Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární bezpečnost staveb - seminář

Požární bezpečnost staveb - seminář

Přednášející: Plk. Ing. Michal Valouch   

Anotace: Aktuální informace z oblasti požární bezpečnosti staveb

  • změny právních předpisů
  • změny souvisejících právních předpisů
  • změny norem řady ČSN 73 08 xx, ČSN 73 08 47, ČSN 73 08 38

Program:

  1. přehled změn právních předpisů na úseku požární ochrany
  2. přehled změn souvisejících právních předpisů a dopad na problematiku požární bezpečnosti
  3. změny norem řady ČSN 73 08xx, aktuální stav a výhled změn
  4. informace o stavu normu ČSN 73 0847 - fotovoltaické systémy
  5. ČSN 73 0838 – požární bezpečnost garáží

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 13.4. 2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 13042023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, email. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Termín
Celková kapacita
68
Přístup do zabezpečené části (nustnost pro provední přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0007127 Ing. Karel Zinke
2 0013446 Bc. Zbyněk Tuček
3 0007496 Ing. Ivan Syrovátka
4 0013214 Ing. Lucie Soukeníková
5 0013268 Ing. Nikola Vrzalová
6 0014874 Ing. Ondřej Valčík
7 0004367 Ing. Irena Benediktová
8 0011225 Ing. Martin Semanský
9 0004370 Pavel Smola
10 0014405 Ing. Vladimír Slunský
11 0012813 Ing. Pavel Havlena
12 0001429 Miloslav Hlinovský
13 0012714 Ing. Petr Dlouhý
14 0014279 Radim Soukup
15 0014237 Petr Kravčík
16 1301934 Ing. Pavel Štajnrt
17 0014736 Ing. Vojtěch Trsek
18 0013534 Ing. Jaroslav Miklós
19 0003596 Ing. Vladimíra Špačková
20 0014042 Ing. Jan Bednář Ph.D.
21 0000164 Ing. Josef Roubíček CSc.
22 0601431 Karel Dvořák