Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pozvánka na Valnou hromadu oblasti ČKAIT Hradec Králové on-line

Pozvánka na Valnou hromadu oblasti ČKAIT Hradec Králové on-line

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

OBLASTNÍ KANCELÁŘ  HRADEC KRÁLOVÉ

Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, 495406590, 724035703

hradeckralove@ckait.cz

POZVÁNKA

na Valnou hromadu oblasti ČKAIT Hradec Králové,

která se uskuteční

3. ledna 2023 od 14.00 hodin

v malém sále Kongresového centra ALDIS, Eliščino nábřeží 357, Hradec Králové

Prezence od 13.00 hodin

K účasti jsou zváni všichni řádní členové ČKAIT oblasti Hradec Králové,

hosté ze státní správy a představitelé odborných škol

Návrh programu jednání

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Předání pamětních medailí vydaných při příležitosti 30 let ČKAIT
 3. Volba návrhové, mandátové a volební komise
 4. Informace hostů
 5. Zpráva předsedy oblasti o činnosti výboru oblasti a Oblastní kanceláře ČKAIT Hradec Králové v roce 2022 a informace o plánu činnosti pro rok 2023
 6. Zpráva Dozorčí rady
 7. Vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Roberta Špalka
 8. Informace ředitele kanceláře ČKAIT Ing. Radka Hnízdila, Ph.D.
 9. Volba delegátů oblasti a náhradníků na Shromáždění delegátů veřejným hlasováním
 10. Diskuse
 11. Usnesení a závěr

Valná hromada bude zároveň přístupná formou webináře, na který se zaregistrujte do 31. 12. 2022. Účastníci z oblasti Hradec Králové, kteří se řádně zaregistrují, obdrží e-mailem den předem přihlašovací údaje.

V předsálí bude probíhat prodej odborné literatury za snížené ceny

V Hradci Králové dne 7. 12. 2022

Ing. Milan Havlišta

předseda oblasti Hradec Králové

K pozvánce si dovoluje výbor OK ČKAIT připojit přání všeho nejlepšího,

dobrého zdraví, pracovní i osobní pohody v roce 2023

Termín
Přístup do zabezpečené části (nustnost pro provední přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0600356 Ing. Jan Hák
2 0602852 Ing. Samuel Balcar
3 0602815 Ing. Radek Čejpa
4 0602490 Ing. Miloš Vondřejc
5 0600011 Ing. Jiří Otčenášek
6 0602395 Ing. Martina Konášová
7 0602284 Ing. Jiří Eliášek
8 0602469 Ing. Václav Podlipný
9 0600323 Jan Vávra
10 0600057 Otakar Munzar
11 0601448 Tomáš Bulva DiS.
12 0600233 Ing. Pavel Vacek
13 0601301 Ing. Tomáš Bukovský
14 0600813 Pavel Sántay
15 0700910 Ing. Věra Sytařová
16 0601788 Roman Kratěna
17 0602329 Ing. Milan Drahoš
18 0600069 Ing. Vítězslav Bezpalec
19 0600389 Petr Bártík
20 0602816 Ing. Josef Neubauer
21 0602215 Ing. Karel Forejt
22 0601453 Ing. Jiří Janák
23 0600108 Ing. Libuše Vortelová
24 0600591 Ing. Vladimír Vortel
25 0601978 Ing. Radek Brandejs Ph.D.
26 0600978 Miloslav Hanuš
27 0600632 Ing. Libor Špatenka
28 0401894 Jan Hofman
29 0601437 Otto Sedral
30 0600674 Ing. Radko Novotný
31 0602236 Lukáš Pelc
32 0601302 Ing. Milan Vídenský
33 0600004 Ing. Milan Havlišta
34 0600190 Ing. Vladimír Marx
35 0600597 Ing. Jaroslav Štěchovský
36 0602651 Ing. Jana Bulenová
37 0601715 Ing. Petr Vágner
38 0601716 Ing. Jiří Vágner
39 0601119 Ing. Vít Zinga