Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požárně bezpečnostní zařízení - seminář

Požárně bezpečnostní zařízení - seminář

Požárně bezpečnostní zařízení a požární bezpečnost staveb

Přednášející:

Doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA - děkan VŠB fakult bezpečnostního inženýrství

Ing. Lukáš Foukal a ing. Aleš Tulach - HZS Olomouc

Program:

Požárně bezpečnostní zařízení a jejich význam ve stavbách. Rozsah PBZ, základní charakteristika, požadavky na projektování, montáž, uvádění do provozu a provozování.

Rozsah PBŘ a požadavky na požární bezpečnost v průběhu užívání stavby.

Místo konání:

Bea campus MVŠO Olomouc, Kosmonautů 1288/1

Zahájení: 9:00 hod., délka trvání 4 hodiny

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Termín
Celková kapacita
58
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 7
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1201263 Ing. Jana Černá
2 1201214 Ing. Jiří Kožušníček
3 1202217 Ing. František Valíček
4 1202411 Ing. Martin Pavela
5 1201965 Bc. Marek Hollan DiS.
6 1201256 Ing. Jaromír Dejl
7 1201458 Ing. Helena Havlenová
8 1200597 Roman Grus
9 1202319 Radek Hrbáček DiS.
10 1202314 Ing. Ľubomír Charvát
11 1200456 Ing. František Hušek
12 1201722 Ing. Marek Krejčí
13 1201411 Ing. Vladislav Bombera
14 1201229 Ing. Zdeněk Lechner
15 1200305 Ing. Vlastimil Jašek
16 1202351 Ing. Ondřej Kuchtík
17 1202361 Ing. Tomáš Křikal
18 1200938 Libor Lecián
19 1200010 Ing. Miroslav Machalec
20 1201942 Ing. Jiří Klemeš
21 1200413 Ing. Martin Říha
22 1201324 Ing. Stanislav Pecha
23 1201244 Ing. Pavel Psota
24 1201992 Petr Padalík
25 1202370 Ing. Jakub Stehlík
26 1200914 Ing. Petr Pilař
27 1201330 Ing. Jiří Nerušil
28 1201200 Ing. Jiří Schindler
29 1200808 Ing. Jan Drábek
30 1201880 Ing. Michal Okáč
31 1200640 Ing. Vladimír Malaska
32 1201481 Ing. František Klapka
33 1200414 Ing. Jan Zbořil
34 1202244 Ing. Filip Rajhel
35 1201980 Ing. Libor Sedláček
36 1006091 Ing. Martin Alexa
37 1102848 Miroslava Ivicová Vaculíková
38 1005349 Zdeněk Nasadil
39 1103874 Ing. Ondřej Faldyna
40 3000313 Ing. Štefan Zelenák PhD.
41 1200715 Ing. Miroslav Karel
42 0202013 Ing. Petr Tulačka
43 0201577 Ing. Josef Rojt
44 0602848 Ing. Iva Kárníková
45 1005786 Michal Zejda
46 0701412 Daniel Král
47 0602454 Petr Čihák
48 1202403 Ing. Matěj Hrachovec
49 1201593 Ing. Ivo Vzatek
50 1002082 Vladimír Břoušek
51 0600384 Ing. Jana Dvořáčková