Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požární prevence a legislativa - seminář

Požární prevence a legislativa

Termín konání:
15.05.2024, 10:00 - 14:00
Místo konání:

Kongresový sál Krajského úřadu v Jihlavě, Žižkova 57

Anotace:

Nedílnou součástí kvalitně navržené stavby je požárně bezpečností řešení. Nejde však jen o vlastní stavbu, ale také o mimořádnou odpovědnost projektanta, proto je tato část projektové dokumentace velmi důležitá.

Program:

1. Aktuální přehled zákonů, vyhlášek a norem

2. Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti, oprávnění projektantů a specialistů. Přechodná ustanovení.

3. HZS a parkování a nabíjení elektromobilů. Problematika instalace fotovoltaických panelů na domech, el. rozvody, měniče a baterie.

4. Příklady požárů a jejich příčiny

Přednášející:

kpt. Ing. Věra Schofferová

kpt. Ing. Drahomíra Příhodová

kpt. Bc. Radek Šimka

Záznam semináře:
NE
Podklady z přednášky:
NE
Vložné:

0

Organizace:

Oblastní kancelář Jihlava, Seifertova 43

Technicky zajišťuje:

Ing. Karel Vaverka - předseda oblasti Jihlava, Lenka Zemanová - tajemnice OK, tel. 567331315, 731670259

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 0,5 bodem.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Počet účastníků: 50
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1400649 Jiří Ostatnický
2 1400344 Ing. Tomáš Emmer
3 1001672 Ing. Zbyněk Semerád
4 1000242 Ing. Pavel Matoušek
5 1400160 Luboš Hlávka
6 1002484 Ing. Jaroslav Beneš
7 1400048 Ing.arch. Andrea Dítětová
8 1004538 Ing. Václav Maršalík
9 1400794 Ing. Iva Vechetová
10 1400718 Bohumír Holec
11 1400167 Ing. Tomáš Drdla
12 1400628 Ing. Ivan Pečinka
13 1400275 Ing. Pavel Ježek
14 1400007 Alena Kuropatová
15 1400059 Tomáš Štefánek
16 1400123 Ing.arch. Tomáš Neugebauer
17 1400449 Ing. Josef Vít