Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární bezpečnost fotovoltaických systému - ČSN 73 0847 - seminář

Požární bezpečnost fotovoltaických systému - ČSN 73 0847

Termín konání:
04.06.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Fakulta stavební VUT v Brně, veveří 95, Brno

budova D3, posluchárna D185  (vchod z ulice Veveří, přes dvůr nebo přes můstek spojující budovy A a D). 

Anotace:

Přednáška se zabývá požadavky na instalaci FVE z pohledu požární bezpečnosti staveb. Hlavním cílem přednášky je seznámit posluchače s novou normou ČSN 73 0847.

Program:

Požadavky na instalaci FVE z pohledu požární bezpečnosti staveb. Seznámení posluchače s novou normou ČSN 73 0847.

Přednášející:

Bc. Zbyněk Tuček, vedoucí sekce PO, TUSPO CO. s.r.o.

Záznam semináře:
NE
Podklady z přednášky:
NE
Organizace:

Pořadatel: ČKAIT Brno, tel.: 545 574 310, e-m: brno@ckait.cz

Informace k semináři

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Počet účastníků: 130
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1004489 Ing. Táňa Švecová
2 1007047 Ing. Mgr. Helena Flodrová
3 1302531 Ing. Zdeněk Jiříček
4 1004574 Ing. Tamara Svobodová
5 1007258 Radim Staviař
6 0701570 Ing. Jan Vojtíšek
7 1006608 Ing. Tomáš Novotný
8 1201965 Bc. Marek Hollan DiS.
9 1007502 Ing. Adrián Mikloš
10 1006091 Ing. Martin Alexa
11 1005098 Ing. Vítězslav Malina
12 1007179 Bc. Pavel Hančík
13 1005355 Ing. Jiří Šamánek
14 1005797 Ing. Kamila Ising
15 1006977 Ing. Tomáš Herman
16 1103714 Ing. Petr Blažek
17 1302443 Ing. Tomáš Strýček
18 1006914 Ing. Tomáš Pachl
19 1006585 Ing. Jiří Novák
20 1006334 Ing. Jakub Šilha
21 1302538 Ing. Petra Mikulenková
22 1400794 Ing. Iva Vechetová
23 1001240 Ing. Jiří Bublan
24 1004057 Ing. Pavel Skřička
25 0010178 Ing. Petr Feierfeil
26 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
27 1006873 Ing. Alojz Papp
28 1400401 Martin Šolc
29 1007526 Ing. Pavel Vojtěch
30 1104299 Ing. Jakub Volný
31 1006856 Ing. Martin Šašek
32 1006310 Bc. Martin Olbrecht
33 1104007 Lukáš Fabiánek
34 1003386 Radek Kubíček
35 1006380 Ing. Jana Macíková
36 1004769 Bc. Josef Humpolíček
37 0013610 Ing. Vladimír Starý
38 0010718 Ing. František Buršík
39 1007501 Ing. František Vlach Ph.D.
40 0602960 Ing. Andrea Podlužanská
41 1003078 Ing. Aleš Knor
42 0014708 Oldřich Bártl
43 1005404 Ing. Zbyněk Petrovský
44 1006405 Ing. Miroslav Viktorín
45 0102784 Hana Lahodná Dvořáková
46 1007321 Ing. Robin Zelinka
47 0010192 Ing. Zdeněk Hradecký
48 1007141 Ing. Jan Filouš
49 1005828 Jan Odložilík
50 1003748 Ing. Boris Lenert
51 1104594 Ing. Zdeněk Robin Raška
52 1006684 Ing. Zdeněk Starý
53 1003557 Jiří Pavlů
54 1103411 Ing. Jan Pavelek
55 1103802 Ing. Lukáš Macura
56 1301777 Ing. Pavel Zapletal
57 1007625 Ing. Libor Plch
58 1104145 Ing. Pavel Beran