Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární bezpečnost staveb – aktuální informace - seminář

Požární bezpečnost staveb – aktuální informace

Termín konání:
17.06.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Anotace:

Seznámení se změnami právních předpisů a norem na úseku požární ochrany.

Program:
  1. Přehled změn právních předpisů, včetně budoucího výhledu změn
  2. Přehled změn norem požární bezpečnosti, včetně budoucího výhledu změn
  3. Aktuální řešené problematiky na úseku požární ochrany 
Přednášející:

plk. Ing. Michal Valouch

Záznam semináře:
ANO
Podklady z přednášky:
NE
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 17062024 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Zájemci podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Počet účastníků: 68
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0101420 Václav Křišťan
2 0008825 Ing. Adela Špryňarová
3 0007496 Ing. Ivan Syrovátka
4 0015391 Ing. Josef Setnička
5 0008635 Petr Stanko
6 0004370 Pavel Smola
7 0012416 Ing. Petr Adam
8 0015373 Ing. Daniela Šejnová Pitelková
9 0015372 Ing. Jakub Šejna
10 0012024 Ing. Tomáš Faltus
11 0007224 Ing. Zdeněk Provázek
12 0000218 Ing. Karel Hořovský
13 0005446 Ladislav Novotný
14 0602554 Ing. Tomáš Verner
15 0601301 Ing. Tomáš Bukovský
16 1101979 Ing. Jana Folwarczná
17 0014678 Ing. Petr Ullmann
18 0005898 Martin Skřivánek
Seznam náhradníků.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba