Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární bezpečnost v rodinných a bytových domech - webinář - zrušeno

Požární bezpečnost v rodinných a bytových domech - webinář - zrušeno

Webinář byl z technických důvodů zrušen. Aktuální informace k 22. 10. 2020.

Webinář je zaměřen na specifika projektování požární bezpečnosti staveb budov sloužících k bydlení osob v souladu s aktuálním zněním ČSN 730833.

ANOTACE: Bude nastíněna cesta od zvolení správného normativního ustanovení k jeho naplnění v požárně bezpečnostním řešení stavby. Webinář je určen jak pro projektanty požární bezpečnosti staveb, tak pro projektanty pozemního stavitelství, kteří už v návrhu stavby budou moci některé prezentované zásady uplatnit tak, aby stavba vyhovovala z pohledu PBS a nebylo nutné v pokročilejší fázi projektové činnosti přistoupit k v tu chvíli nevítaným dispozičním změnám.

Termín