Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární bezpečnost fotovoltaických systémů – ČSN 73 0847 - seminář

Požární bezpečnost fotovoltaických systémů – ČSN 73 0847

Termín konání:
13.06.2024, 14:00 - 17:00
Místo konání:

Přednáškový sál 1.p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Anotace:

Přednáška se zabývá požadavky na instalaci FVE z pohledu požární bezpečnosti staveb. Hlavním cílem přednášky je seznámit posluchače s novou normou ČSN 73 0847

Přednášející:

Bc. Zbyněk Tuček

Záznam semináře:
ANO
Podklady z přednášky:
ANO
Organizace:

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Ing. Jitka Ryantová, e-mail: JRYANTOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Počet účastníků: 56
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0301555 Ing. Josef Macke
2 0301544 Ing. Martin Staněk
3 0009597 Ing., Ing. arch. Pavel Piskáček
4 0011970 Ing. Josef Král
5 1202351 Ing. Ondřej Kuchtík
6 0013214 Ing. Lucie Soukeníková
7 0012518 Ing. Lubomír Tichý
8 0013071 Ing. Irena Vojáčková
9 0102557 Ing. Jan Mikl
10 1201057 Ing. Milan Ošťádal
11 0009042 Ing. Ivo Štolc
12 0009365 Ing. Ivana Urban Rošetzká
13 0005085 Ing. Stanislav Návoj
14 1100980 Ing. Jiří Kalvach
15 0004370 Pavel Smola
16 0005570 Ing. Martin Lehovec
17 0005064 Ing. Vítězslav Vacek CSc.
18 0009347 Ing. František Marek
19 0009965 Jan Matušek
20 0014708 Oldřich Bártl
21 0008901 Ing. Jana Elstnerová
22 0009747 Ing. Eva Blažejová
23 0005446 Ladislav Novotný
24 0014042 Ing. Jan Bednář Ph.D.
25 0014894 Ing. Filip Bareš
26 0602916 Jakub Martinek DiS.
27 0002634 Ing. Milan Melč
28 0010934 Ing. Iva Suchomelová
29 0015101 Ing. Ľubomír Orosi
30 0014678 Ing. Petr Ullmann
31 0301050 Ing. Lubor Nový
32 0010674 Ing. Jan Libus
33 1001688 Jiří Musil