Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární bezpečnost staveb – seznámení s aktuálními změnami v oboru PBS - webinář

Požární bezpečnost staveb – seznámení s aktuálními změnami v oboru PBS - webinář

středa 10.11.2021, 13:00 - 17:00 hodin

Odborný garant
Ing. Simona Boruchová

Přednášející
Ing.Romana Škrabálková – metodik stavební prevence Úseku prevence a civilní nouzové připravenosti HZS Pardubického kraje

Hlavní odborné téma – anotace
Na semináři nás seznámí zástupce oddělení prevence HZS Pardubického kraje s chystanými aktualizacemi předpisů požární bezpečnosti staveb – jde hlavně o požární zákon č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změněné, aktualizované ČSN.
Účelem a cílem semináře je seznámení s vybranými částmi a základními požadavky požárního zákona a vazeb na projektové dokumentace a uvedení současných požadavků z praxe, které dané změny vyvolaly.

Termín
Celková kapacita
400
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 382
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013251 Kryštof Rotkovský
2 1102430 Ing. Erika Pohorelli
3 1001464 Ing. Hana Rusková
4 1400537 Ing. Martin Janák
5 1103669 Ing. Lenka Široká
6 1102696 Ing. Drahomíra Rašková
7 0602822 Bc. Ingrid Čermáková
8 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
9 0402565 Jiří Martínek
10 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
11 0602526 Bc. Ondřej Pešek
12 0014607 Vít Kodeš DiS.
13 1004717 Ing. Jan Hlavatý
14 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
15 0000641 Ing. Jana Hejnalová
16 0010595 Ing. Pavel Pánek
17 1006248 Ing. Miroslav Šatánek
18 0101848 Ing. Pavel Vyskočil