Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pozor na podvodné emaily!

Pozor na podvodné emaily!

Českem se opět šíří emaily žádající úhradu faktury. Jde o podvodné emaily - kombinace phishingu a viru. V emailu je příloha faktura.doc, která je zavirována. V těle zprávy je jen oslovení a číslo faktury s uvedení No.:

Věnujte zvýšenou pozornost obdobným emailům. Zkontrolujte emailovou adresu, případně ověřte skutečnost u odesílatele.

21. 01. 2021