Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární bezpečnost staveb

Požární bezpečnost staveb

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU POŘÁDANOU OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové

 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

která se koná

dne 3. října 2022 od 14.30 hod.

v zasedací místnosti Hradeckého stavebního centra a.s.,

Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_sourc…

Přednáší

plk. Mgr. Pavel Nejtek

náměstek úseku prevence a civilní nouzové připravenosti

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Stručná anotace

Změny právních předpisů na úseku požární ochrany

Výhled očekávaných změn na úseku požární ochrany

Elektromobilita

Požární ochrana

Vstup zdarma bez předchozího přihlášení

Akce je akreditovaná 1 bodem

Termín