0014114 Marek Rusnák
85 0013123 Ing. Karel Smejkal
86 1007294 Ing. Martin Galeta
87 0102276 Ing. Karel Štádlík
88 0101421 Ing. Jan Předota
89 0009399 Ing. Petr Alexander
90 0014044 Ing. Jan Vecko
91 0402092 Marek Güttner
92 0007564 Ing. Eugen Elterlein
93 0014259 Ing. Aleš Mňuk
94 0011315 Ing. Josef Vaňásek
95 0011006 Bohumil Kopřiva
96 0012663 Ing. Martin Kozojed
97 0009182 Ing. Libor Zedník
98 0602893 Ing. Martin Jůzl
99 0005603 Ing. Josef Hrycyszyn
100 0005597 Ing. Pavla Vorlíčková
101 1102695 Ing. Šárka Novotná
102 1302401 Ing. Martin Běťák
103 1104392 Eduard Tomanek
104 0011718 Ing. Pavel Kutheil
105 0007734 Ing. Jan Kamarád
106 1005203 Ing. Vladimíra Tomalová
107 1007564 Ing. Lucie Lesáková
108 0102707 Ing. Josef Kuba
109 1003689 Ing. Jiří Reitknecht
110 0013680 Ing. Jan Jacko
111 0014556 Ing. Lenka Skřivánková
112 1005734 Ing. Miroslava Rotreklová
113 1104229 Rostislav Křístek
114 1004841 Bc. Zdeněk Švarc
115 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
116 0014345 Martin Hartman
117 0010934 Ing. Iva Suchomelová
118 0010389 Michal Souček
119 0102646 Ing. Martin Kolář
120 1003401 Ing. Michal Gregor
121 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
122 0011331 Jiří Růžička
123 0102290 Ing. Martin Pospíchal
124 1007520 Ing. Jaroslav Tesař
125 0102349 Ján Csizmazia
126 1103860 Ing. Jiří Šafránek
127 0602822 Bc. Ingrid Čermáková
128 0014118 Ing. Václav Jezbera
129 0010178 Ing. Petr Feierfeil
130 0011086 Ing. Ladislav Jirků
131 1005989 Ing. Jan Ištvánek
132 0013746 Ing. Rostislav Kulička
133 1302066 František Hruboň
134 0009347 Ing. František Marek
135 0200797 Ing. Petr Kocman
136 0015144 Ing. Michal Ludvík
137 1201746 Ing. Martin Černý
138 1103094 Ing. Vladana Kuchtová
139 0402493 Ing. Jaromír Seifert
140 0013251 Kryštof Rotkovský
141 0401073 Ing. Bohumil Pokorný
142 1002849 Milan Pohl
143 1200332 Ing. Vilouš Duda
144 0202053 Bc. Jiří Rubáš
145 1302562 Ing. Jan Uvíra
146 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
147 0401929 Ing. Vlastimil Hasík
148 0301608 Kristýna Knapová
149 1104389 Ing. Roman Petrskovský
150 0601160 Ing. Ladislav Satorie
151 0014170 Ing. Martin Jírovský
152 0003795 Ing. Vladimír Volráb
153 1301504 Ing. Vladimír Vavřín