Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární odolnost konstrukcí: Teorie, praxe, modelování a výzkum - seminář

Požární odolnost konstrukcí: Teorie, praxe, modelování a výzkum

Termín konání:
18.04.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Přednáškový sál 1.p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Anotace:

Cílem přednášky je poskytnout účastníkům přehled o oblasti požární odolnosti konstrukcí a její důležitosti pro požární bezpečnost staveb. Seznámit posluchače s výzvami, které při zpracovávání Požárně bezpečnostního řešení vznikají, včetně potřeby integrace pokročilých výpočetních metod. V závěru budou uvedeny časté chyby, které se v praxi mohou objevovat, nebo detaily, které jsou často podceňovány.

Program:

1. Úvod do problematiky požární odolnosti stavebních konstrukcí, nastínění problému se stávajícími konstrukcemi, zamyšlení nad limity materiálů pro konstrukce.
2. Stávající normy a předpisy pro posuzování nových a stávajících konstrukcí, představení postupu pro stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí postavených před nástupem Požárního kodexu a Eurokódů.
3. Základy stanovení tepelného namáhání konstrukcí, odlišnosti a limity postupů doplněné o základní postupy pro stanovení požární odolnosti nových konstrukcí.
4. Možnosti využití inženýrského přístupu pro posuzování konstrukcí při požáru, ukázka numerických modelů, zamýšlení nad omezeními a použitelností, a to především s ohledem na zkušenosti projektanta.
5. Poznatky z výzkumné činnosti, kterých lze již nyní využít.
6. Časté problémy z praxe při stanovení požární odolnosti konstrukcí.
7. Představení připravované Metodiky pro určování požární odolnosti stavebních konstrukcí Aktivem PBS ČKAIT.
8. Diskuze

Přednášející:

Ing. Jakub Šejna

Záznam semináře:
ANO
Podklady z přednášky:
ANO
Organizace:

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Ing. Jitka Ryantová, e-mail: JRYANTOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0602651 Ing. Jana Bulenová
2 0301428 Ing. arch. Jan Hikeš
3 0014590 Ing. Marek Pokorný Ph.D.
4 0015373 Ing. Daniela Šejnová Pitelková
5 0011970 Ing. Josef Král
6 0101420 Václav Křišťan
7 0701739 Jan Petrus
8 1202351 Ing. Ondřej Kuchtík
9 0005446 Ladislav Novotný
10 1202361 Ing. Tomáš Křikal