Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pozvánka na Valnou hromadu ČKAIT Plzeň 15. 1. 2024

Pozvánka na Valnou hromadu ČKAIT Plzeň 15. 1. 2024

POZVÁNKA

NA VALNOU HROMADU ČKAIT OBLASTI PLZEŇ,

která se koná

v sále kulturního domu Měšťanská beseda v Plzni, Kopeckého sady 59/13,

v pondělí 15. ledna 2024 v 15,00 hod.

 

Program jednání:

 1. Zahájení, uvítání hostů a členů a schválení programu Valné hromady
 2. Volba mandátové, návrhové a volební komise
 3. Zpráva o činnosti výboru oblasti Plzeň v roce 2023
 4. Zpráva Dozorčí rady o kontrole oblastní kanceláře, o kontrole činnosti výboru oblasti a o činnosti DR a DK v roce 2023
 5. Vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Roberta Špalka – informační blok k činnosti ČKAIT
 6. Diskuse k předneseným zprávám
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Volby členů výboru oblasti Plzeň a kandidáta do Dozorčí komise
 9. Volba delegátů a jejich náhradníků na Shromáždění delegátů v roce 2024
 10. Vystoupení hostů
 11. Vystoupení pojišťovacího makléře
 12. Plán činnosti výboru oblasti Plzeň na rok 2024
 13. Diskuze
 14. Usnesení Valné hromady
 15. Závěr (ukončení cca v 17.30 hod.).

V rámci jednání bude k dispozici občerstvení.

Věříme, že využijete práva člena ČKAIT vyjádřit se k základním otázkám činnosti Komory a jednání Valné hromady se zúčastníte.

V předsálí bude výstava a prodej knih za nízké ceny, které jsou stanoveny pouze pro účastníky valných hromad.

   Upozorňujeme, že v souladu s ustanovením §7 Volebního řádu ČKAIT je Valná hromada schopna se usnášet:

 1. ve všech záležitostech, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů ČKAIT registrovaných v oblasti,
 2. při jakékoliv účasti o záležitostech uvedených v pozvánce, odeslané 21 dní před zasedáním všem členům ČKAIT registrovaným v oblasti.

Poznámka: Prezence účastníků Valné hromady bude zahájena v 14,15 hod.

V průběhu Valné hromady bude pořizována fotodokumentace, případně audiovizuální záznam. Svou účastí berete tuto informaci na vědomí a potvrzujete souhlas.

Termín
Celková kapacita
150
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0201961 Ing. Petr Chalupný
2 0200349 Ing. Jana Cihlářová
3 0202328 Ing. Roman Sornas
4 0200029 Ing. Aleš Štrunc CSc.
5 0202153 Renata Plevačová
6 0201785 Ing. Tomáš Křivanec
7 0201177 Pavel Ulč
8 0201775 Josef Černý
9 0201384 Dalibor Lebiš
10 0202424 Ing. arch. Jan Henig
11 0201722 Ing. Jan Setikovský
12 0201238 František Šimek
13 0201238 František Šimek
14 0200329 Jaroslav Janda
15 0200832 Ing. Josef Herlík
16 0201997 Petr Verner
17 0200156 Ing. Ladislav Kadlec
18 0201297 Ing. Karel Hubáček
19 0200526 Ing. Ladislav Nožička
20 0201601 Petr Wudy
21 0202050 Ing. Tomáš Kadeřábek
22 0200016 Ing. Josef Mottl
23 0201152 Miroslav Stuchlík
24 0202481 Ing. arch., Ing. Lenka Kratochvílová
25 0200230 Ing. Vladimír Křenek
26 0200171 Ing. František Netrval
27 0200238 Ing. Lubomír Hrdina
28 0201627 Pavel Ponocný
29 0202479 Ing. Pavel Švejda
30 0202480 Daniel Valdhans
31 0201076 Jaroslav Kroc
32 0202294 Ing. Marek Hořan
33 0200823 Ing. Stanislav Jaroš
34 0201252 Ing. Lada Kůsová
35 0201609 Ing. Anna Kopecká
36 0201361 Ing. Milan Vladyka
37 0200870 Vlastislav Sobota
38 0201239 Ing. Milan Werdan
39 0200344 Ing. Vladimír Křivka
40 0200206 Ing. Karel Roubal
41 0201788 Ing. Eva Hajžmanová
42 0201056 Petr Monhart
43 0201302 Ing. Zdeněk Zrno
44 0200440 Ing. Stanislav Kejval
45 0200821 Alena Vochová
46 0100214 Ing. Milan Paleček
47 0200500 Petr Vyzrál
48 0200885 Ing. Milan Krejcar
49 0200315 Marek Lazna
50 0201736 Ing. Pavel Vyzrál
51 0201364 Jana Edlová
52 0200390 Ing. Václav Nový
53 0201390 Ing. Petr Pešek
54 0200404 Ing. Jaromír Vais
55 0200413 Jan Sedláček
56 0202171 Ing. Marcela Procházková
57 0202172 Ing. Petr Procházka
58 0200195 Ing. Václav Chvátal
59 0201952 Ing. Pavel Rybár Ph.D., Ph.D.
60 0201975 Vladimír Maruš
61 0201213 Štěpánka Magyarová
62 0200273 Ing. Zdeněk Šteflík
63 0201314 Ing. Václav Netušil
64 0200816 Petr Rezler