Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pozvánka na valnou hromadu oblast Praha a Středočeský kraj

Pozvánka na valnou hromadu oblast Praha a Středočeský kraj

   která se koná v úterý dne 7. září 2021 od 15.00 hodin

v Kongresovém centru Praha – 5. května 1640/65, Praha 4 – Nusle,vchod č.10, ze zadní strany Kongresového centra, Jižní sál, výtah do 3. patra.

Prezence účastníků od 14.00 hod.

 

Program:

 1. Zahájení, uvítání hostů
 2. Volba komisí – mandátová, návrhová a volební
 3. Zpráva o činnosti oblasti v roce 2020
 4. Zpráva dozorčí rady regionu
 5. Informace předsedy ČKAIT
 6. Zpráva mandátové komise
 7. Volba výboru OK Praha
 8. Vystoupení hostů
 9. Seznámení s návrhem úprav budovy ČKAIT Sokolská 15
 10. Aktuální stav a příprava strategického plánu (OK Praha, Představenstvo)
 11. Projednání záležitostí dle podnětů (viz níže), diskuze a formulace závěrů
 12. Návrh plánu činnosti výboru oblasti na rok 2021
 13. Případné druhé kolo voleb do výboru oblasti
 14. Volba delegátů a náhradníků na Shromáždění delegátů
 15. Zpráva volební komise
 16. Diskuse – různé
 17. Usnesení
 18. Závěr

 

 

Výbor předkládá podle § 7 Volebního a jednacího řádu ČKAIT záležitosti k jednání, se kterými se přihlásili členové oblasti Praha. Předkladatel podnětu přednese svůj návrh k diskusi v délce 2 minut:

 1. Aplikační dokument ke strategickému plánu – oblast Praha.
 2. Úprava členského příspěvku, prostředky užít na průběžnou masivní osvětovou kampaň pro veřejnost i AO.
 3. Vypracování nového znění Etického řádu a jeho předložení k diskusi členské základně tak, aby mohl být v roce 2022 schválen.
 4. Návrh, aby všichni činovníci a zaměstnanci (i ostatní, kteří případně komunikují s kýmkoliv mimo Komoru) oblasti Praha měli vlastní e-mailovou adresu v doméně ckait.cz s vlastním jménem a komunikovali s členy Komory (a obecně i vně) osobně, a nikoliv anonymně prostřednictvím adres soukromých.
 5. Zřídit komisi k zajištění relevantních informací k haváriím staveb, u nichž se vyskytují autorizované osoby, s možností dalšího využití, resp. následného působení v podobných případech.
 6. Aby se příslušné odpovědné orgány ČKAIT zabývaly etickou stránkou chování AO – členů komory v případě havárií.
 7. Podpora vybudování informačního systému komory

 

Žádáme předkladatele podnětu, aby jej osobně přednesl a zdůvodnil na valné hromadě, případně zajistil náhradníka pro přednes námětu. Je nutno předat krátký návrh k hlasování písemně.

 

V průběhu valné hromady bude pořizována fotodokumentace a videozáznam svou účastí stvrzujete souhlas.

 

Předpokládaný konec zasedání cca ve 20.00 hodin.

Na valné hromadě bude příležitost koupit odborné publikace IC ČKAIT, s.r.o., s výraznou slevou.

 

Do sálu na valnou hromadu bude umožněn vstup osobám splňujícím mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Aktuální verze je na https://www.ckait.cz/podminky-pro-vstup-do-salu-na-valnou-hromadu. U prezence bude kontrola potvrzení stanovených podmínek. Pro případ POC samotestování doložte výsledek čestným prohlášením s fotografií testu při vstupu.

Seznamte se s aktuálním stavem hygienických požadavků těsně před valnou hromadou.

 

Před vstupem očekáváme nutnost předkládat ke kontrole potvrzení stanovených podmínek, připravte si požadované doklady před vstupem do budovy.

Žádáme účastníky, aby si zajistili nezbytné ochranné prostředky podle platných předpisů v době konání valné hromady.

 

Vzhledem k šetrnému přístupu Vás žádáme o přihlášení k účasti, na stránce oblasti https://www.ckait.cz/oblastni-kancelare/Praha , abychom neobjednali zbytečně občerstvení.

 

Ing. Ladislav Bukovský

předseda výboru oblasti Praha

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0000164 Ing. Josef Roubíček CSc.
2 0000307 Ing. Jan Lukáš Bedrníček
3 0000101 doc. Ing. Petr Šrytr CSc.
4 0000516 Ing. Jan Bořek
5 0008470 Martin Malý MSc., B.A.
6 0000570 Ing. Karel Sehyl
7 0006771 Ing. Jindřich Charvát
8 0012497 Ing. Tomáš Záhora
9 0001605 Ing. Jaroslav Macoun
10 0010276 Ing. Jan Vybíral
11 0000001 Ing. Václav Mach
12 0012294 Ing. Svatopluk Fröhlich
13 0012566 Ing. Jan Prokop
14 0014070 Ing. David Foltýn
15 0007386 prof. Ing. Jan Vítek CSc.
16 0200100 Ing. Josef Franta
17 0013919 Ing. Petr Pospíšil
18 0009042 Ing. Ivo Štolc
19 0002893 Ing. Oldřich Svatoš
20 0006956 Ing. Martin Bureš
21 0013284 Ing. Jan Klečka
22 0000060 Ing. Milan Komínek
23 0011623 Ing. Michal Uhrin
24 0001352 Ing. Jiří Bulis
25 0003013 Josef Brchel
26 0002205 Ing. Václav Doležal
27 0013455 Bc. Petr Šmejkal
28 0009449 Ing. Jan Štěpán
29 0008545 Ing. Blanka Poláková
30 1000588 Ing. Jan Prosr
31 0006416 Ing. Jiří Mašek
32 0010365 Ing. Jiří Ditrich
33 0200031 Ing. Josef Pangrác
34 0002919 Ing. Jiří Kliner
35 0000069 Ing. Pavel Masák
36 0007224 Ing. Zdeněk Provázek
37 0000393 Ing. Jiří Frýba
38 0000636 Vladimír Vrbka
39 0011006 Bohumil Kopřiva
40 0010446 Ing. Martin Perlík
41 0005178 Ing. Pavel Minařík
42 0004138 Ing. Ladislav Bukovský
43 0005898 Martin Skřivánek
44 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
45 0002836 doc. Ing. Milan Hřebačka CSc.
46 0008955 Ing. Jaroslav Synek
47 0007615 Ing. Olgerd Pukl
48 0000433 Ing. Michael Trnka
49 0013287 Pavel Fotr
50 0006173 Ing. Zdislav Glajch
51 0011204 František Matějček
52 0000083 doc. Ing. Antonín Pokorný CSc.
53 0002286 Ing. Pavel Šindelář
54 0004471 Ing. Jan Lávička
55 0014047 Jiří Marek
56 0000019 Ing. Pavel Křeček FEng.
57 0006424 Ing. Zdeněk Bardarov
58 0000917 Ing. Petr Starý
59 0102568 Ing. Lukáš Srb
60 0004581 Ing. Vladimír Pešek
61 0000481 Ing. Robert Kunft
62 0008506 Ing. Luboš Káně
63 0004508 Ing. Radoslav Dvořák
64 0008825 Ing. Adela Špryňarová
65 0000107 Ing. Michael Trnka CSc.
66 0000323 Ing. Ladislav Richtr
67 0009692 Ing. arch. Jan Melichar
68 0000599 Ing. Miloslav Bejda
69 0000339 Ing. Ladislav Brett
70 0002247 Ing. Karel Blecha
71 0002220 Ing. Karel Dahinter CSc.
72 0000014 prof. Ing. František Hrdlička CSc.
73 0001751 Ing. Vojtěch Ježek
74 0007069 Ing. Libor Hrdoušek
75 0001794 Ing. Miloš Svatoš
76 0000105 Ing. Jitka Thomasová
77 0000491 Ing. Petr Kučera CSc.
78 0007755 Ing. Václav Juppa
79 0009820 Ing. Petr Kuba
80 0009420 Josef Šůcha
81 0300012 Ing. Alois Švehla
82 0000446 Ing. Jan Páv
83 0000051 doc. Ing. Vladislav Hrdoušek CSc.
84 0002616 Ing. Robert Gregor
85 0014065 Ing. Marek Tomeček
86 0004233 Ing. Milada Hořejší
87 0007983 Ing. Lubomír Keim CSc.
88 0000506 doc. Ing. Zdeněk Trojan CSc.
89 0007414 Ing. Jan Pretl
90 0000226 doc. Ing. Jan Masopust CSc.
91 0000207 Ing. Ivan Horák
92 0000304 Ing. Bedřiška Vaňková
93 0003596 Ing. Vladimíra Špačková
94 0012344 Ing. David Stempák
95 0300801 Ing. Pavel Korima
96 0009247 Ing. arch. Miloň Horký
97 0011829 Aleš Synek
98 0003768 Ing. Zdeněk Edlman
99 0000129 Ing. Libor Pokorný
100 0013997 Ing. Petr Svoboda
101 0003798 Ing. Jan Kubíček CSc.
102 0000061 Ing. Jan Korbel
103 0005631 Vilém Novák
104 0007083 Ing. Václav Novotný
105 0013556 Jan Novotný
106 0007007 Ing. Josef Černý
107 0002488 Ing. Jan Duška
108 0401915 Ing. Josef Filip
109 0003607 Ing. Vlastimil Rojík
110 0008212 Ing. Ilona Koubková Ph.D.
111 0000836 Pavel Jenčík
112 0010436 David Wild
113 0014704 Ing. Vladislava Primas
114 0009589 Ing. Ladislav Čmelík
115 0005101 Ing. Petr Holoubek
116 0005856 Michal Štefanisko
117 0010505 Ing. Zbyněk Hýzler
118 0014521 Ing. arch. Jiří Kočí
119 0009184 Ing. Jiří Koťátko