Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární bezpečnost staveb

Požární bezpečnost staveb

OK ČKAIT, OP ČSSI a SPS Hradec Králové v rámci programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT pořádá přednášku

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

kdy: dne 3. dubna 2023 od 14.30 hod.

kde: v zasedací místnosti Hradeckého stavebního centra a.s., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_sourc…

Přednáší

kpt. Ing. Bc. Karolína Jonová

stavební prevence - metodik
Úsek prevence a civilní nouzové připravenosti
    

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Stručná anotace

  • Změny právních předpisů na úseku požární ochrany
  • Výhled očekávaných změn na úseku požární ochrany
  • Elektromobilita
  • Požární ochrana

Vstup zdarma. Akce je akreditovaná 1 bodem

Kontaktní osoba Miroslava Dolanová, 724035703, hradeckralove@ckait.cz

Termín