Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární bezpečnost staveb-aktuální právní předpisy, aktuálně řešené problematiky a výhled na možné změny, požární bezpečnost v zařízeních sociální péče - seminář

Požární bezpečnost staveb-aktuální právní předpisy, aktuálně řešené problematiky a výhled na možné změny, požární bezpečnost v zařízeních sociální péče - seminář

Přednášející: plk. Ing. Michal Valouch, pplk. Tomáš  Pavlík

Odborný garant: Ing.Vladimíra Špačková    

Anotace:

1. Aktuální právní předpisy z oblasti požární bezpečnosti staveb a výhled na jejich možné změny

2. Aktuálně řešené problematiky v oblasti PBS a připravované změny norem

3. Požární bezpečnost v zařízeních sociálních služeb

Program:

1.blok-plk.Ing.Valouch

přestávka

2.blok-pplk.Pavlík

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 15.4.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

 

Termín
Celková kapacita
70
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 64
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0602705 Ing. Jan Mařík Ph.D.
2 0008493 Ing. Jan Seifert
3 0008655 Jan Stryk
4 0501227 Ing. Jan Ondráček
5 1005854 Pavel Hasík
6 1102696 Ing. Drahomíra Rašková