Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární bezpečnost staveb – seznámení s aktuálními změnami v oboru PBS - webinář

Požární bezpečnost staveb – seznámení s aktuálními změnami v oboru PBS - webinář

Webinář je přesunut na 2.pololetí 2021. O konkrétním termínu vás budeme včas informovat.

Odborný garant
Ing. Simona Boruchová

Přednášející
Ing.Romana Škrabálková – metodik stavební prevence Úseku prevence a civilní nouzové připravenosti HZS Pardubického kraje

Hlavní odborné téma – anotace
Na semináři nás seznámí zástupce oddělení prevence HZS Pardubického kraje s chystanými aktualizacemi předpisů požární bezpečnosti staveb – jde hlavně o požární zákon č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změněné, aktualizované ČSN.
Účelem a cílem semináře je seznámení s vybranými částmi a základními požadavky požárního zákona a vazeb na projektové dokumentace a uvedení současných požadavků z praxe, které dané změny vyvolaly.

Termín
Celková kapacita
15
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1300149 Ing. Zdeněk Jiříček
2 1400537 Ing. Martin Janák
3 0402565 Jiří Martínek
4 0602468 Ing. Jiří Lašák
5 0011671 Ing. Roman Franěk
6 0301186 Jana Kožíšková
7 0100575 Ing. Pavel Bublík
8 1001464 Ing. Hana Rusková
9 0013251 Kryštof Rotkovský
10 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
11 1102696 Ing. Drahomíra Rašková
12 1102430 Ing. Erika Pohorelli
13 1103669 Ing. Lenka Široká
14 0101805 Ing. Michaela Šperlová
15 1006977 Ing. Tomáš Herman