Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pozvánka na valnou hromadu České Budějovice

Pozvánka na valnou hromadu České Budějovice

dne: 12. ledna 2022 od 14.00 do17.00 hod.
místo konání: Clarion Congress Hotel
Pražská tř. 14, České Budějovice

PROGRAM:
Prezence 13.30-14.00 hod.

 1. Zahájení a schválení programu jednání valné hromady
 2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 3. Zpráva předsedy oblasti k: činnosti za rok 2021, návrhu plánu činnosti na r.2022 včetně rozpočtu
 4. Vystoupení předsedy ČKAIT
 5. Zpráva dozorčí rady ČKAIT
 6. Diskuse k předneseným zprávám + vystoupení hostů
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Volba delegátů na shromáždění delegátů a náhradníků
 9. Vystoupení hostů
 10. Zpráva volební komise
 11. Diskuze 
 12. Usnesení valné hromady

Na závěr valné hromady je pro Vás připraveno drobné občerstvení.

Za výbor oblasti České Budějovice
Ing. František Hladík, v.r.
předseda oblasti
V Č. Budějovicích dne 15.12.2021

Odborné prezentace v předsálí:

 • GrECo International s.r.o.
 • Odborné školy a společnosti
 • Energy Centre České Budějovice
 • Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s. Divize Weber

Parkování u hotelu zdarma (po označení parkovacího lístku u prezence).

Účast je podmíněna splněním opatření stanovených Vládou ČR.
Rovněž tak je možná změna termínu. O případné změně budete včas informování.

16. 12. 2021