Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární bezpečnost staveb - seminář

Požární bezpečnost staveb - seminář

Přednášející: Plk. Ing. Michal Valouch, doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA 

Anotace: Aktuální informace z oblasti požární bezpečnosti staveb

  • přehled změn právních předpisů na úseku požární ochrany
  • přehled změn souvisejících právních předpisů a dopad na problematiku požární bezpečnosti
  • změny norem řady ĆSN 73 08xx, aktuální stav a výhled připravovaných změn

Program:

  1. změny právních předpisů v oblasti PBS
  2. změny souvisejících právních předpisů a jejich dopad na PBS
  3. změny kodexu norem ČSN 73 08 xx a výhled na připravované změny

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 8.11.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 08112022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, email. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci.     Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč.   

Termín
Celková kapacita
68
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1102362 Ing. Aleš Tuček
2 0014042 Ing. Jan Bednář Ph.D.
3 0003596 Ing. Vladimíra Špačková
4 1100980 Ing. Jiří Kalvach
5 0001429 Miloslav Hlinovský
6 0003621 Ing. Ladislav Strnad
7 0015009 Ing. Marek Jelínek
8 1400401 Martin Šolc
9 0013287 Pavel Fotr
10 0014888 Ing. Petra Chloubová Ph.D.
11 0100231 Ing. František Hladík
12 0007127 Ing. Karel Zinke
13 0004370 Pavel Smola
14 0006965 Ing. František Stejskal
15 0007496 Ing. Ivan Syrovátka
16 0013534 Ing. Jaroslav Miklós
17 0013446 Bc. Zbyněk Tuček
18 0014678 Ing. Petr Ullmann
19 0014891 Ing. Michal Vaňkát