Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární bezpečnost fotovoltaických systémů ČSN 73 0847 - seminář

Požární bezpečnost fotovoltaických systémů ČSN 73 0847

Termín konání:
03.06.2024, 14:30 - 17:30
Místo konání:

Zasedací místnost v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí

http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source=search.centrum.cz&utm_medium=onebox-2.0

Anotace:

Přednáška se zabývá požadavky na instalaci FVE z pohledu požární bezpečnosti staveb. Hlavním cílem přednášky je seznámit posluchače s novou normou ČSN 73 0847

Program:

Požární bezpečnost fotovoltaických systémů ČSN 73 0847

Přednášející:

Bc. Zbyněk Tuček

Odborně způsobilá osoba v požární ochraně, Autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb, 

Absolvent VŠB-TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství, vedoucí sekce PO

TUSPO CO. s.r.o.

Záznam semináře:
NE
Podklady z přednášky:
NE
Organizace:

Miroslava Dolanová, 724035703. hradeckralove@ckait.cz

Účast bez předchozího přihlášení

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.