Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární bezpečnost staveb – seznámení s aktuálními změnami v oboru PBS - webinář

Požární bezpečnost staveb – seznámení s aktuálními změnami v oboru PBS - webinář

středa 10.11.2021, 13:00 - 17:00 hodin

Odborný garant
Ing. Simona Boruchová

Přednášející
Ing.Romana Škrabálková – metodik stavební prevence Úseku prevence a civilní nouzové připravenosti HZS Pardubického kraje

Hlavní odborné téma – anotace
Na semináři nás seznámí zástupce oddělení prevence HZS Pardubického kraje s chystanými aktualizacemi předpisů požární bezpečnosti staveb – jde hlavně o požární zákon č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změněné, aktualizované ČSN.
Účelem a cílem semináře je seznámení s vybranými částmi a základními požadavky požárního zákona a vazeb na projektové dokumentace a uvedení současných požadavků z praxe, které dané změny vyvolaly.

Termín
Celková kapacita
400
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 344
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013251 Kryštof Rotkovský
2 1102430 Ing. Erika Pohorelli
3 1001464 Ing. Hana Rusková
4 1400537 Ing. Martin Janák
5 1103669 Ing. Lenka Široká
6 1102696 Ing. Drahomíra Rašková
7 0602822 Bc. Ingrid Čermáková
8 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
9 0402565 Jiří Martínek
10 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
11 0602526 Bc. Ondřej Pešek
12 0014607 Vít Kodeš DiS.
13 1004717 Ing. Jan Hlavatý
14 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
15 0000641 Ing. Jana Hejnalová
16 0010595 Ing. Pavel Pánek
17 1006248 Ing. Miroslav Šatánek
18 0101848 Ing. Pavel Vyskočil
19 0701622 Ing. Bc. Romana Kopecká
20 0013397 Ing. Jaroslav Kohout
21 1103814 Ing. Magda Kopecká
22 0013145 Ing. Petr Kubišta
23 1103615 Ing. Tereza Česelská Ph.D.
24 0700252 Ing. Miroslav Stejskal
25 1007047 Ing. Mgr. Helena Flodrová
26 0009347 Ing. František Marek
27 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
28 0010933 Ing. Ivana Fialová
29 0011622 Ing. Michal Kopecký
30 0602573 Ing. Michal Dostál
31 1104391 Tomáš Kozel
32 1004476 Ing. Pavel Vogel
33 0101805 Ing. Michaela Šperlová
34 0014576 Ing. Hana Buchnarová
35 0014578 Ing. Kateřina Hrušková
36 0012129 Ing. arch. Jan Linhart
37 0501246 Ing. Stanislav Šéfr
38 1103280 Ing. Martin Langer
39 1302531 Ing. Zdeněk Jiříček
40 0014298 Ing. et Ing. arch. Zuzana Čabalová
41 1005399 Ing. Lukáš Hejný Ph.D.
42 1006820 Ing. Martin Kužela
43 0602712 Ing. Karel Hausvater
44 0013429 Ing. Markéta Šedivá
45 0012059 Ing. Vít Dolejší
46 0402365 Ing. Petra Fošumpaurová Ph.D.
47 1006551 Ing. Petr Málek
48 1302253 Ing. David Zapletal
49 0009840 Ing. Petr Kos
50 0009115 Ing. Renáta Siebertová
51 0009904 Ing. Richard Konečný
52 0001702 Ing. Pavel Suk
53 0012564 Michal Beneš DiS.
54 0008608 Ing. Karel Hocke
55 0006985 Milan Kdolský
56 0402408 Ing. Zdeněk Latečka