Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pozvánka na valnou hromadu České Budějovice

Pozvánka na valnou hromadu České Budějovice

v náhradním termínu
dne:  14. července 2021, od 14.00 do17.00hod.
místo konání:  Clarion Congress Hotel
Pražská tř. 14, České Budějovice

PROGRAM:
Prezence 13.30-14.00 hod.

 1. Zahájení a schválení programu jednání valné hromady
 2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 3. Zpráva předsedy oblasti k: činnosti za rok 2020 a volební období 2018-2019-2020
  návrhu plánu činnosti na r.2021 včetně rozpočtu
 4. Vystoupení předsedy ČKAIT
 5. Zpráva dozorčí rady ČKAIT
 6. Diskuse k předneseným zprávám + vystoupení hostů 1.část
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Volba:
  • delegátů na shromáždění delegátů a náhradníků
  • kandidáta dozorčí komise
  • výboru oblasti
 9. Vystoupení hostů 2.část
 10. Zpráva volební komise
 11. Diskuze
 12. Usnesení valné hromady

 

Na závěr valné hromady je pro Vás připraveno drobné občerstvení.

Odborné prezentace v předsálí: (1kredit)

 • GrECo JLT Czech Republik
 • Odborné školy a společnosti
 • Energy Centre České Budějovice
 • Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s. Divize Weber

Za výbor oblasti České Budějovice
Ing. František Hladík
předseda oblasti

V Č. Budějovicích dne 16.6.2021

Parkování u hotelu zdarma (po označení parkovacího lístku u prezence).

Účast je podmíněna opatřením Ministerstva zdravotnictví – viz Podmínky pro stup do sálu na VH: https://www.ckait.cz/podminky-pro-vstup-do-salu-na-valnou-hromadu

09. 07. 2021